Ostatní sdružení, organizace a partneři DFJP

Výzkumný ústav železniční
Výzkumný ústav kolejových vozidel
Sdružení automobilového průmyslu
Sdružení Interoperabilitaželezniční infrastruktury
Centrum dopravního výzkumu
Dopravní Technologicko-Ekonomická Platforma D-TEP
Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR, Oddělení meteorologie
Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice
Český telekomunikační úřad
Česká pošta
České dráhy, a.s.
Dopravní podnik Města Pardubic, a.s.
Pojišťovna České spořitelny, a.s.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Mediaservis s.r.o.
TNT Post ČR s.r.o.
DHL Express Czech Republic s.r.o.
PPL CZ s.r.o. 
Lion Teleservices CZ a.s.
Česká distribuční a.s.
World Courier Czech Republic s.r.o.
Vivantis a.s.
ČD Cargo, a.s.
Cisco Networking Academy
SŽDC s.o.
OLTIS Group, a. s.
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Ústav pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Český metrologický institut
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
ZKV s.r.o.
Traťová strojní společnost, a.s.
Dopravní podnik Ostrava a.s.
AF Qualitest s.r.o.
SolidVision, s.r.o.
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
ČSAD JIHOTRANS a.s.
Správa uprchlických zařízení MV ČR ABF, a.s. 
HÖLMAYR Logistics Czech Republic a.s.
Vision Consulting Automotive s.r.o.
PROMOTRANS GROUP SKANSKA CS  a.s.
JARÝ s.r.o.
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
ČD - Telematika a.s.
AAE engineering, s.r.o.
Starmon s.r.o.
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR