doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D. | Faculty of Transport Engineering

doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D.

Contacts

+420
466 036 574, 466 038 928
pavel.svanda@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-1570-7706

Workplace

Faculty of Transport Engineering
Department of Mechanics, Materials and Machine Parts (50280)

Docent
associate professor
Copy link to clipboard
Consultations: -
by prior arrangement
Předmět (Rok) Role
KEEZ/PNMEK (2022) G - - -
KEEZ/PNMEP (2022) G PR - -
KMMCS/ADDRK (2022) G - - -
KMMCS/ADSSV (2022) G - - -
KMMCS/CRMT (2022) G PR CV -
KMMCS/CSTR (2022) G - - -
KMMCS/CSTRD (2022) G - - -
KMMCS/DAPOK (2022) G - - -
KMMCS/DAPOP (2022) G - - -
KMMCS/DOKM3 (2022) G - - -
KMMCS/PAMTA (2022) G - - -
KMMCS/PAMTK (2022) G - - -
KMMCS/PAMTP (2022) G - - -
KMMCS/PAPOK (2022) G - - -
KMMCS/PAPOP (2022) G - - -
KMMCS/PASTK (2022) G - - -
KMMCS/PASTP (2022) G - - -
KMMCS/PMETK (2022) G - - -
KMMCS/PMETP (2022) G - - -
KMMCS/PSPTK (2022) G - - -
KMMCS/PSPTP (2022) G - - -
KMMCS/SCSTD (2022) G - - -
KMMCS/SOKM (2022) G - - -
KMMCS/TRTDP (2022) G - - -
KMMCS/VDDRK (2022) G - - -
KMMCS/XAKPO (2022) G PR CV -
KMMCS/XAMET (2022) G - - -
KMMCS/XAOTP (2022) G PR CV -
KMMCS/YAKPO (2022) G PR - -
KMMCS/YAMET (2022) G - - -
KMMCS/YAOTP (2022) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
ŘIČICA, T. - MILASHEUSKAYA, Y. - RŮŽIČKOVÁ, Z. - NĚMEC, P. - ŠVANDA, P. - OLMROVÁ ZMRHALOVÁ, Z. - JAMBOR, R. - BOUŠKA, M. Synthesis and Application of Monomeric Chalcogenolates of 13 Group Elements Chemistry - An Asian Journal, 2019, vol. 14, no. 23, s. 4229-4235. ISSN: 1861-4728.
SCHMIDOVÁ, E. - CULEK, B. - HANUS, P. - BOZKURT, F. - M R, S. - ŠVANDA, P. Chování materiálů a jejich spojů při záporných pracovních teplotách a různých rychlostech zatěžování. V042-2-2019. 18 s.
ŠVANDA, P. THE STRENGTH OF GEOPOLYMERS BASED ON RED MUD AND FLY ASH. In VII. International Scientific Conference of the Faculty of Transport Engineering : conference proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 225-233 s. ISBN 978-80-7560-152-0.
SUCHÁNEK, V. - POKORNÝ, J. - ŠVANDA, P. Mechanical, Physical and Chemical Properties of Cementitious Composites Finished by Special Heating. In JUNIORSTAV 2018 - 20. odborná konference doktorského studia : sborník příspěvků. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2018. s. 890-899 s. ISBN 978-80-86433-69-1.
ÖZDEMIR, A. - KOCABAS, I. - ŠVANDA, P. Improving the strength of adhesively bonded joints through the introduction of various surface treatments Journal of Adhesion Science and Technology, 2016, vol. 30, no. 23, s. 2573-2595. ISSN: 0169-4243.
KOCABAS, I. - ÖZDEMIR, A. - ŠVANDA, P. DESIGN OF SINGLE LAP JOINTS WITH MILD STEEL ADHERENDS. In Engineering Mechanics 2016 : 22nd International Conference. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2016. s. 290-293 s. ISBN 978-80-87012-59-8.
KOCABAS, I. - ŠVANDA, P. - ÖZDEMIR, A. Failure Load Prediction of Structural Adhesive Joints Based on Local Yielding Criterion with Non-linear Material Behaviour International Journal of Scientific and Technological Research, 2015, vol. 1, no. 9, s. 10-20. ISSN: 2422-8702.
ÖZDEMIR, A. - ŠVANDA, P. THE CHARACTERIZATION OF ZINC PLATED SURFACES AFTER AGED ADHESİVES Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2015, vol. neuveden, no. 19, s. 137-144. ISSN: 1211-6610.
ÖZDEMIR, A. - KOCABAS, I. - ŠVANDA, P. Analyzing Adhesion of Epoxy/Steel Interlayer in Scratch Test International Journal of Engineering Research and Applications, 2015, vol. 5, no. 11, s. 42-52. ISSN: 2248-9622.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. Testing of pigmented coatings on thermal sensitised stainless steel Anti-Corrosion Methods and Materials, 2013, vol. 60, no. 2, s. 84-94. ISSN: 0003-5599.
ŠVANDA, P. SURFACE TREATMENT OF CARBON STEEL FOR GLUE JOINTS Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2013, vol. 18, no. říjen 2013, s. 195-203. ISSN: 1211-6610.
ŠVANDA, P. - SVOBODA, P. PEVNOST V OHYBU KOVANÝCH PROFILŮ VE SROVNÁNÍ S PROFILY TŘÍSKOVĚ OBRÁBĚNÝMI. In TechMat ´13 Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 55-60 s. ISBN 978-80-7395-735-3.
ŠVANDA, P. - TLUSTOŠ, T. - TLUSTÝ, M. Předúprava povrchu polyolefinů pro lepení. In TechMat ´13 Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 10-15 s. ISBN 978-80-7395-735-3.
