Aktuální informace

12. 1. 2021

INFORMACE KE KORONAVIRU

Souhrnné informace ke Koronaviru naleznete na studentském intranetu.


Od pondělí 29. 11. 2021 (včetně) budou přednášky s více než 150 zapsanými studenty realizovány výhradně on-line, a to prostřednictvím MS Teams či jinou obdobnou formou. Sledujte tedy prosím pravidelně všechny komunikační kanály s DFJP – email, MS Teams, intranet a IS STAG, kde budou zveřejňovány aktuální informace.

I nad rámec aktuálních vládních opatření se důrazně doporučuje všem studentům a zaměstnancům nošení ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu v prostorách DFJP.


S účinností ode dne 15. listopadu 2021 byla zpřísněna povinnost ochrany dýchacích cest, a to tak, nově platí výjimka ze zákazu pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest pro studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, pouze, pokud je na tomto vzdělávání současně přítomno nejvýše 50 studentů.


 


Další informace sledujte zde