Ing. Dušan Čermák, Ph.D. | Dopravní fakulta Jana Pernera

Ing. Dušan Čermák, Ph.D.

Ing. Dušan Čermák, Ph.D.

Kontakty

466 036 387
dusan.cermak@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-2108-5819

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě (50270)

Vedoucí
head
Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace: -
po předchozí domluvě
Předmět (Rok) Role
KEEZ/DFSP (2019) G - CV -
KEEZ/DFS1P (2019) G - - -
KEEZ/DFS2P (2019) G - - -
KEEZ/DFYSP (2019) G - - SE
KEEZ/PBPEK (2019) G - - -
KEEZ/PBPEP (2019) G - - -
KEEZ/PBSEK (2019) G - - -
KEEZ/PBSEP (2019) G - - -
KEEZ/PBZPK (2019) G PR - -
KEEZ/PBZPP (2019) G PR - -
KEEZ/PDSEK (2019) G - - -
KEEZ/PDSEP (2019) G - - -
KEEZ/PEAEK (2019) G PR - -
KEEZ/PEAEP (2019) G PR - -
KEEZ/PEBPK (2019) - PR - -
KEEZ/PEBPP (2019) G - CV -
KEEZ/PEDPK (2019) G PR - -
KEEZ/PEDPP (2019) G - CV -
KEEZ/PEMSK (2019) - PR - -
KEEZ/PEMSP (2019) - PR CV -
KEEZ/PEOPK (2019) G - - -
KEEZ/PEOPP (2019) G - CV -
KEEZ/PEP1K (2019) G - - -
KEEZ/PEP1P (2019) G - - -
KEEZ/PEP2K (2019) G - - -
KEEZ/PEP2P (2019) G - - -
KEEZ/PNMEK (2019) - PR - -
KEEZ/PNMEP (2019) - PR - -
KEEZ/POPEK (2019) G - - -
KEEZ/POPEP (2019) G - - -
KEEZ/PRP1K (2019) G - - -
KEEZ/PRP1P (2019) G - - -
KEEZ/PZELK (2019) G - - -
KEEZ/PZELP (2019) G - CV -
KEEZ/PZETK (2019) G PR - -
KEEZ/P2EPP (2019) G - CV -
KEEZ/P7OPP (2019) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
LENOCH, V. - MAŠEK, Z. - ČERMÁK, D. - SCHEJBAL, V. Electromagnetic Compatibility of Pulse Rectifier with Pulse-width Modulation. In 28th International Conference Radioelektronika, RADIOELEKTRONIKA 2018. New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2018. s. 1 - 4 s. ISBN 978-1-5386-2486-9.
NOVÁK, J. - LENOCH, V. - ČERMÁK, D. Analýza elektromechanických interakcí elektrických strojů v mezních stavech. In SEKEL 2018 : sborník z konference. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2018. s. 16-21 s. ISBN 978-80-553-2740-2.
VLASÁK, V. - SCHEJBAL, V. - ČERMÁK, D. RECOGNIZING DRONES TO MAINTAIN AIRSPACE SAFETY AROUND AIRPORTS. In VII. International Scientific Conference of the Faculty of Transport Engineering : conference proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 242 - 245 s. ISBN 978-80-7560-152-0.
ČERMÁK, D. - DOLEČEK, R. Brzdové systémy u tramvajových vozidel z hlediska platné legislativy. In Sborník z konference Elektrotechnická zařízení v dopravě 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 1-8 s. ISBN 978-80-7395-575-5.
MLYNAŘÍK, L. - ČERMÁK, D. Poruchové stavy dvanáctipulzního usměrňovače s ohledem na další chod napájecího řetězce v době rekuperace vozidel 3kV DC.. In Sborník z konference SEKEL 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 10-21 s. ISBN 978-80-7395-625-7.
DOLEČEK, R. - ČERMÁK, D. - DVOŘÁK, K. Řídicí systém přenosu trakčního výkonu kolejového vozidla s interfejsovými obvody uplatněný při vývoji pro vozidlo MUV74. CZ: Univerzita Pardubice.
SCHEJBAL, V. - ČERMÁK, D. - DVOŘÁK, K. - ŠROLL, J. Vliv stínění na elektromagnetickou kompatibilitu Sdělovací technika, 2011, vol. 2011, no. 12, s. 5-9. ISSN: 0036-9942.
SCHEJBAL, V. - ČERMÁK, D. - FIŠER, O. - PIDANIČ, J. Propagation over Terrain – Comparison of Method. In Proceedings of the 5th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP 2011). Los Alamitos: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2011. s. 1697-1701 s. ISBN 978-1-4577-0250-1.
SCHEJBAL, V. - ČERMÁK, D. - FIŠER, O. - PIDANIČ, J. Propagation over Terrain - Comparison of Method. In Proceedings of the 5th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP 2011). New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2011. s. 1697-1701 s. ISBN 978-88-8202-074-3.
SCHEJBAL, V. - ČERMÁK, D. - PIDANIČ, J. - FIŠER, O. Diffraction over an Earth – Comparison of Methods. In 15th International Conference on Microwave Techniques (COMITE) 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 157-160 s. ISBN 978-1-4244-6341-1.
SCHEJBAL, V. - ČERMÁK, D. - PIDANIČ, J. - FIŠER, O. Diffraction over an Earth – Comparison of Methods. In 15th International Conference on Microwave Techniques (COMITE) 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 157-160 s. ISBN 978-1-4244-6341-1.
ČERMÁK, D. Anechoic-Chamber Measurements of Through-Wall Propagation Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2009, vol. 2008, no. 14, s. 137-146. ISSN: 1211-6610.
PIDANIČ, J. - SCHEJBAL, V. - ČERMÁK, D. Analysis of Periodic Errors for Synthesized-Reference-Wave Holography Radioengineering, 2009, vol. 18, no. 4, s. 561-566. ISSN: 1210-2512.
