Den otevřených dveří

Uložit do kalendáře 25-02-2023 9:30 25-02-2023 15:00 Czech republic/Europe Den otevřených dveří Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří Dopravní fakulty Jana Pernera, kde se dozvíte vše o programech a specializacích, které u nás můžete studovat. Máte možnost popovídat si s vyučujícími i studenty, navštívit...
25. 02. 2023
Den otevřených dveří II

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří Dopravní fakulty Jana Pernera, kde se dozvíte vše o programech a specializacích, které u nás můžete studovat. Máte možnost popovídat si s vyučujícími i studenty, navštívit moderní laboratoře ve Výukovém a výzkumném centru v dopravě, Dopravní sál, Centrální dispečerské pracoviště, Laboratoř automatické identifikace a jiné. Prohlédnete si náš kampus, fakultu i učebny.

PROGRAM 

Začínáme v 9:30. Fakulta i Výukové a výzkumné centrum v dopravě v Doubravicích budou pro tebe otevřené až do 15:00.

A na co se můžeš těšit?

Po celou dobu DOD ti budou k dispozici akademici i naši studenti, od kterých se dozvíš podrobnosti o studiu u nás.

Můžeš navštívit všechny naše výukové laboratoře - Dopravní sál, Centrální dispečerské pracoviště, Laboratoř automatické identifikace a jiné. Z kampusu bude jezdit autobus, který tě odveze do našeho Výukového a výzkumného centra v dopravě

V 10:00 začne prezentace o fakultě a studijních programech a specializacích. Fakultu ti představí její děkan, studijní programy a specializace pak samotní přednášející. Nebude chybět ani povídání o studentském životě přímo se studenty.

Čekají tě aktivity venku, na stáncích i v laboratořích. Můžeš si prohlédnout elektromobil, poslechnout si zvuk motoru leteckého modelu, vyzkoušet si práci v Centrálním dispečerském pracovišti, řídit vlakový provoz v Dopravním sále, měřit odchylky kolejí měřícím vozítkem KRAB a mnoho dalšího. 

Na závěr můžeš navštívit naše BISTRO a prohlédnout si celý KAMPUS!

A jak se k nám dostaneš? Jak se k nám dostanete | Dopravní fakulta Jana Pernera (upce.cz)

PODROBNÝ PROGRAM

9:30 – 15:00 ...... Informační stánky jednotlivých studijních programů a specializací

PREZENTACE FAKULTY A STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A SPECIALIZACÍ

10:00 – 10:10.... Dopravní fakulta Jana Pernera – prezentace děkana fakulty

10:10 – 10:20.... Studentský život na Dopravní fakultě Jana Pernera

10:20 – 10:35.... Dopravní stavitelství

10:35 – 11:00.... Dopravní technika (Provoz a údržba vozidel / Elektrická trakce a elektromobilita / Stavba vozidel)

11:00 – 11:15.... Technika, technologie a řízení letecké dopravy

11:15 – 11:40.... Technologie a management v dopravě (Dopravní management a marketing / Logistika /Technologie a řízení dopravy)

PROHLÍDKY LABORATOŘÍ

9:30 – 15:00...... Dopravní sál, Centrální dispečerské pracoviště, Laboratoř automatické identifikace, Logistická učebna

12:00 – 15:00 .... laboratoře ve Výukovém a výzkumném centru v dopravě (Doubravice)

Laboratoře kolejových a silničních vozidel / Laboratoř dopravního stavitelství / Laboratoře materiálového inženýrství / Dynamický zkušební stav / Elektrotechnika, elektronika a autodiagnostika

odjezd autobusu od Univerzity do Doubravic ................................. 11:45, 12:45, 13:45, 14:15

zpět z Doubravic na Univerzitu ......................................................... 12:30, 13:00, 14:00, 15:00

Dopravní fakulta Jana Pernera
Ing. Lucie Novotná