Novinky

Současná situace nahrává tomu, že většina z nás znovu objevuje cestu do tajů vlastní kuchyně. Kličkovat mezi obsahem a složením potravin chce velkou dávku umu, ale i času. Na čem nás zaručeně výrobci dokáží nachytat? Na palčivé otázky odpovídala u listopadové večerní online kávy Ing. Dana Hrubošová, Ph.D. Mezi lidmi koluje spousta „zaručených“ pravd o potravinách a potravinových doplňcích, ale jsou tyto informace skutečně pravdivé? Každého z nás napadne nějaké téma, které...
Zaměstnanci a studenti opět pomohou, přestože současná situace nepřeje společným hromadným akcím. Univerzita musela zrušit všechny podzimní i zimní kontaktní akce, a také oblíbené společné každoroční tvoření adventních věnců s výtěžkem pro Oblastní charitu Pardubice. Akci se ale lidé z univerzity rozhodli uspořádat v jiné podobě. Letos budou tvořit sami, a přece společně. V univerzitní aule bude výdejní místo pro zájemce o materiál na adventní věnce. Zaměstnanci nebo...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Srdečně Vás zveme na zasedání Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera, které se uskuteční ve středu 18. listopadu 2020 od 13:00 hodin distančně, formou videokonference Program zasedání: 1. Zahájení, schválení skrutátorů zasedání. 2. Souhlas AS DFJP s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera formou videokonference. 3. Schválení programu zasedání. 4. Návrh změny jednacího řádu Akademického senátu Dopravní...
Dne 11. listopadu se uskuteční online shromáždění akademické obce Dopravní fakulty Jana Pernera, na němž se představí kandidát na funkci děkana. Možnost sledování online přenosu bude na adrese https://bit.ly/329LvRc. Začátek online přenosu je v 13:00 hodin z univerzitní auly UA/A1.   Ing. Lenka Machačová - Oddělení pro vnitřní záležitosti a propagaci DFJP
Přemýšlíte o Erasmu a chcete se dozvědět vše potřebné? Zajímalo by Vás, jaký byl Erasmus těch, kteří už program absolvovali? Jaký je proces přihlášení a uznání předmětů po návratu? Připravili  jsme pro Vás nový volitelný předmět, kde se všechno dozvíte.   Jedná se o volitelný (C) předmět, který bude vyučovaný v češtině. Je určen pro všechny ročníky (Bc./Mgr.) v prezenční formě studia. Předmět je ukončen zápočtem a hodnocen 2 kredity. Výuka bude probíhat blokově (...
Organizace studia s ohledem na epidemiologickou situaci Zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce. Nebude tedy možná žádná fyzická kontaktní výuka ani konzultace v prostorách DFJP Zkoušky jsou povoleny za přítomnosti maximálně 10 osob VZHLEDEM K NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ JE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENO! Studijní oddělení můžete kontaktovat přes e-maily jednotlivých referentek (andrea.hemzska@upce.cz, jana.novotna@upce.cz, barbora....
Mladí vědci a studenti ze dvou fakult Univerzity Pardubice pokračují v navrhování moderní interaktivní výuky. Ta by měla zlepšit vzdělávání pro středoškoláky v oblasti dopravy a spojů. Díky nápadům lidí z Dopravní fakulty Jana Pernera a Fakulty ekonomicko-správní vznikají v rámci projektu nové didaktické materiály, ale také software s videi, animacemi nebo kvízy. Současná generace studentů už po celý svůj život využívá komunikační technologie. Interaktivní podoba...
Organizace studia s ohledem na epidemiologickou situaci Zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce. Nebude tedy možná žádná fyzická kontaktní výuka ani konzultace v prostorách DFJP Zkoušky jsou povoleny za přítomnosti maximálně 10 osob VZHLEDEM K NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ JE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ DO 2. LISTOPADU 2020 ZCELA UZAVŘENO! Studijní oddělení můžete kontaktovat přes e-maily jednotlivých referentek (andrea.hemzska@upce.cz, jana.novotna@upce.cz, ...