SCHEJBAL, V. - KOVAŘÍK, V. - ČERMÁK, D. Synthesized-Reference-Wave Holography for Determining Antenna Radiation Characteristics IEEE Antennas and Propagation Magazine, 2008, vol. 5, no. 5, s. 71-83. ISSN: 1045-9243.
SCHEJBAL, V. - PIDANIČ, J. - KOVAŘÍK, V. - ČERMÁK, D. Accuracy Analyses of Synthesized-Reference-Wave Holography for Determining Antenna Radiation Characteristics IEEE Antennas and Propagation Magazine, 2008, vol. 6, no. 6, s. 89-98. ISSN: 1045-9243.
SCHEJBAL, V. - ČERMÁK, D. - NĚMEC, Z. - HÁJEK, M. - BEZOUŠEK, P. UWB Signal Propagation Through Walls Telecommunications and Radio Engineering, 2008, vol. 67, no. 6, s. 479-486. ISSN: 0040-2508.
SCHEJBAL, V. - FIŠER, O. - ČERMÁK, D. - NĚMEC, Z. Electromagnetic Wave Propagation though Obstacles Telecommunications and Radio Engineering, 2008, vol. 6, no. 6, s. 487-494. ISSN: 0040-2508.
PIDANIČ, J. - ČERMÁK, D. - SCHEJBAL, V. Gain Estimation of Doubly Curved Reflector Antenna Radioengineering, 2008, vol. 3, no. 3, s. 38-41. ISSN: 1210-2512.
ČERMÁK, D. - FIŠER, O. Analysis of Propagation of Electromagnetic Waves Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2007, vol. 2006, no. 4, s. 51-60. ISSN: 1211-6610.
PIDANIČ, J. - ČERMÁK, D. - SCHEJBAL, V. Through-wall Propagation Measurements. In 19th International Conference on Applied Electromagnetics and Communications - ICECom 2007. Zagreb: KoREMA, 2007. s. 367-370 s. ISBN 978-953-6037-50-6.
SCHEJBAL, V. - ČERMÁK, D. - FIŠER, O. Equivalent Rain Volume Parameters to Describe Wave Propagation.. In IET Conference Publication Series. Stevenage: Institution of Engineering and Technology, 2007. s. 82-87 s.
ČERMÁK, D. - PIDANIČ, J. - SCHEJBAL, V. Through-wall Propagation Measurements. In 17th International Conference - Radioelektronika 2007. VUT Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. s. 287-290 s. ISBN 978-80-214-3390-8.
SCHEJBAL, V. - ČERMÁK, D. - NĚMEC, Z. - PIDANIČ, J. - KONEČNÝ, J. - BEZOUŠEK, P. - FIŠER, O. Multipath Propagation of UWB through-Wall Radar and EMC Phenomena Radioengineering, 2006, vol. 15, no. 4, s. 52-57. ISSN: 1210-2512.
SCHEJBAL, V. - BEZOUŠEK, P. - ČERMÁK, D. - NĚMEC, Z. - FIŠER, O. - HÁJEK, M. UWB Propagation through Walls Radioengineering, 2006, vol. 15, no. 1, s. 17-24. ISSN: 1210-2512.
ČERMÁK, D. - SCHEJBAL, V. - NĚMEC, Z. - BEZOUŠEK, P. Multipath Propagation Effects of UWB Radar. In Proceedings of the Fourth International Scientific Conference "Challenges in Transport and Communication". Parduabice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 1301-1307 s. ISBN 80-7194-880-2.
ČERMÁK, D. - SCHEJBAL, V. - NĚMEC, Z. - BEZOUŠEK, P. - FIŠER, O. UWB radar multipath propagation effects Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2005, vol. 5, no. 11, s. 5-14. ISSN: 1211-6610.
SCHEJBAL, V. - FIŠER, O. - ČERMÁK, D. - NĚMEC, Z. Electromagnetic Wave Propagation through Obstacles. In International Workshop on Microwaves. Kyjev, Ukrajina: National Aviation University, 2005. s. 255-260 s. ISBN 966-8550-28-5.
ČERMÁK, D. - ŠIMÁNEK, J. - ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. Spreadsheet for education of electrostatic fields. In Sborník Radioelektronika 2005. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005. s. 93-96 s. ISBN 80-214-2904-6.
BEZOUŠEK, P. - SCHEJBAL, V. - ČERMÁK, D. - NĚMEC, Z. - HÁJEK, M. UWB signal propagation through walls. In International Workshop on Microwaves. Kyjev, Ukrajina: National Aviation University, 2005. s. 249-254 s. ISBN 966-8550-28-5.
ČERMÁK, D. - FIŠER, O. - NĚMEC, Z. - SCHEJBAL, V. Electromagnetic scattering by rain drops. In http://www.cost280.rl.ac.uk. Rome, Italy: Neuveden, 2004. s. N s. ISBN N.
NĚMEC, Z. - ČERMÁK, D. - DOLEČEK, R. PC Tools for Education of Signal Transmission and Linear Distorsion in Communication Subjects. In Conference Proceedings of Radioelektronika 2004. Bratislava, Slovensko: Slovak University of Technology Bratislava, 2004. s. 488-491 s. ISBN 80-227-2017-8.
ČERMÁK, D. - FIŠER, O. - NĚMEC, Z. - SCHEJBAL, V. Study of electromagnetic scattering by rain drops. In 10th International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory, MMET 04. Dniepropetrovsk: Neuveden, 2004. s. 592-594 s. ISBN 0-7803-8441-5.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
The impacts after low emission mobility implementation on the enviromental effects reduction in urban aglomerations EPSILON Technologická agentura České republiky 2019-01-01 2021-12-31

