Doktorské studium

V doktorském studijním programu nabízíme uchazečům dva studijní obory. Oba obory lze studovat v prezenční i kombinované formě.

Přijímací řízení do 1. ročníku doktorského studijního programu P3710 "Technika a technologie v dopravě a spojích" pro akademický rok 2018/2019 bude vypsáno začátkem kalednářního roku 2018. 

Přijímací řízení pro letošní akademický rok se řídilo "Směrnicí  č.4/2018 Pravidla pro přijímací řízení do doktorského studijního programu pro akademický rok 2018/2019".
 

Průběh a podmínky doktorského studia jsou definovány "Směrnicí č. 1/2018 Organizace doktorského studia na Dopravní fakultě Jana Pernera".

Pro přijímací řízení do 1. ročníku doktorského studia na akademický rok 2018/2019 jsou stanoveny následující termíny:

  Termín zveřejnění témat doktorských disertačních prací 1. 2. 2018
  Termín podání přihlášek 15. 6. 2018
  7. 9. 2018
  Přijímací řízení do 1. ročníku doktorského studia: 22. 6. 2018
17. 9. 2018
Přehled doktorských studijních oborů a typického uplatnění jejich absolventů
     Technologie a management v dopravě a telekomunikacích (TMDT) Vědecko-výzkumná činnost v rozvoji principů dopravní teorie národního i mezinárodního významu, řešení komplexních problémů dopravních a telekomunikačních procesů, dopravní odborníci ve vládních a samosprávních institucích, řešitelé strategických problémů v dopravních a telekomunikačních organizacích.
Přehled vypsaných témat disertačních prací pro akademický rok 2018/2019.
 
     Dopravní prostředky a infrastruktura (DPI) Vědecko-výzkumná činnost v oblasti vysoce technicky náročných problémů národního i mezinárodního významu, problematika výpočetních, experimentálních a diagnostických metod vysoké odbornosti v oblasti, vysoké pozice v projektových institutech a vládních organizacích.
Přehled vypsaných témat disertačních prací pro akademický rok 2018/2019.
false
0