Vzdělávací a informační pracoviště Praha

 

 V současné době nabízí Vzdělávací a informační pracoviště Praha (VIP Praha) vysokoškolské studium formou kombinovaného bakalářského a magisterského studia. Základní formou výuky jsou konzultace, které vedou pedagogové vesměs z Pardubic - sídla fakulty. 

Na VIP Praha se průběžně realizují i další aktivity Dopravní fakulty Jana Pernera v oblasti výzkumu, celoživotního vzdělávání, pořádání odborných kurzů a seminářů a uskutečňování pracovních setkání s významnými představiteli vědy, výzkumu a praxe. Pro podporu těchto aktivit má na pracovišti sídlo ředitelství Institutu Jana Pernera, obecně prospěšné společnosti, dále je pracoviště kontaktním místem Nadačního fondu Jana Pernera . Hlavní zájem je samozřejmě soustředěn na pomoc studentům při jejich studiu a vytváření podmínek pro kvalitní výukový proces.

0

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!