Novinky

Ve dnech 21. - 25.7.2014 bude studijní oddělení zavřeno z důvodu čerpání dovolené.
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
V pondělí 14. července 2014 se v  Aule Arnošta z Pardubic uskuteční slavnostní bakalářské sponze absolventů Dopravní fakulty Jana Pernera.   Obřady se budou konat v následujících časech: 9,00 hod. pro absolventy prezenční formy studia oborů DMML, MMLS, DP-SV, DP-KV, DI-EZD 11,00 hod. pro absolventy kombinované formy studia 13,00 hod. pro absolventy prezenč...
Informace k promocím 17. 06. 2014
V úterý 1. července 2014 se v  Aule Arnošta z Pardubic uskuteční slavnostní inženýrské promoce absolventů Dopravní fakulty Jana Pernera.   Obřady se budou konat v následujících časech: 9,00 hod. pro absolventy prezenční formy studia 11,30 hod. pro absolventy kombinované formy studia Absolventi se povinně dostaví do Auly vždy hodinu před zahá...
Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra technologie a řízení dopravy pořádá od 18. do 22. srpna 2014 již třetí ročník Letní školy technologie a řízení železniční dopravy.   Kurz je určen zejména pro studenty 3. ročníků středních odborných škol, kteří mají hlubší zájem o problematiku železni...
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,   rádi bychom Vás přizvali k účastni na anketě týkající se způsobu volby zástupců do Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, která probíhá do 31. srpna na stránce  https://pruzkum.upce.cz/dfjp-volby-as . Předem Vám d...
Děkanské volno 15. 05. 2014
DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 08/2014  Věc:  děkanské volno 20. 5. 2014  Působnost pro:  studenty prezenční formy a akademické pracovníky DFJP  Účinnost od:  dne vydán...