Přemýšlíte nad studiem v zahraničí? Láká vás poznávání nových lidí a kultur? Chcete si zlepšit angličtinu a získat zkušenosti ze zahraničí?

Studenti mají příležitost vycestovat s finanční podporou do zahraničí, poznat nové kultury, rozšířit si znalosti ve svém oboru, zdokonalit jazykové dovednosti a zvýšit tak svou konkurenceschopnost na trhu práce.

Tento program umožňuje studentům vycestovat do zahraničí za účelem studia či pracovní stáže. Studovat lze na jedné z partnerských univerzit fakulty, a to po dobu 3-12 měsíců. Zúčastnit výjezdu v rámci programu Erasmus+ se mohou i studenti, kteří již realizovali zahraniční studijní pobyt nebo stáž a nevyčerpali 12 měsíců v jednom studijním cyklu. Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský).

Odbornou stáž lze absolvovat po dobu 2-12 měsíců v zahraničních firmách a institucích prakticky kdekoliv v Evropě. 

Výběrové řízení probíhá na jaře každého roku. Přihlásit se mohou všichni studenti bez ohledu na věk nebo formu studia. Studenti se mohou přihlásit již v 1. ročníku, aby následující akademický rok mohli vycestovat. 

Rozhovor se studentem, který na erasmus vyrazil do Finska:

Příběh erasmus studenta: Zlepšil jsem se v angličtině a viděl polární zář

 

ESN Pardubice

Do mezinárodní komunity se studenti mohou zapojit i na Univerzitě Pardubice, a to prostřednictvím ESN Pardubice (Erasmus Student Network, dříve Buddy System). ESN Pardubice sdružuje studenty všech fakult univerzity, kteří pomáhají zahraničním studentům na naší univerzitě s integrací. Jde o pomoc s překonáváním jazykových bariér, orientací v Pardubicích a na univerzitě, s administrativními záležitostmi spojenými s jejich příjezdem a pobytem v prvních dnech. Během celého akademického roku organizuje ESN Pardubice zajímavé kulturní a sportovní akce.

 

0