Nabídka kurzu matematiky a fyziky pro přijaté studenty 

Datum konání: 10. 9. - 14. 9. 2018

Program:

  • Výuka matematiky (22 h)
  • Výuka fyziky (14 h)
  • Prohlídka univerzitního kampusu (koleje, menza, knihovna), prohlídka Výzkumného a výukového centra v dopravě, prohlídka Dopravního sálu s možností vyzkoušet si řízení dopravy v modelovém kolejišti - středa
  • Sportovní aktivity v areálu univerzity, večerní doprovodný program včetně prohlídky města (19:00 – 21:00)

Kurz se uskuteční dle následujícího rozvrhu:

Matematika    
pondělí 10. 9. 2018 08:00 – 18:00
úterý 11. 9. 2018 08:00 – 18:00
čtvrtek 13. 9. 2018 08:00 – 12:00
     
Fyzika    
čtvrtek 13. 9. 2018 13:00 – 18:00
pátek 14. 9. 2018 08:00 – 18:00

CENA ZA KURZ: 2 970,– KČ

V ceně je zahrnuto:

  • Dopolední, odpolední i večerní doprovodný program
  • Interaktivní skripta matematiky a studijní materiály z fyziky
  • Denně oběd, dopolední a odpolední svačina vč. nápojů

Přihlásit se a zaslat doklad o zaplacení je nutné nejpozději do 31. 8. 2018.

Adresa pro zaslání dokladu o zaplacení - poštou:
Zlatuše Sojková
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
Oddělení pro vzdělávací činnost
Studentská 95, 532 10 Pardubice

Adresa pro zaslání dokladu o zaplacení - elektronicky:   zlatuse.sojkova@upce.cz  
Kontakt: Zlatuše Sojková,   tel.: 466 036 409
                   Ing. Lenka Machačová,  tel.: 466 036 104

Kurzovné lze zaplatit složenkou typu A nebo převodem na účet univerzity u KB č. 37030561/0100.

Zájemci, kteří se do kurzu závazně přihlásí, již nebudou vyzváni zvláštním dopisem, ale dostaví se do kurzu dle výše uvedeného rozpisu. Kurzovné je nevratné.

Bližší organizační pokyny a informace získají studenti v první den kurzu.

Na požádání je možno zajistit ubytování na kolejích Univerzity Pardubice. Kolejné není součástí kurzovného. Orientační cena 200 Kč/noc.

Údaje pro provedení platby:

Adresa majitele účtu:     Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice
Číslo účtu:                        37030561/0100
Název a sídlo banky:       KB Pardubice
Variabilní symbol:           5202585004
Zpráva pro příjemce:      jméno účastníka

Místem konání kurzů je učebna A2 v budově Univerzitní Auly Arnošta z Pardubic, Studentská 519, Pardubice (z  vlakového i autobusového nádraží je to cca 30 min pěšky, nebo je zde možnost využití linek MHD).

 

Příhláška

Přípravný kurz z matematiky a fyziky

Formulář byl uzavřen
false
0