Podávání návrhů kandidátů na funkci děkana DFJP

15. 10. 2020

Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera, Univerzity Pardubice oznamuje akademické obci:

Návrhy kandidátů na funkci děkana DFJP

jsou oprávněni podávat všichni členové akademické obce DFJP a Vědecké rady fakulty nejpozději do pondělí 02. 11. 2020 do 14:00 hodin.

Návrhy se podávají v písemné podobě členům volební komise, která pracuje ve složení:

  • Ing. Petr Sýkora (předseda komise)
  • Ing. Jan Chocholáč, Ph.D.
  • Ing. Monika Skalská, Ph.D.
  • Ing. Jiří Nožička, Ph.D.
  • Ing. Zdeněk Mrázek, Ph.D

Podávání návrhů na kandidáty se řídí dle platného Jednacího řádu AS DFJP.

Ing. Aleš Šmejda, Ph.D. - předseda AS DFJP