EŬROPAJ FERVOJOJ - EVROPSKÉ ŽELEZNICE

Uložit do kalendáře 26-02-2019 9:00 26-02-2019 13:00 Czech republic/Europe EŬROPAJ FERVOJOJ - EVROPSKÉ ŽELEZNICE Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera a Český železničářský esperantský svaz zvou na odborný seminář s mezinárodní účastí: EŬROPAJ FERVOJOJ - EVROPSKÉ ŽELEZNICE. Akce se uskuteční 26. února 2019 od 9:00 - 13:00 hod. v učebně DB-B3 (...
26. 02. 2019

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera a Český železničářský esperantský svaz zvou na odborný seminář s mezinárodní účastí: EŬROPAJ FERVOJOJ - EVROPSKÉ ŽELEZNICE. Akce se uskuteční 26. února 2019 od 9:00 - 13:00 hod. v učebně DB-B3 (Dopravní fakulta Jana Pernera, Studentská 95, Pardubice).

Na semináři vystoupí:

Rodica Todor (RO): Pri la Internacia Fervojista Esperanto-Federacio – Úvodní slovo
Guido Brandenburg (DE): Modelo Karlsruhe – Netradiční řešení příměstské dopravy v okolí Karlsruhe Bodo Ehrlich (DE): Kiel ekestas teknikaj fervojaj standardoj en EU – Jak vznikají technické železniční normy v EU
Ladislav Kovář (CZ): Diagnoziko de moviĝantaj fervojveturiloj en ĈR – Diagnostika železničních kolejových vozidel v ČR
Jan Niemann (DK): Køge Nord – nova stacio – Køge Nord - nová železniční stanice
Vito Tornillo (IT): Bologna stacio (AV) – Stanice Bologna pro vysokorychlostní dopravu.

Seminář je určen pro studenty UPa i další zájemce o železnice v zahraničí. Přednášky i diskuze budou tlumočeny z Esperanta do českého jazyka.

Více informací u odborných garantů semináře: jaroslav.matuska@upce.cz nebo kovar.lad@email.cz.

 

DFJP
doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.
466 036 420