Hlasování o propagačních předmětech DFJP

8. 2. 2019

Rádi bychom vytvořili nové PR předměty naší fakulty. Vytvořili jsme dotazník ve kterém můžete hlasovat o tom, které PR předměty byste chtěli. Můžete také přidat svůj vlastní návrh PR předmětu.  Tyto předměty bude možné koupit i jako UNI zboží.

ZATÍM SE JEDNÁ POUZE O NÁVRHY PŘEDMĚTŮ A VYBRANÉ PŘEDMĚTY BUDOU DÁLE GRAFICKY ZPRACOVÁNY (např. doplněny o logo DFJP, apod.).

Hlasovat můžete do konce února 2019.

DOTAZNÍK K VYPLNĚNÍ

Děkujeme a těšíme se na Vaše nápady!

Ing. Lenka Machačová
Oddělení pro vnitřní záležitosti a propagaci DFJP