Noc vědců v Pardubicích 2022

Uložit do kalendáře 30-09-2022 16:00 30-09-2022 22:00 Czech republic/Europe Noc vědců v Pardubicích 2022 Tajemná, nedostižná a komplikovaná. I tak na vás může věda působit, ale ne když je Noc vědců. Noc, kdy vám věda v podání našich vědců ukáže svou pravou tvář. Specialitou české Noci vědců je jiné téma pro každý rok. Tím letošním je Všemi... Univerzita Pardubice
30. 09. 2022 Univerzita Pardubice
Noc vědců v Pardubicích 2022

Tajemná, nedostižná a komplikovaná. I tak na vás může věda působit, ale ne když je Noc vědců. Noc, kdy vám věda v podání našich vědců ukáže svou pravou tvář.

Specialitou české Noci vědců je jiné téma pro každý rok. Tím letošním je Všemi smysly. 

Těšit se opět můžete na nabitý večerní program od 16.00 do 22.00.

Sledujte nás speciálních stránkách Noc vědců na UPCE, sociálních sítích a www.nocvedcu.cz

Vstup na akci je zdarma.

Program Noci vědců 2022

30. 9. 2022
16.00 - 22.00 

Celý univerzitní program se letos koná v prostorách Fakulty chemicko-technologické  kde se představí všechny naše fakulty a specializované laboratoře si mohou návštěvníci po předchozí rezervaci prohlédnout na Dopravní fakultě Jana Pernera

Pro bližší informace sledujte naši speciální webovou stránku Noc vědců Univerzity Pardubice

 

Celý program je koncipován tak, že je přístupný všem. Asistenci a podporu pro zdravotně znevýhodněné návštěvníky zajistí Centrum ALMA.

V České republice se Noc vědců koná od roku 2005 a je zastoupena českými univerzitami, vědeckými ústavy, hvězdárnami a dalšími institucemi. 

 

„Projekt SCIENCzEch 22-23 je přidruženou akcí MSCA a Evropské občanské iniciativy podpořené programem Marie Skłodowska Curie actions. Výzva: HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01 (Marie Skłodowska-Curie actions European Researchers' Night 2022-2023).“

 

Noc vědců v Pardubicích 2022
Vstup zdarma
Univerzita Pardubice
Mgr. Lenka Čermáková
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.