V současné době nabízí VIP Praha vysokoškolské studium ve studijních oborech "Technologie a řízení dopravy" a "Dopravní management, marketing a logistika" formou kombinovaného bakalářského a magisterského studia a  v oboru „Dopravní management, marketing a logistika ve spojích“ formou kombinovaného bakalářského studia. Výuka probíhá podle rozvrhu hodin od října do prosince a od února do června vždy dva pracovní dny jednou za 14 dnů. Základní formou výuky jsou konsultace, které vedou pedagogové vesměs z Pardubic - sídla fakulty. Za více než 13 let existence Vzdělávacího a informačního pracoviště v Praze absolvovalo obory dopravní management, marketing a logistika a technologie a řízení dopravy přes 180 dopravních inženýrů obou studijních oborů.

V současné době studuje v kombinované formě studia na VIP Praha více než 390 studentů ve třech studijních oborech  “Technologie a řízení dopravy“, „Dopravní management, marketing a logistika“ a  „Dopravní management, marketing a logistika ve spojích“ . Ke dni 30.6. 2008 ukončilo toto úspěšné pracoviště působení v Hybernské ulici a od 16. září t.r. nadále vyvíjí svoji činnost na nové adrese Pod Výtopnou 367, v Praze 8, Karlíně. Objekt je umístěn na doplním okraji Ústředního autobusového nádraží v Praze na Florenci, blízko metra C a B zastávka „Florenc“ v pěší dosažitelnosti z Masarykova i Hlavního nádraží.

            Na VIP Praha se průběžně realizují i další aktivity Dopravní fakulty Jana Pernera v oblasti výzkumu, celoživotního vzdělávání, pořádání odborných kurzů a seminářů a uskutečňování pracovních setkání s významnými představiteli vědy, výzkumu a praxe. Pro podporu těchto aktivit má na pracovišti sídlo ředitelství Institutu Jana Pernera, obecně prospěšné společnosti , dále je pracoviště kontaktním místem Nadačního fondu Jana Pernera . Hlavní zájem je samozřejmě soustředěn na pomoc studentům při jejich studiu a vytváření podmínek pro kvalitní výukový proces.

 

 

0