Novinky

Vážení kolegové, vážení studenti,  společnost Citace.com nabízí zdarma přístup do Studijní kolekce v rámci online databáze odborných zdrojů Pablikado.  V kolekci najdete 44 knih a 59 časopisů. Seznam dostupných titulů a přihlášení zde: https://www.pablikado.cz/studijni-kolekce ℹ️ Jak se přihlásit: Klikněte na oranžové tlačítko Přihlásit se. Na přihlašovací stránce dole najděte logo Univerzity Pardubice. Klikněte na něj, poté budete...
Mezinárodní zkoušky z ruského jazyka Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Přihláška k přípravnému kurzu   Jazykové centrum Univerzity Pardubice ve spolupráci s Ruským střediskem vědy a kultury v Praze nabízí možnost získat mezinárodní certifikát z ruského jazyka uznaný Hlavním centrem testování občanů cizích zemí Ministerstva vzdělávání Ruské federace a ALTE (Evropskou asociací pro jazykové testování). Zájemci z řad studentů/zaměstnanců Univerzity Pardubice...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vzhledem k novým opatřením ohledně šíření koronaviru COVID-19, rozhodl rektor Univerzity Pardubice o zrušení prezenční (kontaktní) formy výuky, včetně konzultací a zkoušek. Další informace naleznate v tiskové zprávě.   Výuka pokračuje s využitím metod distančního vzdělávání. Akademičtí pracovníci poskytují informace a materiály pro samostudium v prostředí IS Stag. Elektronickou formou pokračují také konzultace k závěrečným pracím. Doporučuji, abyste ani v ...
Až do konce března se mohou uchazeči o studium hlásit ke studiu na Univerzitě Pardubice. Vybírat mohou z humanitních, technických, ale i uměleckých oborů. Navíc se na škole otevírají obory zcela nové.  Na šest fakult ze sedmi je možné stále podávat přihlášky. Vysokoškolské vzdělání lze získat na Fakultě chemicko-technologické, filozofické, ekonomicko-správní, elektrotechniky a informatiky, Dopravní fakultě Jana Pernera nebo Fakultě restaurování, která sídlí v Litomyšli...
Studium na sedmi fakultách nabízí pardubická univerzita. Studovat na ní lze celé spektrum oborů od technických přes filozofické až po umělecké. Pro příští akademický rok mohou zájemci podávat přihlášky minimálně do konce března. Univerzita Pardubice se snaží přinášet studentům stále nové možnosti. Novinkou je třeba bakalářský obor Ekonomika regionálního sportu, magisterský program Udržitelný rozvoj v chemii a technologie a chystá se také zcela nový doktorský program...
Seminář Turnitin 21. 02. 2020
Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom vás pozvali na seminář zaměřený na ukázku práce se systémem TURNITIN, účinným nástrojem prevence plagiátorství, který povede  Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D z FHS Univerzity Karlovy. Seminář se uskuteční v úterý 10. března 2020 v časech 9:30 – 11:30 a 13:00 – 15:00 v počítačové učebně CB03045 (3. NP budovy UNIT, nám. Čs. legií) (oba termíny budou mít stejnou náplň). Podrobnosti včetně možnosti přihlášení naleznete na Portálu...
Kurz první pomoci 17. 02. 2020
Fakulta zdravotnických studií nabízí KURZY PRVNÍ POMOCI nejen pro zaměstnance Univerzity Pardubice. Nikdo z nás neví, kdy se dostane do situace, která bude vyžadovat poskytnutí první pomoci. Je dobré být připraven.  4 hodinový kurz probíhá v malých skupinách 10 - 15  účastníků. Ti se mimo jiné naučí a prakticky si vyzkouší nácvik nepřímé srdeční masáže a plicní ventilace - Kardiopulmonální resuscitace (KPR) na nejmodernějších výukových modelech. Naši lektoři jsou...
Rekordní počet 70 týmů středoškoláků se v pátek utkal na Univerzitě Pardubice v soutěži Chemiklání. Během jediného dne změřilo na Fakultě chemicko-technologické síly v řešení sady chemických úloh více než 300 žáků z České republiky a ze Slovenska. Chemiklání pořádali už popáté vysokoškolští studenti, kteří jsou také autory speciální sady chemických úloh pro soutěžící středoškolské týmy. Šanci zvítězit měli jen ti, kteří jich správně vyřešili ve stanoveném čase co...