HALAS, O. - ŠVANDA, P. Study on physical-mechanical properties of alkali activated materials based on fly ash Materiálové inžinierstvo / Materials Engineering, 2012, vol. 19, no. December, s. 1-8. ISSN: 1335-0803.
HALAS, O. - ŠVANDA, P. The effect of steel surface pretreatment on the adhesion bond between fly ash based geopolymer glue and steel substrates. In TechMat 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 11-16 s. ISBN 978-80-7395-537-3.
HALAS, O. - ŠVANDA, P. Investigation of some physical and mechanical properties of alkali activated fly ash.. In 29th International Colloquium Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. s. 122-128 s. ISBN 978-80-554-0533-9.
ŠVANDA, P. - VESELÝ, D. Change of Strength of Epoxy Glue Joints After Corrosion Test Perner´s Contacts, 2011, vol. VI, no. May 2011, s. 177-180. ISSN: 1801-674X.
ŠVANDA, P. - PETR, J. Vliv jakosti povrchu kovu na pevnost lepeného spoje. In TechMat 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 105-110 s. ISBN 978-80-7395-431-4.
KEJDANA, A. - ŠVANDA, P. Únavový lom hřídele – Ostrowek K-161. In TechMat 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 37-42 s. ISBN 978-80-7395-431-4.
ŠVANDA, P. - SCHMIDOVÁ, E. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. METODIKA MĚŘENÍ VLIVU PROSTOROVÉ DEFORMACE NA ADHEZI PIGMENTOVANÝCH NÁTĚRŮ. In Conference Proceedings CCT 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 207-211 s. ISBN 978-80-7395-399-7.
HALAS, O. - MENČÍK, J. - ŠVANDA, P. - BENEŠ, L. MECHANICKÉ VLASTNOSTI GEOPOLYMERNÍCH KOMPOZITŮ NA BÁZI ALKALICKY-AKTIVOVANÉHO POPÍLKU S PŘÍDAVKEM PILIN. In TechMat 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 193-196 s. ISBN 978-80-7395-431-4.
ŠVANDA, P. - TOMANOVIČ, J. Possibility of Determination of One-Component Polyurethane Glue Curing International Journal of Applied Mechanics and Engineering, 2010, vol. 15, no. 2, s. 539-544. ISSN: 1425-1655.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. - KONEČNÝ, M. Flash Butt Weldability of Austenitic High Strength Steels International Journal of Applied Mechanics and Engineering, 2010, vol. 15, no. 2, s. 477-482. ISSN: 1425-1655.
PAŠČENKO, P. - ŠVANDA, P. Stability of Hinged Spherical Cap Subjected to External Pressure Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2010, vol. 2009, no. 15, s. 5-21. ISSN: 1211-6610.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Corrosion degradation of welded corrosion resistant steel. In Research methods improvement. 1. vyd. Dnepropetrovsk: Yurii V. Makovetsky, 2010. 12 s. ISBN: 978-966-1507-31-8.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Behavior and Degradation of Stabilized Corrosion Ressistant Steel. In Conference Proceedings CCT 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 281-288 s. ISBN 978-80-7395-258-7.
ŠVANDA, P. - SCHMIDOVÁ, E. Railway Parts Fatigue Behaviour Under Influence of the Inner Imperfections. In Proceedings of the 5th International Scientific Conference Theoretical and Practical Issues in Transport. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 497-502 s. ISBN 978-80-7395-245-7.
ŠVANDA, P. - HALAS, O. Využití geopolymerů jako vysokoteplotních lepidel. In Sborník přednášek z konference TechMat 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 139-144 s. ISBN 978-80-7395-324-9.
ŠVANDA, P. - SMEJKAL, J. Stanovení dosahu deformace pomocí rekrystalizace. In Sborník přednášek z konference TechMat 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 15-18 s. ISBN 978-80-7395-324-9.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Materiály pro výztuže betonových konstrukcí, vliv výchozí metalurgické jakosti na svařitelnost TM : tematický magazín : svařování - dělení - spojování materiálů, 2009, vol. VII (XI), no. 2, s. 34-37. ISSN: 1214-7990.
ŠVANDA, P. - PAŠČENKO, P. Stability of Simply Supported Spherical Cap Subjected to External Pressure Journal of Machine Manufacturing, 2009, vol. XLIX, no. E3-E5, s. 120-123. ISSN: 0016-8550.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Heat Treatment Effects to Dynamic Service Life of High Strength Steel Journal of Machine Manufacturing, 2009, vol. XLIX, no. E3-E5, s. 76-78. ISSN: 0016-8580.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. Mechanism of degradation of stabilized corrosion resistant steel during the welding cycle Anti-Corrosion Methods and Materials, 2009, vol. 54, no. 4, s. 206-217. ISSN: 0003-5599.
