Novinky

Nejen studenti záchranáři se na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice účastní „modelovek“.  Také studenti programu Zdravotně sociální péče (ZSP) absolvovali v letošním květnu tuto praktickou a oblíbenou aktivitu. Nácvik modelových situací probíhá ve spolupráci s Katedrou klinických oborů (KKO). Vyučující Mgr. Jindra Holeková z oddělení urgentní péče KKO společně se studenty 2. a 3. ročníku Zdravotnického záchranářství připraví a nasimulují...
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice je spoluřešitelkou mezinárodního projektu My Operating Room Nurse Coach – MyORCO (Kouč perioperační sestry). Fakulta zdravotnických studií se do projektu zapojila spolu se zástupci Finska, Švédska, Řecka, Francie, a  hlavním řešitelem Belgií. Na řešení projektu se podílí jak vysoké školy, tak profesní organizace perioperačních sester. Projekt potrvá až do roku 2023 a je podpořen Evropskou asociací sálových sester (EORNA) a Českou asociací...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Univerzita Pardubice láme rekordy v přihláškách. Největší zájem je o studium na Fakultě zdravotnických studií. ​Zhruba 5 500 přihlášek už dorazilo na Univerzitu Pardubice. Enormní zájem je o vzdělávání na Fakultě zdravotnických studií. Pandemie potvrdila středoškolákům a jejich rodičům, že práce ve zdravotnictví je potřebná a prestižní. Největší zájem je o studium na Fakultě zdravotnických studií. Tyto vysokoškolské studenty hojně využívala době pandemie zdravotnická zařízení napříč...
Vážení uživatelé, od ledna 2021 pro vás Univerzitní knihovna předplácí Writefull, nástroj pro korektury odborných textů v angličtině. Dovolujeme si vás tímto pozvat na webinář Seznamte se: Writefull - nástroj pro vaše odborné texty v angličtině. Tématem webináře bude především praktické předvedení jednotlivých nástrojů ze sady Writefull Suite. Tyto nástroje jsou určeny ke korektuře odborných textů v angličtině: článků, knih, dizertačních prací apod. Nástroje...
Vážení uživatelé, až do 15. června 2021 máte možnost využít testovací přístup do dvou kolekcí videotéky JoVE Core, a to do JoVE Core Chemistry a JoVE Core Molecular Biology. Tyto videokolekce jsou zaměřeny na interaktivní výuku základů chemie a molekulární biologie. Prostřednictvím stručných a snadno pochopitelných animovaných videolekcí vysvětlují klíčové pojmy a koncepty oboru (Key Terms and Concepts). Videa jsou vytvořena formou 3D animací. V dalších videích jsou pak demonstrovány...
Mentoring-Stínování představuje nový způsob vedení odborné praxe pro studenty formou stínování. Unikátní projekt Fakulty zdravotnických studií s názvem MENTORING-STÍNOVÁNÍ přinesl první pozitivní ohlasy. Mentoring-Stínování představuje nový způsob vedení odborné praxe pro studenty formou stínování. Každému studentovi, který vykonává praxi v Nemocnicích Pardubického kraje, a.s. je přidělen mentor, kterého student stínuje po dobu celé služby a pracuje v souladu s ...
Vážení kolegové, vážení studenti,  společnost Albertina icome Praha připravila webinář pro seznámení s nástrojem Writefull, který Univerzita Pardubice od 1.1.2021 předplácí.  Nástroj Writefull byl speciálně navržen pro korekci odborných textů v angličtině. Od jiných obdobných nástrojů se liší především tím, že používá jazykové modely založené na umělé inteligenci (AI), a průběžně se „učí“ z textů milionů publikovaných odborných článků. Writefull koriguje gramatiku,...
Vážení uživatelé, ve spolupráci s AiP Praha jsme pro vás zařídili přístup do kolekce online příruček Karger Fast Facts. Jedná se o praktické online příručky pro lékaře, zdravotní sestry a studenty medicíny, kteří potřebují rychle najít informace. Každý z průvodců obsahuje ty nejlepší dostupné důkazy, náležitosti diagnostiky, léčby a péče o pacienty ve stručné a přehledné podobě. Zastoupené jsou např. obory gynekologie, dermatologie, onkologie, pneumolologie,...