Ing. Tomáš Lelek, Ph.D. | Dopravní fakulta Jana Pernera

Ing. Tomáš Lelek, Ph.D.

Ing. Tomáš Lelek, Ph.D.

Kontakty

tomas.lelek@upce.cz

Pracoviště

Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KEEZ/PNAOK (2019) - PR - -
KEEZ/PNAOP (2019) - PR - -
KEEZ/PZEOP (2019) - PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MAŠEK, Z. - NOVÁK, J. - SADÍLEK, O. - LELEK, T. Control of diesel-electric AC/DC traction drive of motor truck WŽB 10.1-M Transactions on Electrical Engineering, 2017, vol. 6, no. 3, s. 77-83. ISSN: 1805-3386.
LELEK, T. Automatizované měření na experimentálním kolejovém vozidle. In Sborník z konference Den KEEZ. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 1-7 s. ISBN 978-80-7560-055-4.
MLYNAŘÍK, L. - LELEK, T. Analýza dimenzování trakčního transformátoru dvouzdrojového vozidla. In Sborník z XXXV. konference elektrické pohony. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 12 s. ISBN 978-80-02-02724-9.
SÝKORA, P. - SADÍLEK, O. - LELEK, T. VÝZKUM V OBLASTI APLIKACE ALTERNATIVNÍCH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ NA DRÁŽNÍ VOZIDLA. In Elektrotechnická zařízení v dopravě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 1-10 s. ISBN 978-80-7395-970-8.
NOVÁK, J. - KOŘÍNEK, J. - LELEK, T. - SADÍLEK, O. Vlastnosti a odrušení výstupu frekvenčního měniče s dlouhým kabelem k motoru. In Elektrotechnická zařízení v dopravě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 1-9 s. ISBN 978-80-7395-970-8.
SADÍLEK, O. - LELEK, T. - SÝKORA, P. - DOLEČEK, R. Research of Alternative Energy Sources for Railway Vehicles. In Radioelektronika 2016 : conference proceedings. New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2016. s. 156-161 s. ISBN 978-1-5090-1674-7.
SADÍLEK, O. - LELEK, T. - KOŘÍNEK, J. Interfering Influences on Electrical Cable between Frequency Converter and Electric Motor. In Radioelektronika 2016 : conference proceedings. New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2016. s. 150-155 s. ISBN 978-1-5090-1674-7.
DRDLA, P. - BULÍČEK, J. - CEMPÍREK, V. - ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. - DVOŘÁK, K. - HÁBA, A. - HRUBAN, I. - JEŽEK, J. - KUČERA, T. - KUDLÁČKOVÁ, N. - LATA, M. - LELEK, T. - MACHALÍK, S. - MATUŠKA, J. - MICHÁLEK, T. - MLYNAŘÍK, L. - NACHTIGALL, P. - NOVÁK, J. - NOVÁK, P. - SADÍLEK, O. - ŠIROKÝ, J. - ŠVADLENKA, L. Názvoslovná norma pro oblast provozování dráhy. 1. 145 s.
NOVÁK, J. - MLYNAŘÍK, L. - LELEK, T. Možnosti využití kolejových vozidel s kombinovaným napájením v regionální osobní dopravě Elektro, 2015, vol. 2015, no. 6, s. 6-11. ISSN: 1210-0889.
LELEK, T. - SADÍLEK, O. - DOLEČEK, R. - MLYNAŘÍK, L. - SÝKORA, P. Dual source railway vehicles. In Proceedings of 25th International Conference Radioelektronika, RADIOELEKTRONIKA 2015. New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2015. s. 56-60 s. ISBN 978-1-4799-8117-5.
LELEK, T. Filtering of the electromagnetic interference at using pulse width modulation techniques by Finite impulse response. In 6th International Scientific Conference: Conference Proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 283-289 s. ISBN 978-80-7395-924-1.
NOVÁK, J. - MLYNAŘÍK, L. - LELEK, T. Vybrané problémy implementace simulačních modelů elektrických strojů v hnacích vozidlech. In Elektrotechnická zařízení v dopravě 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 1-8 s. ISBN 978-80-7395-878-7.
MLYNAŘÍK, L. - LELEK, T. Využití programovacího prostředí MATLAB pro simulace jízdy a spotřeby energie kolejového vozidla. In Elektrotechnická zařízení v dopravě 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 1-8 s. ISBN 978-80-7395-878-7.
SADÍLEK, O. - LELEK, T. - SÝKORA, P. Možnosti nabíjení trakčních akumulátorových baterií pomocí fotovoltaických panelů. In Elektrotechnická zařízení v dopravě 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 1-10 s. ISBN 978-80-7395-878-7.
LELEK, T. - SCHEJBAL, V. - SADÍLEK, O. Dual source railway vehicles. In PIERS 2015 Prague: Proceedings. Cambridge: The Electromagnetics Academy, 2015. s. 1115-1119 s. ISBN 9781934142301.
LELEK, T. - LENOCH, V. - LETTL, J. - SADÍLEK, O. - SCHEJBAL, V. - SÝKORA, P. Windowing effect on electromagnetic interference and efficiency at using pulse width modulation techniques. In PIERS 2015 Prague: Proceedings. Cambridge: The Electromagnetics Academy, 2015. s. 2731-2735 s. ISBN 9781934142301.
NOVÁK, J. - MLYNAŘÍK, L. - LELEK, T. Návrh, možnosti využití a simulace drážních vozidel s kombinovaným napájením. In XXXIV. Celostátní konference o elektrických pohonech. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2015. s. 10-22 s. ISBN 978-80-02-02592-4.
LELEK, T. - MAŠEK, Z. - SÝKORA, P. - NOVÁK, J. Analýza účinnosti pohonného řetězce pro dvouzdrojové kolejové vozidlo. In Elektrotechnická zařízení v dopravě 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 1-13 s. ISBN 978-80-7395-749-0.
SADÍLEK, O. - LELEK, T. - SÝKORA, P. Aktivity v oblasti akumulátorového napájení dopravních prostředků. In SEKEL 2014 mezinárodní konference učitelů elektrotechniky. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2014. s. 60-71 s. ISBN 978-80-213-2480-0.
MLYNAŘÍK, L. - NOVÁK, J. - LELEK, T. - SADÍLEK, O. - DOLEČEK, R. - MAŠEK, Z. Studie možnosti provozu dvouzdrojových vozidel v Jihomoravském kraji. KEEZ-T-02-14. 140 s.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Hybrid locomotive and energy electronical optimalization of operation . P - R&D Programme Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.04.2016 31.12.2019

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ing. 2013 Elektrotechnická zařízení v dopravě Univerzita Pardubice Elektrický pohon bateriového studentského experimentálního elektromobilu
Bc. 2011 Elektrotechnická zařízení v dopravě Univerzita Pardubice Měřící ústředna k dynamometru s výstupem na sběrnici CAN

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní Asistent Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2015 Northumbria University Northumbria University Spojené království 2

V roce 2013 úspěšně dokončil magisterské studium oboru Elektrotechnická zařízení v dopravě na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice. Od téhož roku je zapsán do doktorského studia na katedře Elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě téže univerzity. Nyní se věnuje problematice řídicích systémů drážních vozidel.