Vedoucí katedry technologie a řízení dopravy:
doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Tel.: +420 46 603 6199, E-mail: jaromir.siroky@upce.cz

 
Sekretariát katedry:
Jana Schejbalová
Tel.: +420 46 603 6201, E-mail: Jana.Schejbalova@upce.cz 

Katedra zabezpečuje pro studenty Dopravní fakulty Jana Pernera výuku povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů z oblasti technologie dopravy a řízení dopravních procesů.

bakalářském studiu jde například o Technologii a řízení železniční dopravy, Technologii a řízení silniční dopravy, Technologii a řízení městské hromadné dopravy, Technologii a řízení vodní dopravy a Technologii a řízení letecké dopravy, Provozování dráhy a drážní dopravy, Provozování silniční dopravy, Zbožíznalství, Technologie ložných a skladových operací a Logistické a přepravní technologie.

V navazujícím magisterském studiu jde například o Optimalizaci technologických procesů - silniční doprava, Optimalizaci technologických procesů - železniční doprava a Optimalizaci technologických procesů - letecká doprava, Teorie dopravy, Dopravní inženýrství, Územní plánování v dopravě, Modelování v dopravě, IT podpora pro plánování dopravy, Počítačová podpora a organizace dopravy - železniční doprava, atd. 

0