Vzdělávací a informační pracoviště Praha

Vzdělávací a informační pracoviště v Praze (dále jen VIP Praha) představuje útvar Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, který má nejdelší tradici při výchově odborníků pro dopravu. Ještě jako organizace Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině byl od roku 1962 vzdělávacím zařízením, které po přestěhování sídla školy do Žiliny zabezpečovalo výuku dálkových studentů v prostorách bývalého Šporkova paláce v Hybernské ulici č. 3.

Těsně před rozdělením Československa bylo pracoviště přestěhováno do objektu Českých drah v Hybernské ulici č. 5. V roce 1993, po vytvoření obou samostatných států, převzala toto dislokované pracoviště žilinské školy včetně téměř stovky posluchačů Vysoká škola chemicko-technologická z Pardubic, jako základ nové Dopravní fakulty Jana Pernera se sídlem v Pardubicích.

Kontakty: 

Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
Vzdělávací a informační pracoviště
Pod Výtopnou 367
186 00 Praha 8 - Karlín

Telefon: 466 036 673
E - mail: pavla.safrova@upce.cz

Nadpis: 
Vzdělávací a informační pracoviště Praha
Obrázek: 
0
Roztáhnout stranu přes celou obrazovku: