Ministr ocenil nové metody vzdělávání  

16. 12. 2021

Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole dostal akademik Dalibor Gottwald z Dopravní fakulty Jana Pernera.

„Získanou cenu beru jako ocenění všech lidí, kteří se na projektu podíleli a dále podílejí, protože s výstupy projektu se v současné době dále aktivně pracuje,“ říká Ing. Dalibor Gottwald, Ph.D. z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Cílem je moderní výuka na středních školách, kterou se akademik pokusil přizpůsobit současné generaci. Interaktivní podobu vzdělávání směřoval k tomu, aby při ní žáci mohli využívat své mobilní telefony. V rámci projektu a nového přístupu k výuce vznikly didaktické materiály, software s videi, animacemi nebo kvízy pro čtyři vzdělávací moduly -  City logistika, Zelená logistika, Zpětná logistika a E-commerce v rámci distribuční logistiky. Na těch se podíleli také studenti Dopravní fakulty Jana Pernera a Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Akademik a jeho tým během projektu spolupracovali se středními školami se zaměřením na informační technologie, telekomunikace, peněžnictví, poštovnictví a logistiku, které nové materiály už nyní ve výuce používají.

„V současné době připravujeme podklady pro získání dalšího grantu, který bude navazovat na tento projekt. Věřím, že získané ocenění je dokladem kredibility našeho výzkumu a napomůže našemu týmu k získání nového grantu, v rámci kterého budou mít v řešitelském týmu opět místo i naši studenti a studentky,“ dodává oceněný akademik.

 

Foto: Jiří Šlapák - Dopravní fakulta Jana Pernera