Naši studenti získali ocenění za diplomové práce

26. 9. 2022

Ve čtvrtek 22. 9. 2022 byly v Betlémské kapli uděleny tituly v již 19. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku.

Studenti Katedry dopravního stavitelství získali dvě ocenění.

První oceněná diplomová práce Ing. Zdeňka Sháněla se zabývala analýzou železničního mostu s vylehčenou ocelobetonovou mostovkou dle MVL 115 a vlivem sklonění hlavních nosníků.

Vedoucí práce byl doc. Ing. Ladislav Řoutil, Ph.D.

 

Za diplomovou práci, která se věnovala experimentální analýze lehkých drátkobetonů zatížených mimořádným zatížením získal cenu Ing. Filip Kosinka.

Vedoucí práce byl Ing. Vladimír Suchánek, Ph.D.

Vyznamenaným studentům a také vedoucím diplomových prací blahopřejeme a děkujeme za jejich účast v soutěži.

Získaná ocenění jsou pro Katedru dopravního stavitelství známkou, že v konkurenci s ostatními vysokými školami stavebního zaměření obstála velice dobře.