Kontakty pro spolupráci

doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahy
Tel: 466 036 088
email: radovan.sousek@upce.cz
0