Historie a současnost Železničního zkušebního okruhu Cerhenice

Uložit do kalendáře 15-10-2019 15:00 15-10-2019 16:30 Czech republic/Europe Historie a současnost Železničního zkušebního okruhu Cerhenice Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Vás srdečně zve na Seminář historie dopravy na téma Historie a současnost Železničního zkušebního okruhu Cerhenice. Přednáška se uskuteční 15. října 2019 od 15:00 na Výukovém a informačním... Výukové a informační pracoviště DFJP v Praze, Pod Výtopnou 367/2 (u odstavné plochy ÚAN Florenc)
15. 10. 2019 Výukové a informační pracoviště DFJP v Praze, Pod Výtopnou 367/2 (u odstavné plochy ÚAN Florenc)
Historie a současnost Železničního zkušebního okruhu Cerhenice

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Vás srdečně zve na Seminář historie dopravy na téma Historie a současnost Železničního zkušebního okruhu Cerhenice. Přednáška se uskuteční 15. října 2019 od 15:00 na Výukovém a informačním pracovišti DFJP v Praze, Pod Výtopnou 367/2 (u odstavné plochy ÚAN Florenc) a prosloví ji pan Rostislav Kolamačka, Dis. Účast na semináři je bezplatná.

Historie a současnost Železničního zkušebního okruhu Cerhenice
Vstup zdarma
DFJP
prof. doc. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc.
737 506 384
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.