doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D. | Faculty of Transport Engineering

doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D.

Contacts

+420
466 036 574, 466 037 306, 466 038 928
pavel.svanda@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-1570-7706

Workplace

Faculty of Transport Engineering
Department of Mechanics, Materials and Machine Parts (50280)

Docent
associate professor
Copy link to clipboard
Consultations: -
by prior arrangement
Předmět (Rok) Role
KEEZ/PNMEK (2020) G PR - -
KEEZ/PNMEP (2020) G PR - -
KMMCS/ADDRK (2020) G - - -
KMMCS/ADSSV (2020) G - - -
KMMCS/CRMT (2020) G PR CV -
KMMCS/CSTR (2020) G - - -
KMMCS/CSTRD (2020) G - - -
KMMCS/DAPOK (2020) G PR - -
KMMCS/DAPOP (2020) G - - -
KMMCS/DOKM3 (2020) G - - -
KMMCS/PAMTA (2020) G - - -
KMMCS/PAMTK (2020) G PR - -
KMMCS/PAMTP (2020) G PR CV -
KMMCS/PAPOK (2020) G - - -
KMMCS/PAPOP (2020) G - - -
KMMCS/PASTK (2020) G - - -
KMMCS/PASTP (2020) G - - -
KMMCS/PMETK (2020) G - - -
KMMCS/PMETP (2020) G - - -
KMMCS/PSPTK (2020) G PR - -
KMMCS/PSPTP (2020) G PR CV -
KMMCS/SCSTD (2020) G - - -
KMMCS/SOKM (2020) G - - -
KMMCS/TRTDP (2020) G - - -
KMMCS/VDDRK (2020) G - - -
KMMCS/XAOTP (2020) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
ŘIČICA, T. - MILASHEUSKAYA, Y. - RŮŽIČKOVÁ, Z. - NĚMEC, P. - ŠVANDA, P. - OLMROVÁ ZMRHALOVÁ, Z. - JAMBOR, R. - BOUŠKA, M. Synthesis and Application of Monomeric Chalcogenolates of 13 Group Elements Chemistry - An Asian Journal, 2019, vol. 14, no. 23, s. 4229-4235. ISSN: 1861-4728.
SCHMIDOVÁ, E. - CULEK, B. - HANUS, P. - BOZKURT, F. - M R, S. - ŠVANDA, P. Chování materiálů a jejich spojů při záporných pracovních teplotách a různých rychlostech zatěžování. V042-2-2019. 18 s.
ŠVANDA, P. THE STRENGTH OF GEOPOLYMERS BASED ON RED MUD AND FLY ASH. In VII. International Scientific Conference of the Faculty of Transport Engineering : conference proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 225-233 s. ISBN 978-80-7560-152-0.
SUCHÁNEK, V. - POKORNÝ, J. - ŠVANDA, P. Mechanical, Physical and Chemical Properties of Cementitious Composites Finished by Special Heating. In JUNIORSTAV 2018 - 20. odborná konference doktorského studia : sborník příspěvků. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2018. s. 890-899 s. ISBN 978-80-86433-69-1.
ÖZDEMIR, A. - KOCABAS, I. - ŠVANDA, P. Improving the strength of adhesively bonded joints through the introduction of various surface treatments Journal of Adhesion Science and Technology, 2016, vol. 30, no. 23, s. 2573-2595. ISSN: 0169-4243.
KOCABAS, I. - ÖZDEMIR, A. - ŠVANDA, P. DESIGN OF SINGLE LAP JOINTS WITH MILD STEEL ADHERENDS. In Engineering Mechanics 2016 : 22nd International Conference. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2016. s. 290-293 s. ISBN 978-80-87012-59-8.
KOCABAS, I. - ŠVANDA, P. - ÖZDEMIR, A. Failure Load Prediction of Structural Adhesive Joints Based on Local Yielding Criterion with Non-linear Material Behaviour International Journal of Scientific and Technological Research, 2015, vol. 1, no. 9, s. 10-20. ISSN: 2422-8702.
