Magisterské studium

Obory v navazujícím magisterském studiu nabízíme v prezenční i kombinované formě. Úspěšní absolventi získají titul inženýr. Pro přijetí do akademického roku 2018/2019 je nutné splnit stanovené podmínky a povinnosti spojené s přijímajícím řezením.

Pro akademický rok 2018/2019 děkan rozhodl, že se nebudou konat přijímací zkoušky (písemné ani ústní) a studenti budou hodnoceni pouze na základě výsledků z bakalářského studia (hodnocení státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářské práce, studijní průměr).

Přehled magisterských studijních oborů a typického uplatnění jejich absolventů

Dopravní management, marketing a logistika (DMML)

Dopravní ekonom, vrcholový management dopravních a logistických firem, řízení správních a dopravních systémů ve veřejné správě, vědecko-výzkumné organizace v oblasti dopravy, dopravní školství.

Technologie a řízení dopravy (TŘD)

Manažeři řízení dopravně-technologických a logistických procesů ve firmách zaměřených na dopravu, zasilatelství, logistiku, řízení a plánování dopravního systému ve veřejné správě, vědecko-výzkumné organizace v oblasti dopravy, dopravní školství.

Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě (ESD)

Výzkum a vývoj v dopravě, elektronice a elektrotechnice, management správy a výroby elektrotechnických zařízení a systémů, pracovníci dopravních podniků, odborné a vysoké školství, výroba a provozování dopravních prostředků, napájecích soustav, energetických soustav, elektrické výzbroje vozidel, komunikačních a zabezpečovacích systémů.

Dopravní prostředky: Silniční vozidla (SV)

Vývoj a konstrukce silničních vozidel a jejich součástí, navrhování koncepcí, vlastností a parametrů silničních vozidel, samostatný konstruktér a výpočtář, management kvality a spolehlivosti v dopravních společnostech.

Dopravní prostředky: Kolejová vozidla (KV)

Vývoj a konstrukce kolejových vozidel a jejich součástí, navrhování koncepcí, vlastností a parametrů kolejových vozidel, samostatný konstruktér a výpočtář, management kvality a spolehlivosti v dopravních společnostech.

Dopravní stavitelství (DS)

Řídíci funkce v konstrukčních, projektových a výzkumných organizacích, management státní správy v oblasti dopravních staveb, autorizovaný inženýr ve výstavbě.

 

false