Aktuální informace pro studenty

12. 1. 2021

Testování studentů od 26.4.2021

Podmínkou pro vstup na DFJP je prokázání se dokladem o negativním výsledku antigenního testu, který není starší
7 dní. Bezplatné testování zajišťuje společnost Medila na testovacím místě v prostorách naší Univerzitní auly (vedle knihovny).

Pokyny k testování na UPa

 • zarezervujte se v systému
 • vezměte si s sebou průkaz studenta, průkaz zdravotní pojišťovny (neplatí pro cizince bez veřejného zdravotního pojištění) a vyplněný formulář o absolvování testu, který Vám po absolvování testu na místě potvrdí
 • na výsledek testu počkejte přímo na místě (nezapomeňte tuto časovou prodlevu zanést do svého časového rozvrhu)

Výjimku z testování mají pouze studenti, kteří:

 • se prokáží potvrzením o absolvování antigenního nebo PCR testu od poskytovatele zdravotních služeb (např. v místě svého bydliště) s negativním výsledkem, který není starší 72 hodin,
 • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní (nutné doložit potvrzením od lékaře),
 • mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky (v případě dvoudávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky (v případě jednodávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dnů.

Potvrzení o negativním výsledku testu, případně certifikát o očkování nebo potvrzení od lékaře o prodělání onemocnění COVID-19, mají studenti povinnost předkládat vyučujícímu před vstupem do učebny nebo do kanceláře, případně jinému zaměstnanci DFJP při vstupu do místnosti.

Pokud Vám vyjde pozitivní test:

 • bude Vám proveden ihned PCR test
 • opusťte ihned prostory univerzity (již se nemůžete zúčastnit plánované zkoušky či výuky – omluvte se vyučujícímu emailem)
 • informujte telefonicky či emailem svého praktického lékaře
 • informujte emailem, telefonicky nebo přes MS Teams studijní oddělení

Studenti ubytovaní na kolejích

 • řiďte se pokyny na kolejích
 • i v případě, že nechodíte na výuku nebo zkoušky, je třeba se testovat každých 7 dní

Pravidla vycházejí z Opatření rektora č. 3/2021.


Aktuální informace k výuce

 • Pro vstup na DFJP je nutný negativní test - viz informace v části "Testování studentů"
 • Je povolena individuální konzultace v režimu 1 student + 1 vyučující.
 • Zkoušky s přítomností na fakultě jsou povoleny, nejsou omezeny počtem účastníků, ale je nutné dodržovat rozestupy 1,5 m.
 • Od 10. 5. 2021 je možná praktická a laboratorní výuka všech ročníků.
 • Jsou povoleny praxe v externích firmách (letní čtyřtýdenní praxe v BC studiu).
 • Ostatní výuka je stále online (osobní přítomnost není možná).
 • Pravidla budou upřesňována podle nařízení vlády - sledujte tyto aktuality a email. Informace získáte i od vyučujících daných předmětů.

Sledujte také celouniverzitní stránky: https://www.upce.cz/koronavirus 


Provoz studijního oddělení

 • ÚŘEDNÍ HODINY JSOU POUZE VE ČTVRTEK 13:00 – 15:00!
 • V ostatní dny je studijní oddělení striktně uzavřeno, dle nařízení vlády pracujeme z domu.
  K předání dokumentů můžete využít schránku u dveří SO, klasickou poštou (příjem pošty je zajištěn), případně po domluvě se studijní referentkou emailem.
 • Kontaktovat SO můžete emailem, přes MS Teams či telefonicky na číslo 702 143 507
  (vždy ho má u sebe jedna ze studijních referentek).

Slavnostní obřady - promoce, sponze

 • Zatím nelze pořádat.
 • Diplomy pro absolventy, kteří ukončili studium v únoru 2021, ještě nejsou k dispozici. O možnosti vyzvednout si diplom budete informováni emailem.

Další informace sledujte zde