Studijní programy a specializace

V bakalářském a navazujícím magisterském studiu Dopravní fakulty Jana Pernera na vás čeká více než desítka studijních programů a specializací. Ještě více si pak své znalosti prohlubují studenti doktorského studia.

Studenti se věnují dopravnímu stavitelství, stavbě vozidel i provozu a údržbě vozidel . Zaměřují se na management, marketing nebo logistiku, ale také elektrickou trakci a elektromobilitu. Mají možnost studovat také technologii a řízení dopravy. Nově mohou studovat techniku, technologii a řízení letecké dopravy a se získanými potřebnými licencemi se tak stát piloty nebo techniky letadel.

 

 

 

Přehled studijních programů a specializací


Bakalářské studium

Studovat můžete denně (prezenční forma) nebo při zaměstnání (kombinovaná forma).

CHCI STUDOVAT BAKALÁŘE

Magisterské studium

Dvouleté magisterské studium navazuje na tříleté bakalářské studium (prezenční i kombinovaná forma).

CHCI STUDOVAT MAGISTERSKÉ STUDIUM

Doktorské studium

Ti nejlepší mohou pokračovat v doktorském studiu (v prezenční i kombinované formě).

POKRAČUJI NA DOKTORSKÉ STUDIUM

E-přihláška

Podejte si elektronickou přihlášku ke studiu

E-PŘIHLÁŠKA
1