Konference "Současné problémy v kolejových vozidlech"

Uložit do kalendáře 15-09-2021 7:00 17-09-2021 22:00 Czech republic/Europe Konference "Současné problémy v kolejových vozidlech" Zveme vás na XXV. konferenci s mezinárodní účastí "Současné problémy v kolejových vozidlech". Konference se uskuteční v Kulturním centru v České Třebové ve dnech 15. - 17. 9. 2021. Konferenci pořádá Asociace... Kulturní centrum Česká Třebová
15. 09. - 17. 09. 2021 Kulturní centrum Česká Třebová
Konference na téma "Současné problémy v kolejových vozidlech"

Zveme vás na XXV. konferenci s mezinárodní účastí "Současné problémy v kolejových vozidlech".
Konference se uskuteční v Kulturním centru
v České Třebové ve dnech 15. - 17. 9. 2021.


Konferenci pořádá Asociace strojních inženýrů, Klub Česká Třebová a Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice
ve spolupráci s Žilinskou univerzitou v Žilině.

Cílem této tradiční konference je seznámit účastníky s novými poznatky ve výzkumu, vývoji, zkušebnictví, konstrukci, výrobě, provozu, údržbě a opravárenství kolejových vozidel. Hlavními tématy konference proto jsou zejména:

  • konstrukce železničních kolejových vozidel, kolejových vozidel městské hromadné dopravy
    a speciálních vozidel
  • teoretické aspekty vývoje, projektování a zkušebnictví kolejových vozidel
  • praktické poznatky z provozu kolejových vozidel a jejich důsledky
  • otázky interakce kolejového vozidla a dopravní cesty
  • materiály a technologie používané v současnosti při stavbě a při opravách vozidel
  • diagnostika, údržba a opravárenství kolejových vozidel
  • trakční, řídicí a informační systémy kolejových vozidel

Důležité termíny a organizační informace:

Pokud máte zájem o pasivní účast na konferenci (bez vlastního příspěvku), stačí provést registraci 
do 15. 8. 2021 a následně do 20. 8. 2021 zaplatit vložné.

V případě, že máte zájem prezentovat svůj vlastní příspěvek, prosíme o registraci a zaslání stručného abstraktu prostřednictvím webových stránek konference do 15. 5. 2021. A následné zaslání plných textů příspěvků (v šabloně) a platbu vložného do 15. 6. 2021.

Pokud by s ohledem na epidemickou situaci nebylo konání konference v předpokládaném termínu možné, bude s ohledem na cíle a poslání konference pouze vydán sborník příspěvků, který bude přihlášeným účastníkům konference zaslán poštou. V takovém případě by bylo vložné účtováno
ve snížené výši a přeplatek po dohodě vrácen účastníkům.

Kompletní informace naleznete na stránkách konference.

Těšíme se na vás!

 

Konference na téma "Současné problémy v kolejových vozidlech"
DFJP
Ing. Tomáš Michálek, Ph.D.