Nový studentský koutek Českých drah pro studenty DFJP

1. 10. 2021

Dne 30. 9. 2021 byl slavnostně otevřen studentský koutek Českých drah pro studenty Dopravní fakulty Jana Pernera.

Symbolicky přestřihli pásku generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik, MBA a děkan Dopravní fakulty Jana Pernera doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. za účasti zástupců ČD a studentů DFJP.

 

Vytvoření odpočinkového studentského koutku je vyústěním dlouhodobé vzájemné spolupráce DFJP a ČD, které podporují vzdělávání studentů.

"Jsem velmi rád, že právě s ČD, naším tradičním a mnohaletým partnerem, mám tu čest otevřít další studentský koutek na naší fakultě. Otevření studentského koutku je střípkem, i když viditelným, v naší rozsáhlé spolupráci a jsem za to velmi rád.

Doufám, že tato naše nastolená spolupráce bude i nadále pokračovat.

Také studentům bych chtěl popřát, ať se jim nový studentský koutek líbí, a ať sem ve chvílích volna mezi výukou chodí rádi."

Říká děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Libor Švadlenka.

V tomto koutku mohou studenti relaxovat, ale také využít možnost a zahrát si na instalované konzoly Xbox simulaci řízení vlaku. Cílem by měla být také motivace studentů ke spolupráci s ČD formou studentských stáží a závěrečných prací.