Ve Výukovém a výzkumném centru v dopravě se pravidelně pořádají semináře a workshopy pro odborníky (např. se zaměřením na dopravní nehody nebo mechanické technologie), ale i pro širokou veřejnost. Naše laboratoře již několikrát hostily oblíbenou akci Noc vědců a můžete si je prohlédnout při dnech otevřených dveří Dopravní fakulty Jana Pernera.

Úplnou nabídku seminářů Technicko-právní problematika dopravních nehod včetně těch, které se konají na jiných pracovištích dopravní fakulty, najdete na stránkách Ústavu pro znaleckou činnost DFJP.


Plánované akce

false

Proběhlé akce

false

7. 3. 2020 – Den otevřených dveří DFJP

Letos stejně jako v minulých letech pořádáme na začátku března druhý, sobotní den otevřených dveří, jenž se koná zejména s ohledem na zájemce, kteří se nemohou zúčastnit v pracovní den. Otevřena budou obě pracoviště, jak hlavní budova fakulty na Stavařově, tak Výukové a výzkumné centrum v dopravě.

29. 1. 2020 – Den otevřených dveří DFJP

Poslední středu v lednu se uskuteční Den otevřených dveří Dopravní fakulty Jana Pernera. Prezentace fakulty a studijních oborů se uskuteční v hlavní budově DFJP v kampusu na Stavařově. Zároveň bude možno prohlédnout si laboratoře Výukového a výzkumného centra v dopravě. Pro zájemce bude do Doubravic a zpět vypraven zvláštní autobus.

true
true
  • Den otevřených dveří Dopravní fakulty Jana Pernera, 26. 11. 2016
  • Seminář Moderní materiály a technologie v automobilovém průmyslu s NAPA TRUCKS spol. s r. o., 7. 4. 2016
  • Seminář Korozivzdorné a těžkoobrobitelné materiály pořádaný ve spolupráci s Pramet Tools, s.r.o., 19. 2. 2016
  • Den otevřených dveří Dopravní fakulty Jana Pernera, 13. 1. 2016
true
0