Kombinovaná přeprava v čase

Uložit do kalendáře 14-05-2019 15:00 14-05-2019 16:30 Czech republic/Europe Kombinovaná přeprava v čase Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Vás srdečně zve na Seminář historie dopravy na téma Kombinovaná přeprava v čase. Přednáška se uskuteční 14. května 2019 od 15:00 na Výukovém a informačním pracovišti DFJP v Praze, Pod...
14. 05. 2019

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Vás srdečně zve na Seminář historie dopravy na téma Kombinovaná přeprava v čase. Přednáška se uskuteční 14. května 2019 od 15:00 na Výukovém a informačním pracovišti DFJP v Praze, Pod Výtopnou 367/2 (u odstavné plochy ÚAN Florenc) a prosloví ji pan prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Účast na semináři je bezplatná.

Vstup zdarma
DFJP
prof. doc. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc.
737 506 384
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.