Tématy workshopu na DFJP byla smart city logistika a plány udržitelné městské mobility

29. 9. 2021

Dne 17. září proběhl workshop pořádaný Dopravní fakultou Jana Pernera. Akademičtí pracovníci DFJP z katedry Dopravního managementu, marketingu a logistiky spolupracují se členy katedry Logistiky z Vysoké školy ekonomické v Praze na projektu TAČR CK01000032.

Workshopu se zúčastnili také manažeři dopravců České pošty, DACHSER, DPD, PPL CZ a e-retailera Alza.cz. Pozvání přijali také specialisté z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy spolu s odborníky z Magistrátu města Pardubice a Ministerstva dopravy ČR.

Akce ukázala, jak důležitá je aktivní a dlouhodobá komunikace a informační spolupráce soukromého sektoru, samosprávy a výzkumu při implementaci plánů udržitelné městské mobility, která musí akcentovat potřeby trhu distribuce zásilek, tak i celou řadu rozmanitých požadavků na straně ostatních zainteresovaných stran.