Setkání odborníků v oblasti dopravy

13. 9. 2019

V Pardubicích se setkali odborníci v oblasti dopravy. Třídenní program byl plný zajímavých informací, nové techniky a setkávání špičkových odborníků. Dopravní konferenci hostily Pardubice už po osmé, Silniční veletrh letos dokonce oslavil 18. narozeniny.

Stěžejními tématy konference byl rozvoj a financování dopravní infrastruktury i pohled na současnou legislativu. Řečníci hovořili o celé řadě zajímavých témat, která jsou důležitá pro region i celou republiku. Kromě zástupců krajské samosprávy přijali pozvání také zástupci úřadů a institucí v oblasti dopravy, členové České komory autorizovaných inženýrů a techniků, Hospodářské komory ČR a firem, které se v oboru dopravy pohybují.

Například náměstek hejtmana a senátor Michal Kortyš hovořil o důležitých dopravních stavbách v Pardubickém kraji. Zásadní pro region je například stavba D35 a jejích přivaděčů. V souvislosti s těmito stavbami hovořil Kortyš také o přetěžování komunikací prvních, druhých a třetích tříd, po kterých dodavatelé přesouvají stavební materiál. „Hovoříme zde o 94 kilometrech silnic prvních tříd, 172 kilometrech komunikací druhých tříd a 169 kilometrech silnic třetích tříd,“ uvedl Michal Kortyš. Kraj hledá spolu s Ministerstvem dopravy řešení a apeluje za častější kontroly a celoplošné vážení.
O rozvojovém projektu a multimodálním logistickém centru hovořil Miroslav Němec, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje, která je koordinátorem tohoto projektu. Hovořil také o zajímavých železničních, silničních i vodních stavbách v regionu a problémech, které jsou s jejich realizací spojené. Připomněl účastníkům konference také stavbu přivaděčů komunikace D35 včetně jejich cen. Ty se pohybují v řádech stovek milionů korun, u některých se ale počítá s vyšší cenou. „Do plánovaných staveb patří například prodloužení silnice II/312 v úseku Vysoké Mýto západ – Choceň - Mostek. Tam je limitní cena zakázky 1,2 miliardy korun,“ řekl mimo jiné Miroslav Němec.

Dopravní konference je jednou z mnoha akcí, které se konají první zářijový týden v Pardubicích. Odborná část tohoto „týdne dopravy“ začala na půdě Univerzity Pardubice. Tam se sešli odborníci z České republiky, Slovenska a Rakouska a diskutovali o problematice udržitelnosti silniční sítě. „Jako Dopravní Fakulta Jana Pernera jsme hrdým partnerem této konference a spoluorganizátorem akcí v rámci tohoto týdne. Uspořádali jsme spolu se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje odborně velice úzkou konferenci na téma udržitelnosti regionálního silničního hospodářství a řešili jsme problematiku údržby silnic nižších tříd. Program této Dopravní konference je šířeji pojatý, jsme v dalších dopravních módech a těším se na její závěry,“ řekl při zahájení Dopravní konference děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice Libor Švadlenka.

Na Dopravní konferenci navázal už 18. ročník mezinárodního Silničního veletrhu. Ten přilákal do Pardubic stovky návštěvníků. Na sedmdesát vystavovatelů prezentovalo stroje materiály a technologie v oboru silničního hospodářství a stavitelství.

Nechyběly praktické ukázky, zajímavý doprovodný program a oficiálně tu odstartoval projekt„Tatra do škol“.„Veletrh, jehož spolupořadatelem je naše příspěvková organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje, si za dobu své existence získal mezinárodní renomé. Svědčí o tom také množství zapojených institucí a odborníků,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Silniční veletrh je určený pro firmy z oblasti silničního hospodářství, výrobce, dodavatele silniční techniky, stavebních materiálů, také automobilů, stavebních strojů a další techniky.


„Není náhoda, že se Silniční veletrh koná právě v našem kraji, který vždy v dopravě hrál, a i nadále hraje, významnou roli. Děkuji organizátorům a také vystavovatelům za prezentaci produktů nových technologií, strojů, technik či materiálů. Veletrh je určitě místem inspirace, výměny zkušeností a navázání kontaktů,“ komentoval přínos Silničního veletrh náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Michal Kortyš.


Osmnáctý ročník mezinárodního Silničního veletrhu nabídl nejen prezentační prostory a teorii, ale také hned několik praktických ukázek. Návštěvníci mohli sledovat například pokládku asfaltové obalové směsi technologií Nadler, kdy je automobil i technologie řízena dálkovým ovládáním. V praxi se předvedly také nakladače, frézy na pařezy, štěpkovače a podobně.
V rámci doprovodného programu byla k vidění například technika integrovaného záchranného systému, historické traktory, ale také vozidlo Tatra vítěze rallye Dakar Aleše Lopraise. Zájem vyvolal i nový projekt Pardubického kraje a jím zřizované Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí a společnosti Tatra Truck. Projekt „Tatra do škol“ je unikátním projektem v oblasti vzdělávání odborných škol, který začal vloni v kraji Vysočina. Studenti odborných škol ve spolupráci s výrobcem sami z dodaných komponentů postaví nákladní vozidlo Tatra.

„Víme, že mladí lidé nemají příliš zájem o technické obory. Proto se je snažíme zatraktivnit a propojit teorii s praxí. Kamiony do školy přivezou na dva tisíce součástek, které studenti zkompletují. Posléze pojedou do Kopřivnice, kde proběhne homologace vozidla, budou jezdit na polygonu apod.,“ prozradil radní Pardubického kraje pro školství Bohumil Bernášek. Ředitel Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí Petr Vojtěch se dle svých slov„dme pýchou“.

„Jsem přesvědčen, že se nám projekt podaří a že za rok bude tady na veletrhu stát naše vozidlo. Tento projekt je názorná ukázka, jak propojit praxi s teorií.“ Na veletrhu už jedno takové vozidlo k vidění bylo, v rámci prvního projektu jej postavili v loňském roce v kraji Vysočina. Přínos třídenního nabitého programu zhodnotil Miroslav Němec. „Měli jsme několik konferencí a setkání. Účastnili se jich zástupci srovnatelných zahraničních regionů s Pardubickým krajem, kteří se potýkají s podobnou problematikou, a také akademické půdy. Byli s námi i na veletrhu, který je událostí roku určenou všem pracovníkům v silničním hospodářství,“ doplnil.

Zdroj: Mladá fronta DNES

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
true
Napsali o nás