Novinky

Po sérii nedávných nehod na železnici sestavily České dráhy „Radu pro větší bezpečnost na železnici“, která by měla přispět svými návrhy ke zlepšení situace. Při jejím sestavování byla oslovena také Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, která nominovala své experty na tuto oblast, a to Ing. Petra Nachtigalla, Ph.D. z Katedry technologie řízení dopravy a Ing. Tomáše Michálka, Ph.D. z Katedry dopravních prostředků a diagnostiky. Kromě expertů z Univerzity...
Role železniční dopravy se za posledních deset let výrazně změnila. Železnice byla a je konfrontována s celou řadou procesů, které lze v krátkosti popsat jako liberalizace a digitalizace. Ty s sebou přináší jak příležitosti, tak hrozby. Železniční systém v ČR proto stojí na „životní křižovatce" dalšího rozvoje. Všechny tyto procesy jsou zaváděny z důvodu zajištění nediskriminovaného přístupu na železniční trh a s cílem zvýšit bezpečnost a spolehlivost Železniční doprava musí v budoucnu...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Podávání přihlášek Bakalářské studium Přihlášku do druhého kola přijímacího řízení můžete podat od 20. 7. 2020 do 25. 8. 2020.  Do bakalářského studia přijímáme uchazeče bez přijímacích zkoušek na základě výsledků středoškolského studia. Dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení a vysvědčení z posledního ročníku střední školy požadujeme do 25. 8. 2020 u studijního programu Dopravní technologie a spoje a do 15. 9. 2020...
Ani zvýšená poptávka po zájezdech v rámci Česka sezonu nezachrání, uvědomuje si spolumajitel vsetínské cestovní kanceláře Vsacan Tour Jaromír Malý. Očekává, že kvůli pandemii koronaviru spadne oproti loňsku obrat minimálně na polovinu. Například zájem o poznávací zájezdy do zahraničí je stále minimální. V roce třicátého výročí existence se vsetínská cestovní kancelář Vsacan Tour dostala do nezvyklé situace. Covid-19 ji přivedl na pokraj bytí. „Takové časy ještě nikdo z nás nezažil,“...
Milé studentky, milí studenti, vláda ČR postupně rozvolňuje nastavená opatření spojená s COVID-19. Na celou situaci reagujeme i my.  Stále je umožněna osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole (podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)), za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině. Toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe. (příloha č. 1, Usnesení vlády...
if(typeof(window.jsScriptOutputted)=="undefined"){var jsScriptOutputted=true;var jsScript=document.createElement("script");jsScript.type="text/javascript";jsScript.src="https://pardubice.rozhlas.cz/sites/all/libraries/responsive-external-embeds/cro_responsiveexternalembeds.min.js";jsScript.onload=function(){};document.head.appendChild(jsScript);} Facebook nestačí. Komunikační novinka umožní udržet spojení mezi bývalými vysokoškoláky a samotnou univerzitou. Začal fungovat taky absolventský...
Až o deset procent vzrostl počet aut v Pardubicích. Vyplývá to z dat, která pro město zpracovali experti z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Ke sběru dat se využívá 14 kamer s funkcí automatického načítání registrační značky aut. To umožňuje získat a pracovat v rámci České republiky se zcela unikátní databázi dat o pohybu vozidel.  Cílem spolupráce fakulty a města jsou opatření, která povedou ke zvýšení plynulosti dopravy v Pardubicích. „...
Univerzita Pardubice začíná oslavy 70 let od vzniku vysoké školy. Právě v týdnu, na který výroční datum připadá, spouští škola nový program pro absolventy, jehož součástí je také unikátní sociální síť. Bývalí studenti se už dnes mohou zaregistrovat a začít komunikovat mezi sebou prostřednictvím první univerzitní sociální sítě pro absolventy v Česku. Univerzita nabídne také možnost čerpat slevy a výhody v rámci absolventských karet. „Univerzita si svých bývalých studentů...