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ing. 2003 Radioelektronika České vysoké učení technické v Praze Měření vf výkonu
Ph.D. 2007 Dopravní prostředky a infrastruktura Univerzita Pardubice Analýza šíření elektromagnetických vln v různých prostředích
Bc. 2001 Učitelství odborných předmětů České vysoké učení technické v Praze Vztah studentů gymnázia k technice a k technickým vědám

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2009 - 2009 hodnotitel žádostí o poskytnutí dotací pro projekty v rámci Dotačního programu Moravskoslezský kraj
2012 - 2012 učitel SŠ - Matematika DELTA - střední škola informatiky a ekonomie, Pardubice
2001 - 2002 učitel ZŠ 1. ZŠ Dobříš
Nyní akademický pracovník - VŠ učitel, manažer aktivit projektů, koordinátor konferencí, pracovník na projektech, odborný organizační pracovník pro projekt Brána vědě/ní otevřená BRAVO, CZ.1.07/2.2.00/35.0024 Univerzita Pardubice
2007 - 2007 vývojový pracovník Retia, a.s. Pardubice
2009 - 2009 hodnotitel žádostí o poskytnutí dotací pro projekty v rámci Dotačního programu Moravskoslezský kraj
2002 - 2003 učitel SŠ Gymnázium pod Svatou Horou Příbram
2012 - 2012 učitel SŠ - Matematika DELTA - střední škola informatiky a ekonomie, Pardubice

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2006 Toronto Hansa Language Centre Toronto Kanada 1

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
2006 - 2007 Česká elektrotechnická společnost
Nyní Jednota českých matematiků a fyziků
Nyní Fyzikální pedagogická sekce JČMF
Nyní Společnost učitelů matematiky JČMF

Dušan Čermák získal titul Ing. na FEL ČVUT (obor Radioelektronika, specializace Radiotechnické komunikační systémy), titul Bc. na MÚVS ČVUT (obor Učitelství odborných předmětů, zaměření Elektrotechnické a speciální předměty) a titul Ph.D. na DFJP Univerzity Pardubice (obor Dopravní prostředky a infrastruktura, specializace Elektrotechnická zařízení v dopravě).
V letech 2001-2002 pracoval jako učitel M, F a Hv na 1. ZŠ v Dobříši, od roku 2002 do roku 2003 jako učitel M a F na Gymnáziu pod Svatou Horou v Příbrami a od roku 2003 je zaměstnán na KEEZ DFJP Univerzity Pardubice jako odborný asistent. Spolupracoval také s firmou Retia a.s. Pardubice a Moravskoslezským krajem.
V minulosti byl řešitelem projektu IG540015 (Program rozvoje vědecké činnosti) - Řešení elektromagnetických polí 3D-struktur pro EMC, spolu s ÚFA AV ČR se účastnil projektu COST 280 (Propagation Impairment Mitigation for Millimetre Wave Radio Systems) a podílel se na řešení grantu FT-TA2/030 - Širokopásmová (UWB) technologie pro radary a systémy určování polohy (spolu s Retia a.s. Pardubice). Jako člen řešitelského týmu se nyní účastní projektu COST IC0802 (Action IC0802: Propagation tools and data for integrated Telecommunication, Navigation and Earth Observation systeme) a je koordinátorem konferencí v rámci projektu Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice (POSTA). V rámci tohoto projektu pracoval i jako manažer aktivit.
V listopadu 2006 absolvoval měsíční jazykový pobyt v Hansa language centre Toronto. Na začátku roku 2014 absolvoval v rámci projektu POSTA dvouměsíční pracovní pobyt na Delft University of Technology v Holandsku.
Je autorem více jak 40 publikací.