Prodej vyřazeného zařízení

Aktuální nabídka:

 • mostový jednonosníkový jeřáb 2t s elektrickým kladkostrojem Stahl - NOVÉ - detailní nabídku naleznete zde - PRODÁNO
 • dvousloupový bezpřejezdový elektromechanický zvedák na automobily - detailní nabídku naleznete zde - PRODÁNO

 

Pravidla pro podání cenových nabídek:

Prodej výše uvedených předmětů bude realizován formou soutěže, přečemž rozhodujícím a jediným kritériem je nabídková cena. Ta nesmí být nižší než minimální předpokládaná cena uvedená ve specifikaci prodávaného předmětu. Cenové nabídky lze podat následujícím způsobem:

 • Zájemce si stáhne, vytiskne a vyplní nabídkový list k danému prodávanému předmětu. Nabídkový list je k dispozici v detailu prodávaného zařízení - viz odkazy výše.
 • Zájemcem uvedená nabídková cena v Nabídkovém listu nesmí být nižší než minimální předpokládaná cena prodávajícím.
 • Pokud v nabídkovém listu nebudou vyplněny všechny požadované informace, je nabídka neplatná.
 • Řádně vyplněný Nabídkový list zájemce vloží do obálky, kterou následně zapečetí a do levého horního rohu napíše "Nabídka - ... " (místo teček je nutné doplnit název z detailu prodávaného zařízení - viz odkazy výše)
 • Obálku je nutné do stanoveného termínu osobně doručit do Výukového a výzkumného centra v dopravě
  nebo poštou na následující adresu a to do data uvedeného v detailu prodávaného zařízení (rozhodný je termín přijetí na vrátnici nebo podatelně) - viz odkazy výše.

Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
Výukové a výzkumné centrum v dopravě (VVCD)
Doubravice 41
533 53 Pardubice

 • Z důvodu transparentnosti dalších kroků je v detailu prodávaného zařízení uveden návrh Kupní smlouvy.

Uzavření kupní smlouvy:

 • Po vyhodnocení soutěže stanovenou komisí bude účastník soutěže s řádně podanou nejvyšší nabídkou vyzván k podpisu kupní smlouvy.
 • Zadavatel umožňuje vítěznému účastníkovi až do okamžiku podpisu smlouvy vzdát se své nabídky. Právo na uzavření kupní smlouvy se pak přenáší na účastníka s druhou, resp. další nejvyší nabídkou v pořadí.

 

Obrázek: