Vzdělávací a informační pracoviště Praha

Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
Vzdělávací a informační pracoviště
Pod Výtopnou 367
186 00 Praha 8 - Karlín

Telefon: 466 036 673
E - mail: pavla.safrova@upce.cz