Rozvojové programy MŠMT 2006-2018

AKTUALNĚ ŘEŠENÉ PROJEKTY:

Podpora a inovace experimentálně zaměřených předmětů vyučovaných na DFJP IRS2018/006 MSM UPa    Musil Michal Ing. Ph.D.  50247 1.1.2018 31.12.2018
Nedestruktivní diagnostika dopravních staveb IRS2018/007 MSM UPa    Šmejda Aleš Ing. Ph.D.  50250 1.1.2018 31.12.2018
Inovace předmětů Zasílatelství, Logistika, Logistika I a Logistika II pro studijní obory Dopravní management, marketing a logistika; Management, marketing a logistika ve spojích; Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie a Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů IRS2018/003 MSM UPa    Kudláčková Nina Ing. Ph.D.  50212 1.1.2018 31.12.2018
Inovace výuky formou zvyšování odborné kvalifikace vyučujících v oblasti programování mobilních aplikací IRS2018/005 MSM UPa    Machalík Stanislav Ing. Ph.D.  50231 1.1.2018 31.12.2018
Hydraulické ovládání systému skluzového podvozku experimentálního automobilu IRS2018/004 MSM UPa    Jilek Petr Ing. DiS.  50242 1.1.2018 31.12.2018

 

UKONČENÉ PROJEKTY

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2012

Beneš Libor, prof. Ing., Dr.

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Integrace vytvářením společných výukových kapacit (1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol - Podpora sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice) U3V/2012  

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2011

Zelenka Jaromír, doc. Ing., CSc.

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Rozvoj přístrojového vybavení učeben a laboratoří Dopravní fakulty Jana Pernera 16/2/2011/DFJP  
Rozvoj univerzit třetího věku na českých vysokých školách C32 Beneš Libor, prof. Ing., Dr. 1-12/2011 PDF

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2010

Beneš Libor, prof. Ing., Dr.

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Podpora znevýhodněných osob při studiu na vysoké škole prostřednictvím zvyšování názornosti výuky studentům - eliminace diskriminace plynoucí z rozdílné úrovně středních škol a z různých sociálně společenských podmínek studentů C56/2010 PDF
Rozvoj vzdělávání seniorů v rámci U3V na českých vysokých školách. C59/2010 Beneš Libor, prof. Ing., Dr. 1-12/2010 PDF
Zpřístupňování Univerzity Pardubice studentům se zdravotním postižením 16/7/2010 Matuška Jaroslav, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2010 PDF

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2009

Beneš Libor, prof. Ing., Dr.

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Podpora rovných příležitosti ke studiu na vysoké škole C 41 PDF
Rozvoj a podpora provozu Univerzit třetího věku C 43 Beneš Libor, prof. Ing., Dr. 1-12/2009 PDF
Zpřístupnění webových stránek Univerzity Pardubice zrakově postiženým studentům 16/4 Matuška Jaroslav, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2009 PDF

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2008

Matuška Jaroslav, doc. Ing., Ph.D.

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Návrh modelových opatření pro studium a pobyt studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Pardubice 159/2008 PDF
Rozšíření obsahové náplně výuky Univerzity třetího věku na Dopravní fakultě Jana Pernera, Univerzity Pardubice. (Název integrovaného projektu: Rozvoj a podpora provozu Univerzit třetího věku) U3V Beneš Libor, prof. Ing., Dr. 1-12/2008 PDF

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2007

Tesař Miroslav, doc. Ing., CSc.

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Dobudování specializovaného pracoviště pro propagaci a prezentaci studia a jeho rozšíření o laboratoř pro podporu zájmu studentů o vědecko- odbornou činnost. C-20/2007 PDF
Modifikaceprogramů a infrastruktury U3V na vysokých školách v ČR U-19/2007 Beneš Libor, prof. Ing., Dr. 1-12/2007 PDF
Rozvoj infrastruktury Univerzity třetího věku na DFJP Univerzity Pardubice U-19/2007/DFJP Beneš Libor, prof. Ing., Dr. 1-12/2007 PDF
Vytváření podmínek pro dosažení kvalifikace docent na DFJP UPa 192/2007/DFJP Beneš Libor, prof. Ing., Dr. 1-12/2007 PDF

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2006

Kampf Rudolf, doc. Ing., Ph.D.

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Podpora kombinované formy studia Bc. a nav. Mgr. programu Dopravní technologie a spoje 315/2006 PDF
Podpora praxí studnetů stud. oboru "Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury" 339/2006 Kout Jan, doc. Ing., CSc. 1-12/2006 PDF
Program celoživotního vzdělávání v oblasti dopravy 331/2006/DFJP Lánský Milan, prof. Ing., DrSc. 1-12/2006 PDF
Programové vybavení pro výuku multimediálních aplikací a jejich podporu v počítačové síti 333/2006/DFJP Machalík František, RNDr. 1-12/2006 PDF
Vytváření podmínek pro dosažení kvalifikace doc. nebo prof. 328/2006/DFJP Beneš Libor, prof. Ing., Dr. 1-12/2006 PDF
Vytvoření specializovaného pracoviště pro propagaci studia a tvorbu prezenčních souborů a materiálů 651/1/2006/DFJP Tesař Miroslav, doc. Ing., CSc. 1-12/2006 PDF
Zvyšování jazykové úrovně akademických pracovníků 329/2006/DFJP Beneš Libor, prof. Ing., Dr. 1-12/2006 PDF


Zdroj: IS UPa

Ukončené projekty
Název souboruVelikost
Soubor msmt_projekty_prehled_95462.xlsx2.69 MB
false