Novinky

Na unikátní absolventské síti my.upce.cz vzniká nový Mentorský program pro absolventy Univerzity Pardubice. Nabízí pomoc a příležitost všem aktivním absolventům. Snaží se najít a nabídnout zkušené průvodce, propojuje kontakty a pomáhá absolventům v cestě za vysněnou prací. Jednoduše spojuje zkušené absolventy (mentory) s absolventy - juniory (mentees). Díky osobní online spolupráci mohou mentoři předat své dlouholeté pracovní zkušenosti a know-how mladým absolventům, kteří...
Že nemůže být výhybka chytrá? Odborníci z Univerzity Pardubice spoluvytvářejí komplexní diagnostický systém výhybek, který dokáže, že ano. Sám oznámí poruchu výhybky, a navíc přispěje ke zvýšení bezpečnosti, zlepšení údržby a sníží náklady na železniční infrastrukturu. Novinka se zkouší ve výukovém a výzkumném centru dopravní fakulty v Doubravicích, praktické testy výhybky pak na trase Praha-Ostrava. Odborníci z Dopravní fakulty Jana Pernera vyvíjí inteligentní...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
INSTITUT PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ SÍDEL, z.s. vyhlašuje 5. ROČNÍK SOUTĚŽE O CENU JIŘINY BERGATT JACKSON 2021      ZA NEJLEPŠÍ DIPLOMOVOU PRÁCI V OBLASTI ÚZEMNÍHO ROZVOJE     Do soutěže se mohou studenti hlásit sami, nebo mohou být přihlášeni prostřednictvím svých vedoucích. Diplomové práce musí být obhájeny v období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2021. Práce zasílejte do 15. července 2021 v tištěné verzi na adresu: IURS...
Mladí vědci a studenti ze dvou fakult Univerzity Pardubice úspěšně ukončili dvouletý projekt, díky kterému se budou středoškoláci vzdělávat na základě moderní interaktivní výuky. Nové materiály využijí zejména školy se zaměřením na dopravu a spoje. O atraktivní výuku mají ale zájem i další školy. Mobil bude ve výuce nezbytný. Tvůrci z Dopravní fakulty Jana Pernera a Fakulty ekonomicko-správní kladli při vývoji výukového softwaru důraz na využití takových forem zpracování...
Univerzita Pardubice se rozvíjí a mění, a také její magazín má ambice být čtivější, zajímavější. Chce tady být pro všechny čtenáře na univerzitě i zájemce mimo ni. Nové číslo univerzitního časopisu, které najdete na fakultách a v budovách univerzity a online na webu vyšlo tentokrát pod jinou hlavičkou. Změna názvu vystihuje osobnější i exkluzivní obsah, podporuje soudržnost komunity studentů i akademiků, a reflektuje také unikátnost Univerzity Pardubice. V MY UPCE najdete příběhy...
Harmonogram pro volby do Akademického senátu DFJP     Úkol Termín 1.  Přijímání návrhů kandidátů  a projednání kandidatury  s navrženými kandidáty  21. 04. – 03. 05. 2021 2.  Zveřejnění seznamu kandidátů  06. 05. 2021 3.  Elektronické volby do Akademického senátu DFJP  13...
Stavby jsou atraktivní už pro malé kluky. Hrají si s autíčky, staví věže z kostiček, montují jeřáby z lega. Nicméně stavět není jen hra, ale také skvělá příležitost k vlastní seberealizaci, rozvoji a hlavně stabilnímu perspektivnímu zaměstnání. Dnes se díky holdingu enteria a. s. podíváme na to, jaké je to pracovat jako stavbyvedoucí. Představme si nejprve stručně samotnou skupinu firem. Enteria je holding, který spojuje 12 českých společností zaměřujících se na různé oblasti stavební...
Rektoři žádají vládu, aby co nejdřív zajistila brzký návrat studentů na prezenční výuku. Trvají na alespoň částečné obnově praktické a kontaktní výuky na vysokých školách. Shodli se na tom dnes na jednání Pléna České konference rektorů (ČKR) na Univerzitě Pardubice. Zejména studenti posledních ročníků vysokých škol by podle rektorů měli mít možnost dokončit studium ve standardní době a kvalitě. Chtějí, aby výuka začala nejpozději od 26. dubna. Rektoři se shodují, že na vysokoškolských...