V současné době se žádné zájmové kurzy nekonají.

V případě, že to umožní epidemiologická situace, budou se kurzy pořádat v roce 2021.

O jejich pořádání Vás budeme včas informovat.

0