Vzdělávací a informační pracoviště v Praze (VIP) je organickou součástí Dopravní fakuly Jana Pernera Univerzity Pardubice. Hlavní zájem je soustředěn na pomoc studentům při jejich studiu a vytváření podmínek pro kvalitní výukový proces.

 • Uskutečňuje se zde část výuky kombinované formy studia
 • Ve VIP Praha se průběžně realizují i další aktivity fakulty v oblasti výzkumu, celoživotního vzdělávání, pořádání odborných kurzů a seminářů a uskutečňování pracovních setkání s významnými představiteli vědy, výzkumu a praxe
 • Své sídlo zde má ředitelství Institutu Jana Pernera, o. p. s. , www.perner.cz
 • Je kontaktním místem Nadačního fondu Jana Pernera, Nadační fond Jana Pernera
 • Mezi další činnost pracoviště patří nadále spolupráce s Českou logistickou asociací (certifikační testy Evropské logistické asociace ESBL, zasedání prezidia asociace) a Svazem spedice a logistiky (spolupořádání zasedání pracovních skupin).

Výuka kombinovaného studia:

 1. bakalářského studijního programu Dopravní technologie a spoje

  • obor Dopravní management, marketing a logistika
  • obor Management elektronických komunikací a poštovních služeb
  • obor Technologie a řízení dopravy
 2. bakalářského studijního programu Technologie a management v dopravě

  • specializace Technologie a řízení dopravy
  • specializace Dopravní management a marketing
  • specializace Logistika
 3. magisterského studijního programu Dopravní inženýrství a spoje

  • obor Dopravní management, marketing a logistika
  • obor Technologie a řízení dopravy
 4. magisterského studijního programu Technologie a management v dopravě

  • specializace Technologie a řízení dopravy
  • specializace Dopravní management, marketing a logistika

(Neprobíhají zde státní závěrečné zkoušky ani obhajoby bakalářských či diplomových prací.)

Na pracovišti se konají kurzy a zkoušky techniků údržby letadel“ pro kategorie B1.1, B1.2, B1.3, B1.4 a B2.

 

 

 

0