Aktuální informace pro studenty DFJP - výuka a výkaz o studiu (index)

12. 1. 2021

Výuka, zápočty a zkoušky

 1. Veškerá výuka v prostorách DFJP není možná.
 2. Výuka bude probíhat i nadále pouze v režimu ONLINE.
 3. Výuka LS začíná 15. 2. 2021. Způsob výuky bude upřesněn podle epidemiologické situace v ČR.
 4. Individuální konzultace jsou po domluvě s vyučujícím povoleny (1 student + 1 akademický pracovník).
 5. Zkoušení je umožněno prezenčně v prostorách DFJP do 10 lidí ve skupině (včetně vyučujícího).

Samozřejmě i nadále trvá povinnost dodržovat bezpečnostní pokyny dle nařízení vlády:

 • ochrana (zakrytí) nosu a úst (rouška, respirátor či šátek) ve všech prostorách DFJP a UPa,
 • dezinfekce rukou,
 • rozestupy a větrání v učebnách.

Provoz studijního oddělení

 • Čtvrtek 13:00 – 15:00 nebo dle individuální domluvy.

Informace ohledně indexů (výkazů o studiu)

Vydání indexů:

 • Studenti 1. ročníků - dostanou nový index k vyplnění až na začátku letního semestru.
 • Studenti vyšších ročníků - vyzvednou si index až na začátku letního semestru a upraví si ho v souladu s provedenými zápisy v IS STAG.
 • Studenti, kteří půjdou v únoru k SZZ - index dostanou doplněný až po SZZ.

Pokyny k vydání/vyzvednutí indexů Vám podle situace v ČR zase zašleme emailem.

Vydání průkazu studenta nebo validační známky:

 • Studenti 1. ročníků - karty si můžete vyzvednout po předchozí domluvě na SO.
 • Studenti vyšších ročníků - validační známka bude vydána po předchozí domluvě na SO.

Hodnocení u zkoušek v zimním semestru:

 • Zápočty a zkoušky budou zkoušející zapisovat pouze do IS STAG.
 • Chybějící hodnocení si necháte doplnit během letního semestru. U předmětů, které jsou zakončené zkouškou, není třeba nechat zapisovat zápočet. V případě, že se s vyučujícím nebudete moct potkat (např. externisté), doplní chybějící hodnocení SO během nejbližší kontroly studia.
 • Průběžně kontrolujte, zda máte získané hodnocení zapsané v IS STAG. Chybějící známky řešte bez zbytečného odkladu s vyučujícím. To platí především pro studenty 1. ročníku BC studia, kteří budou v únoru 2021 procházet první kontrolou studia!
 • Absolvovat můžete samozřejmě pouze předměty zapsané v IS STAG.
 • Pokud nemáte vydaný průkaz studenta (UPa nebo ISIC) a vyučující Vás vyzve u zkoušky k prokázání totožnosti, můžete využít jiný průkaz se jménem a fotografií (občanku, řidičák, pas…).