ÖZDEMIR, A. - ŠVANDA, P. THE CHARACTERIZATION OF ZINC PLATED SURFACES AFTER AGED ADHESİVES Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2015, vol. neuveden, no. 19, s. 137-144. ISSN: 1211-6610.
ÖZDEMIR, A. - KOCABAS, I. - ŠVANDA, P. Analyzing Adhesion of Epoxy/Steel Interlayer in Scratch Test International Journal of Engineering Research and Applications, 2015, vol. 5, no. 11, s. 42-52. ISSN: 2248-9622.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. Testing of pigmented coatings on thermal sensitised stainless steel Anti-Corrosion Methods and Materials, 2013, vol. 60, no. 2, s. 84-94. ISSN: 0003-5599.
ŠVANDA, P. SURFACE TREATMENT OF CARBON STEEL FOR GLUE JOINTS Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2013, vol. 18, no. říjen 2013, s. 195-203. ISSN: 1211-6610.
ŠVANDA, P. - SVOBODA, P. PEVNOST V OHYBU KOVANÝCH PROFILŮ VE SROVNÁNÍ S PROFILY TŘÍSKOVĚ OBRÁBĚNÝMI. In TechMat ´13 Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 55-60 s. ISBN 978-80-7395-735-3.
ŠVANDA, P. - TLUSTOŠ, T. - TLUSTÝ, M. Předúprava povrchu polyolefinů pro lepení. In TechMat ´13 Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 10-15 s. ISBN 978-80-7395-735-3.
HALAS, O. - ŠVANDA, P. Study on physical-mechanical properties of alkali activated materials based on fly ash Materiálové inžinierstvo / Materials Engineering, 2012, vol. 19, no. December, s. 1-8. ISSN: 1335-0803.
HALAS, O. - ŠVANDA, P. The effect of steel surface pretreatment on the adhesion bond between fly ash based geopolymer glue and steel substrates. In TechMat 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 11-16 s. ISBN 978-80-7395-537-3.
HALAS, O. - ŠVANDA, P. Investigation of some physical and mechanical properties of alkali activated fly ash.. In 29th International Colloquium Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. s. 122-128 s. ISBN 978-80-554-0533-9.
ŠVANDA, P. - VESELÝ, D. Change of Strength of Epoxy Glue Joints After Corrosion Test Perner´s Contacts, 2011, vol. VI, no. May 2011, s. 177-180. ISSN: 1801-674X.
ŠVANDA, P. - PETR, J. Vliv jakosti povrchu kovu na pevnost lepeného spoje. In TechMat 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 105-110 s. ISBN 978-80-7395-431-4.
KEJDANA, A. - ŠVANDA, P. Únavový lom hřídele – Ostrowek K-161. In TechMat 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 37-42 s. ISBN 978-80-7395-431-4.
ŠVANDA, P. - SCHMIDOVÁ, E. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. METODIKA MĚŘENÍ VLIVU PROSTOROVÉ DEFORMACE NA ADHEZI PIGMENTOVANÝCH NÁTĚRŮ. In Conference Proceedings CCT 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 207-211 s. ISBN 978-80-7395-399-7.
HALAS, O. - MENČÍK, J. - ŠVANDA, P. - BENEŠ, L. MECHANICKÉ VLASTNOSTI GEOPOLYMERNÍCH KOMPOZITŮ NA BÁZI ALKALICKY-AKTIVOVANÉHO POPÍLKU S PŘÍDAVKEM PILIN. In TechMat 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 193-196 s. ISBN 978-80-7395-431-4.
ŠVANDA, P. - TOMANOVIČ, J. Possibility of Determination of One-Component Polyurethane Glue Curing International Journal of Applied Mechanics and Engineering, 2010, vol. 15, no. 2, s. 539-544. ISSN: 1425-1655.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. - KONEČNÝ, M. Flash Butt Weldability of Austenitic High Strength Steels International Journal of Applied Mechanics and Engineering, 2010, vol. 15, no. 2, s. 477-482. ISSN: 1425-1655.
