Novinky

OZNÁMENÍ o konání 3. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice ve funkčním období 2020 - 2023, které se uskuteční v úterý 16. června 2020 od 14:00 hodin distančně, formou videokonference   Program zasedání: 1.  Schválení skrutátorů zasedání. 2.  Souhlas AS UPa s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického      senátu Univerzity Pardubice formou videokonference.  3.  Schválení...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Studenti Fakulty ekonomicko-správní v letošním roce navázali a nepřerušili úspěchy studentů z minulých ročníků hlavně díky umístění na prvním místě v kategorii akcií. Letošní investoři neměli vůbec jednoduchou situaci, protože vlivem globální pandemie koronaviru došlo k výraznému poklesu cen akcií a derivátů, což se projevilo i výsledcích a chování investorů, kde značná část z nich vykazovala ztráty. Přesto se některým studentům podařilo s touto nepříznivou situací...
Tato doba se více nebo méně dotýká každého z nás. Každému přinesla nové zkušenosti, zážitky. Situace se měnila ze dne na den a přinášela spoustu otázek. Co řešili studenti, vyučující a zaměstnanci Fakulty zdravotnických studií? Jak výskyt koronaviru zasáhl do jejich životů, rodin a vztahů? Jak ovlivnil nouzový stav studium? Podívejme se na zážitky a zkušenosti některých z nás.   ​1. Co nového Vám tato situace přinesla a co Vás naučila?   2....
V dělostřelecké pevnosti Dobrošov působili za druhé světové války obyčejní muži, odhodlaní bránit vlast. Její součást, pěchotní srub Jeřáb, dodnes pokrývají malby tehdejšího vojáka. Svobodník Zicháček vyobrazil státní znak, satirický výjev či vytvořil seznam členů posádky. Ve srubu se vyskytují i další malby zobrazující postavy vojáků, nápisy či nahou ženu. Nástěnné malby zachraňují od začátku června experti Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. „Malby ve srubu Jeřáb jsou významným...
HUMANITNÍ STUDIA – BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM Přijímací zkoušky se pro bakalářský studijní program Humanitní studia ruší. Uchazeči musí zaslat naskenovanou kopii katalogového listu (obsahující výsledky studia z 1. a 2. pololetí 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku střední školy) do 17. 6. 2020 na studijní oddělení Fakulty filozofické e-mailem (prijimacky.FF@upce.cz). Uchazeč musí do předmětu v emailu uvést název studijního programu – Humanitní studia....
  Dokázali byste říct, jestli vám dění kolem koronaviru přineslo něco pozitivního? Stejnou otázku jsme položili i děkanům našich fakult a prorektorům univerzity. Kdo byl rád za čas s rodinou, a kdo se těšil zpět na fakultu?  
  Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti, zažili jsme dobu, která změnila naše pracovní i osobní životy. Čas, který nám rutinu změnil v novinku a z komfortu udělal zcela nečekanou výzvu. Myslím, že jste stejně jako já rádi, že se můžeme pomalu vracet k normálnímu provozu. Ke kontaktu se studenty, s kolegy a k zázemí, na které jsme zvyklí. Je to ten pravý čas, kdy se sluší poděkovat. Rád bych poděkoval Vám všem, za trpělivost a práci v...