Pozvánka na přednášku Fotografická dokumentace v dopravě a dopravním stavitelství

Digitální fotografie je levný a široce rozšířený způsob dokumentace v mnoha oborech firemního sektoru, výzkumu i veřejné správu, dopravu a dopravní stavby nevyjímaje. Aby skutečně sloužila svému účelu dobře, je třeba ji správně umět pořídit i zpracovat. Přednáška se věnuje základním otázkám životního cyklu fotografie od pořízení, přes úpravy, ukládání a sdílení. Určena je nejen studentům dálkového studia oborů Dopravní fakulty UPCE, ale také všem zájemcům, kteří s fotografií pracují jako a dokumentem, vč. například oborů přírodovědných či zdravotnických. Velké množství zkušeností a postupů je totiž univerzálních pro všechny obory.

 

Přednášející: Mgr. Jaromír Krejčí, manažer pro klíčové zákazníky, vědu, školství a vzdělávací projekty ve společnosti Zoner Software, a.s.

10. Listopad 2017 - 12:30 - 14:00
Posluchárna B1
Kontaktní osoba: 
Ing. Stanislav Machalík, Ph.D.
E-mail: 
stanislav.machalik@upce.cz