Přijímací řízení FF

Přihlášku ke studiu na vybraný obor již máte asi podanou, a proto je čas zajímat se o podmínky přijímacího řízení.

Pro každý studijní obor na Fakultě filozofické jsou přijímací zkoušky odlišné.

Podrobné informace o přijímacím řízení naleznete zde.

 

Přijímací zkoušky proběhnou ve dnech 5. – 6. 6. 2018. Přesné datum, čas a místo konání bude uvedeno v pozvánce, kterou obdržíte nejpozději 30 dnů před termínem konání zkoušky.

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení – ta pravá cesta k jejich úspěšnému složení

Uvažujete o studiu na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice?

Chtěli byste si vyzkoušet přijímací testy nanečisto a seznámit se s příklady z přijímaček z let minulých? Pak právě pro Vás jsou určeny přípravné kurzy, které Vás připraví k přijímacím zkouškám. Absolvování těchto kurzů výrazně zvyšuje Vaši šanci na přijetí.

Přihlášky + katalog

Nepropásněte datum podání přihlášky ke studiu na vysoké škole

Termíny podání přihlášek k vysokoškolskému studiu do bakalářských studijních programů se blíží. Přihlášky k bakalářskému studiu na Fakultu chemicko-technologickou musejí být podány nejpozději do 31. 3. 2018.

Po tomto termínu již není možné se ke studiu přihlásit.

Platba za přihlášku může být provedena taktéž nejpozději do 31. 3. 2018.

Přihlášky + katalog

Nepropásněte datum podání přihlášky ke studiu na vysoké škole

Termíny podání přihlášek k vysokoškolskému studiu do bakalářských studijních programů se blíží. Přihlášky k bakalářskému studiu na Fakultu chemicko-technologickou musejí být podány nejpozději do 31. 3. 2018.

Po tomto termínu již není možné se ke studiu přihlásit.

Platba za přihlášku může být provedena taktéž nejpozději do 31. 3. 2018.

Přihlášky + katalog

Nepropásněte datum podání přihlášky ke studiu na vysoké škole

 

Termíny podání přihlášek k vysokoškolskému studiu do bakalářského programu se blíží. Podepsané přihlášky k bakalářskému studiu na Fakultu restaurování pro první kolo přijímacího řízení musejí být doručeny včetně všech povinných příloh na adresu fakulty nejpozději do 11. května 2018 v tištěné podobě.

Po tomto termínu již není možné se ke studiu přihlásit.

Termín podání přihlášek na FEI a Den otevřených dveří

Nepropásněte datum podání přihlášky ke studiu na vysoké škole

Přihlášky ke studiu v bakalářském programu na Fakultě elektrotechniky a informatiky musí být podány nejpozději do 31. března 2018. Ke stejnému datu musí být provedena i úhrada poplatku za přihlášku. Po tomto termínu již není možné se ke studiu přihlásit.

Přihláška k vyplnění zde.

Nepropásněte datum podání přihlášky ke studiu na vysoké škole

Termíny podání přihlášek k vysokoškolskému studiu do bakalářského programu se blíží.

Přihlášky k bakalářskému studiu na Fakultu filozofickou musejí být podány nejpozději do 31. března 2018.

Po tomto termínu již není možné se ke studiu přihlásit. Platba za přihlášku může být provedena taktéž nejpozději do 31. března 2018.

 

Jak snadno a rychle vyplnit elektronickou přihlášku ke studiu?

Nevíte si rady s tím, jak vyplnit přihlášku ke studiu na vysoké škole?