ŠVANDA, P. Posouzení dosahu deformace povrhu pomocí rekrystalizace. In Sborník přednášek z konference TechMat '09. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 81-84 s. ISBN 978-80-7395-046-0.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Experimental Testing of Railway Wheel Materials - Surface Degradation Materiálové inžinierstvo / Materials Engineering, 2008, vol. 15, no. 2a, s. 35-40. ISSN: 1335-0803.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Strukturní nestabilita svarových spojů korozivzdorných ocelí Svařování, dělení a spojování materiálů, 2008, vol. VI (X), no. 3, s. 34-35. ISSN: 1212-4044.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Vliv výchozí jakosti feritických korozivzdorných ocelí na provozní odolnost - výběr analýz Konstrukce, 2008, vol. 7, no. 4, s. 42-45. ISSN: 1213-8762.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Efekty překrystalizace odporových svarových spojů. In Sborník přednášek z konference TechMat '08. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 83-89 s. ISBN 978-80-7395-136-8.
ŠVANDA, P. - BENEŠ, L. Možnosti tepelného zpracování výrobků z hliníkového bronzu. In Sborník přednášek z konference TechMat '08. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 69-72 s. ISBN 978-80-7395-136-8.
ŠVANDA, P. - SCHMIDOVÁ, E. Diagnostics of the Instability of the Railway Wheels Materials Mechanical Properties. In Reliability, safety and diagnostics of transport structures and means 2008 : proceedings of the 3rd international conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 378-385 s. ISBN 978-80-7395-096-5.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. - BENEŠ, L. Cumulative Process on Railway Wheel in Connection with operational Degradation Machines, Technologies, Materials, 2007, vol. 2007, no. 2-3, s. 20-23. ISSN: 1313-0226.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. - HLAVATÝ, I. Testování možností renovace vysocepevné bainitické oceli Svařování, dělení a spojování materiálů, 2007, no. 2, s. 32-34. ISSN: 1212-4044.
SCHMIDOVÁ, E. - KAPSA, V. - ŠVANDA, P. Development of High-Strength Steel Surfacing Technology Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2007, vol. 2006, no. 12, s. 27-36. ISSN: 1211-6610.
SCHMIDOVÁ, E. - KAPSA, V. - ŠVANDA, P. Development of the Welding Technology for High-Strength Steel. In Improvement of Quality Regarding Processes and Materials 2007. Warszawa: Wydawnictvo Menedzerskie PTM, 2007. 6 s. ISBN: 978-83-924215-3-5.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Mechanizmy poškozování korozivzdorných ocelí. In TechMat 2007 (Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 143-146 s. ISBN 978-80-7395-013-2.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Možnosti mezioborového pojetí výuky materiálového inženýrství. In Výskum a výučba na materiálových katedrách českých a slovenských vysokých škôl : 16. stretnutie materiálových katedier ČR a SR. Trnava: AlumniPress Trnava, 2007. s. 47-53 s. ISBN 978-80-8096-016-2.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. - ZBOŘIL, J. Jakost svarů vysokopevnostní oceli při spojení s konstrukční ocelí mechanickým zámkem. In Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2007. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2007. s. 169-175 s. ISBN 978-80-7231-294-8.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. - JANOVÁ, D. Aluminotermické svarové spoje při aplikaci různých strukturních variant ocelí. In TechMat 2007 (Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 163-166 s. ISBN 978-80-7395-013-2.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Influence of Welding Cycle to High Strength Steel. In Proceedings of the 24th International Colloquium Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 169-175 s. ISBN 978-80-7194-962-6.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Development of Hhigh Strength Material for High Loads Railway Parts. In Transport Systems Viewed from Technical and Economical Aspects. 1.. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 5 s. ISBN: 80-7194-894-2.