Ing. Ondřej Sadílek, Ph.D. | Dopravní fakulta Jana Pernera

Ing. Ondřej Sadílek, Ph.D.

Ing. Ondřej Sadílek, Ph.D.

Kontakty

466 036 405
ondrej.sadilek@upce.cz

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě (50270)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KEEZ/AMVLP (2019) - - CV -
KEEZ/ELENG (2019) - PR CV -
KEEZ/ELMEZ (2019) - PR CV -
KEEZ/PNAOK (2019) - PR - -
KEEZ/PNAOP (2019) - PR - -
KEEZ/PPEOK (2019) - - CV -
KEEZ/PUDEK (2019) - PR - -
KEEZ/PUDEP (2019) - - CV -
KEEZ/PZEOK (2019) - PR - -
KEEZ/PZEOP (2019) - PR - -
KEEZ/PZEOP (2019) - - CV -
KEEZ/PZTEK (2019) - PR - -
KEEZ/PZTEP (2019) - PR CV -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
NOVÁK, J. - SADÍLEK, O. - NOVÁK, Z. Hybridní pohon posunovací lokomotivy Elektro, 2019, vol. 29, no. 6, s. 8-11. ISSN: 1210-0889.
NOVÁK, J. - SADÍLEK, O. - MAŠEK, Z. Battery Charger for Hybrid Locomotive Transactions on Electrical Engineering, 2019, vol. 8, no. 3, s. 40-43. ISSN: 1805-3386.
NOVÁK, J. - LENOCH, V. - MLYNAŘÍK, L. - SADÍLEK, O. Aktivity Univerzity Pardubice v rámci Centra kompetence drážních vozidel. In Sborník příspěvků SKAKUII 2019 SEKEL 2019. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019. s. 53-56 s. ISBN 978-80-7494-491-8.
NOVÁK, J. - SADÍLEK, O. Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu Elektro, 2018, vol. 28, no. 7, s. 6-14. ISSN: 1210-0889.
MAŠEK, Z. - NOVÁK, J. - SADÍLEK, O. - LELEK, T. Control of diesel-electric AC/DC traction drive of motor truck WŽB 10.1-M Transactions on Electrical Engineering, 2017, vol. 6, no. 3, s. 77-83. ISSN: 1805-3386.
MAŠEK, Z. - NOVÁK, J. - SADÍLEK, O. Řízení diesel-elektrického AC/DC trakčního pohonu kolejového vozidla WŽB10.1-M. In Sborník z XXXV. konference elektrické pohony. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 71-76 s. ISBN 978-80-02-02724-9.
SADÍLEK, O. Moderní akumulátory elektrické energie. In Sborník z konference Den KEEZ. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 1-10 s. ISBN 978-80-7560-055-4.
SADÍLEK, O. - SÝKORA, P. Akumulátory Energie a Jejich Aplikace v Dopravní Technice. In Sborník z XXXV. konference elektrické pohony. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 20-26 s. ISBN 978-80-02-02724-9.
SADÍLEK, O. Testovací zařízení zásobníků elektrické energie. CZ: Univerzita Pardubice.
MLYNAŘÍK, L. - SADÍLEK, O. Analýza potenciálu rekuperace trakční energie. Neuveden. 24 s.
SÝKORA, P. - SADÍLEK, O. - LELEK, T. VÝZKUM V OBLASTI APLIKACE ALTERNATIVNÍCH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ NA DRÁŽNÍ VOZIDLA. In Elektrotechnická zařízení v dopravě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 1-10 s. ISBN 978-80-7395-970-8.
NOVÁK, J. - KOŘÍNEK, J. - LELEK, T. - SADÍLEK, O. Vlastnosti a odrušení výstupu frekvenčního měniče s dlouhým kabelem k motoru. In Elektrotechnická zařízení v dopravě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 1-9 s. ISBN 978-80-7395-970-8.
SADÍLEK, O. - LELEK, T. - KOŘÍNEK, J. Interfering Influences on Electrical Cable between Frequency Converter and Electric Motor. In Radioelektronika 2016 : conference proceedings. New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2016. s. 150-155 s. ISBN 978-1-5090-1674-7.
SADÍLEK, O. - LELEK, T. - SÝKORA, P. - DOLEČEK, R. Research of Alternative Energy Sources for Railway Vehicles. In Radioelektronika 2016 : conference proceedings. New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2016. s. 156-161 s. ISBN 978-1-5090-1674-7.