PAŠČENKO, P. - ŠVANDA, P. Stability of Hinged Spherical Cap Subjected to External Pressure Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2010, vol. 2009, no. 15, s. 5-21. ISSN: 1211-6610.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Corrosion degradation of welded corrosion resistant steel. In Research methods improvement. 1. vyd. Dnepropetrovsk: Yurii V. Makovetsky, 2010. 12 s. ISBN: 978-966-1507-31-8.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Behavior and Degradation of Stabilized Corrosion Ressistant Steel. In Conference Proceedings CCT 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 281-288 s. ISBN 978-80-7395-258-7.
ŠVANDA, P. - SCHMIDOVÁ, E. Railway Parts Fatigue Behaviour Under Influence of the Inner Imperfections. In Proceedings of the 5th International Scientific Conference Theoretical and Practical Issues in Transport. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 497-502 s. ISBN 978-80-7395-245-7.
ŠVANDA, P. - HALAS, O. Využití geopolymerů jako vysokoteplotních lepidel. In Sborník přednášek z konference TechMat 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 139-144 s. ISBN 978-80-7395-324-9.
ŠVANDA, P. - SMEJKAL, J. Stanovení dosahu deformace pomocí rekrystalizace. In Sborník přednášek z konference TechMat 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 15-18 s. ISBN 978-80-7395-324-9.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Materiály pro výztuže betonových konstrukcí, vliv výchozí metalurgické jakosti na svařitelnost TM : tematický magazín : svařování - dělení - spojování materiálů, 2009, vol. VII (XI), no. 2, s. 34-37. ISSN: 1214-7990.
ŠVANDA, P. - PAŠČENKO, P. Stability of Simply Supported Spherical Cap Subjected to External Pressure Journal of Machine Manufacturing, 2009, vol. XLIX, no. E3-E5, s. 120-123. ISSN: 0016-8550.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Heat Treatment Effects to Dynamic Service Life of High Strength Steel Journal of Machine Manufacturing, 2009, vol. XLIX, no. E3-E5, s. 76-78. ISSN: 0016-8580.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. Mechanism of degradation of stabilized corrosion resistant steel during the welding cycle Anti-Corrosion Methods and Materials, 2009, vol. 54, no. 4, s. 206-217. ISSN: 0003-5599.
ŠVANDA, P. Posouzení dosahu deformace povrhu pomocí rekrystalizace. In Sborník přednášek z konference TechMat '09. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 81-84 s. ISBN 978-80-7395-046-0.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Experimental Testing of Railway Wheel Materials - Surface Degradation Materiálové inžinierstvo / Materials Engineering, 2008, vol. 15, no. 2a, s. 35-40. ISSN: 1335-0803.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Strukturní nestabilita svarových spojů korozivzdorných ocelí Svařování, dělení a spojování materiálů, 2008, vol. VI (X), no. 3, s. 34-35. ISSN: 1212-4044.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Vliv výchozí jakosti feritických korozivzdorných ocelí na provozní odolnost - výběr analýz Konstrukce, 2008, vol. 7, no. 4, s. 42-45. ISSN: 1213-8762.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Efekty překrystalizace odporových svarových spojů. In Sborník přednášek z konference TechMat '08. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 83-89 s. ISBN 978-80-7395-136-8.
ŠVANDA, P. - BENEŠ, L. Možnosti tepelného zpracování výrobků z hliníkového bronzu. In Sborník přednášek z konference TechMat '08. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 69-72 s. ISBN 978-80-7395-136-8.