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. - JANOVÁ, D. Studium rozdílných vlivů inkluzí na statické a rázové charakteristiky lité oceli. In Sborník příspěvků TechMat ´06 ?Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace?. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 127-130 s. ISBN 80-7194-902-7.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. - JANOVÁ, D. Vývoj materiálu železničních srdcovek pro vyšší provozní zatížení. In Sborník příspěvku čtvrté mezinárodní vědecké konference "Nové výzvy pro dopravu a spoje". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 1277-1282 s. ISBN 80-7194-880-2.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Dynamická response materiálů pojezdových ploch železničních kol. In Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké konference "Nové výzvy pro dopravu a spoje". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 1283-1288 s. ISBN 80-7194-880-2.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. - JANOVÁ, D. Cyklická deformační odezva materiálů v procesu kontaktní únavy. In Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2006. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2006. s. 243-249 s. ISBN 80-7231-165-4.
BENEŠ, L. - ŠVANDA, P. Mechanismy degradace v kontaktu železniční kolo / kolejnice v souvislosti s tvorbou ?White Etching Layers Materiálové inžinierstvo / Materials Engineering, 2005, vol. 12, no. 3, s. 70-75. ISSN: 1335-0803.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Studium strukturní a chemické heterogenity v souvislosti s rozvojem provozního poškozování železničních kol. In Sborník příspěvků TechMat 05 - Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 91-94 s. ISBN 80-7194-803-9.
LOŠŤÁK, P. - DRAŠAR, Č. - ŠVANDA, P. - DYCK, J. - ZHENTUA, Z. - UHER, C. Novel Magnetic Semiconductors Based on Sb2Te3. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 585 s.
DYCK, J. - ŠVANDA, P. - LOŠŤÁK, P. - HORÁK, J. - CHEN, W. - UHER, C. Magnetic and Transport Properties of the V2-VI3 Diluted Magnetic Semiconductor Sb2-xMnxTe3 Journal of Applied Physics, 2003, vol. 94, no. 12, s. 7631-7635. ISSN: 0021-8979.
KULBACHINSKII, V. - KAMINSKY, A. - KINDO, K. - NARUMI, Y. - SUGA, K. - LOŠŤÁK, P. - ŠVANDA, P. Low Temperature Ferromagnetism in the New Diluted Magnetic Semiconductor p-Bi2-xFexTe3 Physica B-Condensed Matter, 2003, vol. 329, no. N, s. 1251-1252. ISSN: 0921-4526.
LOŠŤÁK, P. - PLECHÁČEK, T. - ŠVANDA, P. - KREJČOVÁ, A. - BENEŠ, L. - NAVRÁTIL, J. - KOUDELKA, L. Characterization of Fe-doped Sb1.5Bi0.5Te3 Single Crystals Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2003, vol. N, no. 9, s. 173-186. ISSN: 1211-5541.
PROJECT PROGRAMME FUNDED BY: START END
Contemporary traffic engineering and technology Student Grant Competition 01.01.16 31.12.16
Contemporary traffic engineering and technology Student Grant Competition 01.01.15 31.12.15
Transport Sciences and Engineering in conditions of the Developed Society of the 21st Century Student Grant Competition 01.01.14 31.12.14
Transport Sciences and Engineering in conditions of the Developed Society of the 21st Century Student Grant Competition 01.01.14 31.12.14
Improvements of Practise of "Special Technology" Course Internal development competition 01.01.14 31.12.14
Integration of creating joint teaching capacity F - U3V 01.01.12 31.12.12
4. Programme to promote socially, economically and physically disadvantaged students when starting their studies, during studies and immediately after completion 01.01.10 31.12.10
4. Programme to support disadvantaged people when entering and studying at universities, incl. lifelong learning 01.01.09 31.12.09
Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport 01.05.08 30.11.08
HEDF - A a) 01.01.08 31.12.08
2b) Support and individual development of talented students and support of talented young workers immediately after graduation in a doctoral programme. 01.01.08 31.12.11
Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport 01.04.07 31.12.07
Priority No. 3 28.02.07 30.11.07
Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport 01.01.07 30.11.07
Standard projects 01.01.07 31.12.09
Priority No. 1 01.03.06 31.12.06
Standard projects 01.01.04 31.12.06

Research Focus