Seminář - Šíření radiových a optických vln

Uložit do kalendáře 16-05-2019 9:00 16-05-2019 9:00 Czech republic/Europe Seminář - Šíření radiových a optických vln Univerzita Pardubice (UPCE), Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP), katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě IEEE Czechoslovakia Section, Chapter MTT/AP/ED/EMC srdečně zvou všechny zájemce na 20. seminář Šíření... Zasedací místnost děkanátu DFJP
16. 05. 2019 Zasedací místnost děkanátu DFJP

Univerzita Pardubice (UPCE), Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP), katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě IEEE Czechoslovakia Section, Chapter MTT/AP/ED/EMC srdečně zvou všechny zájemce na 20. seminář Šíření radiových a optických vln - základní metody. Seminář se uskuteční 16. května 2019 v Zasedací místnosti děkanátu DFJP Univerzity Pardubice, Studentská 95.

Program:

9:00 - 10:00 Registrace

10:00 - 10:05 Zahájení semináře (prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc. - DFJP, UPa)

10:05 - 11:00 Základní metody analýzy šíření elektromagnetických vln (prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc. - DFJP, UPa a Ing. Vadim Závodný, Ph.D. - FEI, UPa)

11:00 – 11:30  Mechanická vibračná demodulácia vyžarovaného signálu (J. Labun - Technická univerzita v Košiciach)

11:30 – 12:00  Potlačení radarových odrazů od nezajímavých objektů u anténního systému se zkříženými svazky P. Bezoušek, T. Zálabský (FEI, UPa)

12:00 - 13:00 Oběd

13:00 - 14:00 Zajímavosti v dokumentech ITU-R pro síření elektromagmetických vln (Ing. Karel Pitaš - FEI, UPa)

14:00 - 14:40 Šíření optických signálů (doc. Ing. Ondřej Fišer, CSc. ÚStav fyziky atmosféry, Praha)

14:40 - 15:00 Diskuse

Registrační poplatek:

Účastníci: 300,- Kč (účast na přednáškách a diskusi, CD ROM s přednáškami)

Členové IEEE: 250,- Kč (účast na přednáškách a diskusi, CD ROM s přednáškami)

Studenti: zdarma (účast na přednáškách a diskusi)

Placení: při registraci

Kontakt: karel.dvorak@upce.cz, 466 036 440, Univerzita Pardubice, DFJP Ing. Karel Dvořák, Studentská 95, Pardubice 532 10

DFJP
Ing. Karel Dvořák
466 036 440