DRDLA, P. - BULÍČEK, J. - CEMPÍREK, V. - ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. - DVOŘÁK, K. - HÁBA, A. - HRUBAN, I. - JEŽEK, J. - KUČERA, T. - KUDLÁČKOVÁ, N. - LATA, M. - LELEK, T. - MACHALÍK, S. - MATUŠKA, J. - MICHÁLEK, T. - MLYNAŘÍK, L. - NACHTIGALL, P. - NOVÁK, J. - NOVÁK, P. - SADÍLEK, O. - ŠIROKÝ, J. - ŠVADLENKA, L. Názvoslovná norma pro oblast provozování dráhy. 1. 145 s.
SÝKORA, P. - SADÍLEK, O. Návrh fotovoltaické zdrojové soustavy akumulátorového kolejového vozidla. In XXXIV. Celostátní konference o elektrických pohonech. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2015. s. 1-8 s. ISBN 978-80-02-02592-4.
LELEK, T. - SADÍLEK, O. - DOLEČEK, R. - MLYNAŘÍK, L. - SÝKORA, P. Dual source railway vehicles. In Proceedings of 25th International Conference Radioelektronika, RADIOELEKTRONIKA 2015. New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2015. s. 56-60 s. ISBN 978-1-4799-8117-5.
SADÍLEK, O. - LELEK, T. - SÝKORA, P. Možnosti nabíjení trakčních akumulátorových baterií pomocí fotovoltaických panelů. In Elektrotechnická zařízení v dopravě 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 1-10 s. ISBN 978-80-7395-878-7.
SADÍLEK, O. The Modern Storages of Electric Energy For Traction Aplications. In 6th International Scientific Conference: Conference Proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 452-460 s. ISBN 978-80-7395-924-1.
LELEK, T. - SCHEJBAL, V. - SADÍLEK, O. Dual source railway vehicles. In PIERS 2015 Prague: Proceedings. Cambridge: The Electromagnetics Academy, 2015. s. 1115-1119 s. ISBN 9781934142301.
LELEK, T. - LENOCH, V. - LETTL, J. - SADÍLEK, O. - SCHEJBAL, V. - SÝKORA, P. Windowing effect on electromagnetic interference and efficiency at using pulse width modulation techniques. In PIERS 2015 Prague: Proceedings. Cambridge: The Electromagnetics Academy, 2015. s. 2731-2735 s. ISBN 9781934142301.
NOVÁK, J. - LENOCH, V. - MLYNAŘÍK, L. - MAŠEK, Z. - SADÍLEK, O. Sériové hybridní pohony pro drážní vozidla. Neuveden. 128 s.
SADÍLEK, O. METODIKA VÝPOČTU AKUMULÁTORŮ PRO DVOUZDROJOVÉ KOLEJOVÉ VOZIDLO. In Elektrotechnická zařízení v dopravě 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. Neuveden s. ISBN 978-80-7395-749-0.
SADÍLEK, O. - LELEK, T. - SÝKORA, P. Aktivity v oblasti akumulátorového napájení dopravních prostředků. In SEKEL 2014 mezinárodní konference učitelů elektrotechniky. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2014. s. 60-71 s. ISBN 978-80-213-2480-0.
GREGORA, S. - SADÍLEK, O. Elektromobilita a energetické zdroje. In Elektrotechnická zařízení v dopravě 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. Neuveden s. ISBN 978-80-7395-749-0.
MLYNAŘÍK, L. - NOVÁK, J. - LELEK, T. - SADÍLEK, O. - DOLEČEK, R. - MAŠEK, Z. Studie možnosti provozu dvouzdrojových vozidel v Jihomoravském kraji. KEEZ-T-02-14. 140 s.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Improving efficiency of rail transport within energy optimization of the multimodal mobility system Programme of applied research, experimental development and innovations THÉTA Technologická agentura České republiky 01.07.2019 30.06.2022
The impacts after low emission mobility implementation on the enviromental effects reduction in urban aglomerations EPSILON Technologická agentura České republiky 01.01.2019 31.12.2021
Hybrid locomotive and energy electronical optimalization of operation . P - R&D Programme Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.04.2016 31.12.2019