Novinky

Volební výsledek podaných návrhů na kandidáta na funkci děkana Fakulty zdravotnických studií UPa na období 2019 - 2022 Návrhy byly navrhovateli podávány v období od 4. 1. 2019 do 18. 1. 2019. Následně volební komise ověřila souhlasy navržených kandidátů s jejich kandidaturou.   Navržení kandidáti na funkci děkana/děkanky Fakulty zdravotnických studií, kteří vyjádřili souhlas s jejich kandidaturou: prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.   ...