Novinky

Dopravní fakulta Jana Pernera slaví v roce 2018 čtvrt století od svého založení. K tomuto významnému výročí se konalo několik významných akcí. Za přítomnosti čelních představitelů fakulty a společnosti Českých drah byla slavnostně pokřtěna lokomotiva 151.006-4 a uskutečnila se VII. mezinárodní vědecká konference. České dráhy jsou nejvýznamnějším a dlouholetým partnerem Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Společnou lokomotivu pokřtil dne 6. září na prvním...
Jeďte na Erasmus 18. 09. 2018
Jeďte na Erasmus a získejte nezapomenutelné zážitky, zkušenost, zlepšete si jazyk a přátelství na celý život! Otevíráme 2. kola výbětového řízení na Erasmus+ studijní pobyty i stáže. Přihlásit se můžete do 30. 9. 2018 a výběrové řízení proběhnbe v týdnu od 8. do 12. 10. 2018. Více informací naleznete na studentském intranetu nebo navštivte kancelář v přízemí budovy KF a informujte se u paní Mgr. Voltrové (jana.voltrova@upce.cz)
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
V novém akademickém roce 2018/2019 se mohou čtenáři Univerzitní knihovny těšit na nové služby. Mají možnost většího počtu výpůjček nebo platit bezhotovostně za upomínky. V galerii je k vidění nová výstava a se změnami přicházejí i koleje a menza. Univerzitní knihovna je připravena na příliv studentů. Svým čtenářům nabídne zase lepší služby a přichystala několik změn. Reagovala tak na opakovaná přání svých uživatelů. „Nejčastějším požadavkem studentů byla možnost zaplatit...
Univerzita Pardubice se zařadila do první čtveřice vysokých škol, kterým Národní akreditační úřad pro vysoké školství udělil na deset let tzv. institucionální akreditaci pro šest oblastí vzdělávání. Tímto krokem potvrdil univerzitě známku vysoké kvality. „Prošli jsme nezávislým a velice náročným hodnocením. Je pro nás a další rozvoj univerzity a jejích fakult nesmírně významná,“ řekl rektor univerzity prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. S účinností od 7. září 2018 může následujících deset...
V letošním roce je tomu pětadvacet let, kdy byla založena Dopravní fakulta Jana Pernera. Toto významné výročí si také zaslouží ohlédnutí nejen za historií, ale i dalším rozvojem fakulty. Dopravní fakulta, dnes jedna ze sedmi fakult Univerzity Pardubice, poskytuje komplexní vzdělání v oblasti dopravy a dále rozvíjí svoji vzdělávací a výzkumnou činnost v ryze technických i technologicko-manažerských oborech. Za čtvrt století vzešlo z fakulty mnoho odborníků, kteří mají na poli...
Od nového akademického roku  2018/19  nabízíme studentům navazujícího magisterského studia v prezenční formě v zimním semestru nový volitelný předmět Start-up: Od nápadu po platící zákazníky (kód předmětu KDMML/DSTUP) Předmět si můžete ve Stagu zapsat v rámci individuálních předzápisů od 31.8. do 2.9. 2018 nebo v době úprav od 20.9. do 23.9. Pozor, na předmětu je nastavena omezená kapacita. V předmětu se dozvíte jak nastartovat podnikání, jak postavit a prezentovat...
V letošním roce se stánek Univerzity Pardubice stal už potřetí součástí sportovního parku Na Špici. Malí i velcí návštěvníci si mohli zasportovat a vyzkoušet například různé pohybové aktivity či veslařský trenažér. Na vědeckém stanovišti SCIENCE POINT obohacovali vysokoškolští pedagogové a jejich studenti o další vědomosti nejen děti, ale také jejich rodiče. Vyzkoušet si tak mohli nejrůznější kvízy z oblasti sportu, přírodovědných či technických oborů. Letošní Sportovní park...
Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, vyhlašuje dodatečné přijímací řízení do 1. ročníku tříletého bakalářského studijního programu „Dopravní technologie a spoje“ a do 1. ročníku čtyřletého bakalářského studijního programu „Stavební inženýrství“ pro akademický rok 2018/2019. Mezi studijní obory/zaměření vybrané pro dodatečné bakalářské přijímací řízení spadá: Studijní program „Dopravní technologie a spoje“: Dopravní management, marketing a logistika...