ŠVANDA, P. - SCHMIDOVÁ, E. Diagnostics of the Instability of the Railway Wheels Materials Mechanical Properties. In Reliability, safety and diagnostics of transport structures and means 2008 : proceedings of the 3rd international conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 378-385 s. ISBN 978-80-7395-096-5.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. - BENEŠ, L. Cumulative Process on Railway Wheel in Connection with operational Degradation Machines, Technologies, Materials, 2007, vol. 2007, no. 2-3, s. 20-23. ISSN: 1313-0226.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. - HLAVATÝ, I. Testování možností renovace vysocepevné bainitické oceli Svařování, dělení a spojování materiálů, 2007, no. 2, s. 32-34. ISSN: 1212-4044.
SCHMIDOVÁ, E. - KAPSA, V. - ŠVANDA, P. Development of High-Strength Steel Surfacing Technology Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2007, vol. 2006, no. 12, s. 27-36. ISSN: 1211-6610.
SCHMIDOVÁ, E. - KAPSA, V. - ŠVANDA, P. Development of the Welding Technology for High-Strength Steel. In Improvement of Quality Regarding Processes and Materials 2007. Warszawa: Wydawnictvo Menedzerskie PTM, 2007. 6 s. ISBN: 978-83-924215-3-5.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Mechanizmy poškozování korozivzdorných ocelí. In TechMat 2007 (Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 143-146 s. ISBN 978-80-7395-013-2.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Možnosti mezioborového pojetí výuky materiálového inženýrství. In Výskum a výučba na materiálových katedrách českých a slovenských vysokých škôl : 16. stretnutie materiálových katedier ČR a SR. Trnava: AlumniPress Trnava, 2007. s. 47-53 s. ISBN 978-80-8096-016-2.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. - ZBOŘIL, J. Jakost svarů vysokopevnostní oceli při spojení s konstrukční ocelí mechanickým zámkem. In Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2007. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2007. s. 169-175 s. ISBN 978-80-7231-294-8.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. - JANOVÁ, D. Aluminotermické svarové spoje při aplikaci různých strukturních variant ocelí. In TechMat 2007 (Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 163-166 s. ISBN 978-80-7395-013-2.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Influence of Welding Cycle to High Strength Steel. In Proceedings of the 24th International Colloquium Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 169-175 s. ISBN 978-80-7194-962-6.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Development of Hhigh Strength Material for High Loads Railway Parts. In Transport Systems Viewed from Technical and Economical Aspects. 1.. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 5 s. ISBN: 80-7194-894-2.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. - JANOVÁ, D. Studium rozdílných vlivů inkluzí na statické a rázové charakteristiky lité oceli. In Sborník příspěvků TechMat ´06 ?Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace?. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 127-130 s. ISBN 80-7194-902-7.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. - JANOVÁ, D. Vývoj materiálu železničních srdcovek pro vyšší provozní zatížení. In Sborník příspěvku čtvrté mezinárodní vědecké konference "Nové výzvy pro dopravu a spoje". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 1277-1282 s. ISBN 80-7194-880-2.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Dynamická response materiálů pojezdových ploch železničních kol. In Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké konference "Nové výzvy pro dopravu a spoje". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 1283-1288 s. ISBN 80-7194-880-2.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. - JANOVÁ, D. Cyklická deformační odezva materiálů v procesu kontaktní únavy. In Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2006. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2006. s. 243-249 s. ISBN 80-7231-165-4.
BENEŠ, L. - ŠVANDA, P. Mechanismy degradace v kontaktu železniční kolo / kolejnice v souvislosti s tvorbou ?White Etching Layers Materiálové inžinierstvo / Materials Engineering, 2005, vol. 12, no. 3, s. 70-75. ISSN: 1335-0803.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Studium strukturní a chemické heterogenity v souvislosti s rozvojem provozního poškozování železničních kol. In Sborník příspěvků TechMat 05 - Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 91-94 s. ISBN 80-7194-803-9.
LOŠŤÁK, P. - DRAŠAR, Č. - ŠVANDA, P. - DYCK, J. - ZHENTUA, Z. - UHER, C. Novel Magnetic Semiconductors Based on Sb2Te3. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 585 s.
