VDA se stala naší první "Fakultní školou"

5. 10. 2020

Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) a Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová (VDA) podepsaly memorandum, které dále prohloubí vzájemnou a úspěšnou spolupráci. VDA se tak stala první oficiální fakultní školou. Vše bylo slavnostně stvrzeno podpisem memoranda a odhalením označení fakultní školy na budově VDA v rámci oslavy 75. výročí školy 25. 9. 2020.

Věříme, že vzájemná spolupráce mezi fakultou a VDA bude i v budoucnu stále prohlubována a my budeme moci přivítat na DFJP stále více kvalitních zájemců s nadšeným zájmem o studium. “ říká děkan Dopravní fakulty Jana Pernera doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.

VDA je specializovanou střední školou poskytující vzdělání v oblasti dopravy a logistiky, elektrotechniky a informačních technologií. Je moderní střední školou orientovanou na technickou budoucnost opřenou o tradiční obory.

Cílem memoranda je rozvoj znalostí a schopností žáků a studentů obou institucí a propojení středního a vysokého školství při výchově a vzdělávání špičkových odborníků.

Ing. Lenka Machačová - Oddělení pro vnitřní záležitosti a propagaci DFJP