DYCK, J. - ŠVANDA, P. - LOŠŤÁK, P. - HORÁK, J. - CHEN, W. - UHER, C. Magnetic and Transport Properties of the V2-VI3 Diluted Magnetic Semiconductor Sb2-xMnxTe3 Journal of Applied Physics, 2003, vol. 94, no. 12, s. 7631-7635. ISSN: 0021-8979.
KULBACHINSKII, V. - KAMINSKY, A. - KINDO, K. - NARUMI, Y. - SUGA, K. - LOŠŤÁK, P. - ŠVANDA, P. Low Temperature Ferromagnetism in the New Diluted Magnetic Semiconductor p-Bi2-xFexTe3 Physica B-Condensed Matter, 2003, vol. 329, no. N, s. 1251-1252. ISSN: 0921-4526.
LOŠŤÁK, P. - PLECHÁČEK, T. - ŠVANDA, P. - KREJČOVÁ, A. - BENEŠ, L. - NAVRÁTIL, J. - KOUDELKA, L. Characterization of Fe-doped Sb1.5Bi0.5Te3 Single Crystals Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2003, vol. N, no. 9, s. 173-186. ISSN: 1211-5541.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Contemporary traffic engineering and technology Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2016-01-01 2016-12-31
Contemporary traffic engineering and technology Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2015-01-01 2015-12-31
Improvements of Practise of "Special Technology" Course Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2014-01-01 2014-12-31
Transport Sciences and Engineering in conditions of the Developed Society of the 21st Century Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2014-01-01 2014-12-31
Transport Sciences and Engineering in conditions of the Developed Society of the 21st Century Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Integration of creating joint teaching capacity F - U3V Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2012 31.12.2012
Podpora znevýhodněných osob při studiu na vysoké škole prostřednictvím zvyšování názornosti výuky studentům - eliminace diskriminace plynoucí z rozdílné úrovně středních škol a z různých sociálně společenských podmínek studentů 4. Programme to promote socially, economically and physically disadvantaged students when starting their studies, during studies and immediately after completion Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2010 31.12.2010
Podpora rovných příležitosti ke studiu na vysoké škole 4. Programme to support disadvantaged people when entering and studying at universities, incl. lifelong learning Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2009 31.12.2009
TESTOVÁNÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI KAROSERIÍ PRO RŮZNÉ TECHNOLOGIE SPOJOVÁNÍ Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 01.05.2008 30.11.2008
Inovace laboratoře elektronové mikroskopie HEDF - A a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2008 31.12.2008
Podpora a individuální rozvoj talentovaných studentů prostřednictvím stavby konceptů sportovních automobilů. 2b) Support and individual development of talented students and support of talented young workers immediately after graduation in a doctoral programme. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2008 31.12.2011
Laboratorní úlohy z předmětu Koroze a povrchová ochrana Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 2007-04-01 2007-12-31
Organizace a zajištění průběhu XXIV. mezinárodního Colloquiua ?Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry?. Priority No. 3 Univerzita Pardubice 28.02.2007 30.11.2007
Studium procesů při dynamickém kontaktu reálných kovových těles ve vztahu k materiálovým změnám Standard projects Grantová agentura ČR 01.01.2007 31.12.2009
TESTOVÁNÍ DEFORMAČNÍHO CHOVÁNÍ MATERIÁLŮ V ZÁVISLOSTI NA REŽIMU ZATÍŽENÍ Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 01.01.2007 30.11.2007
ROZŠÍŘENÍ METALOGRAFICKÉHO STUDIA PROVOZNÍCH ZMĚN KOMPONENT DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ Priority No. 1 Univerzita Pardubice 01.03.2006 31.12.2006
Analýza mezních stavů povrchových vrstev temene kolejnice z hlediska kontaktního zatížení účinkem kolových sil při průjezdu kolejového vozidla Standard projects Grantová agentura ČR 01.01.2004 31.12.2006

Research Focus