Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D. | Dopravní fakulta Jana Pernera

Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.

Kontakty

466 036 093
michaela.ledvinova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-2431-7104

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Proděkan pro vzdělávací činnost DFJP (52000)

Proděkan
vice-dean

Dopravní fakulta Jana Pernera
Oddělení teorie dopravy a řízení (50221)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace: -
po předchozí domluvě e-mailem
Předmět (Rok) Role
DFJ/ZSTE1 (2020) G - - -
DFJ/ZSTE2 (2020) G - - -
KDMML/XAUDO (2020) - PR CV -
KDMML/YAUDO (2020) - PR - -
KID/PUKSK (2020) G PR - -
KTRD/ADINK (2020) G - - -
KTRD/ADINP (2020) G - - -
KTRD/ADIZK (2020) G PR - -
KTRD/ADIZP (2020) G PR CV -
KTRD/APUMK (2020) G - - -
KTRD/APUMP (2020) G - - -
KTRD/AUMOK (2020) G PR - -
KTRD/AUMOP (2020) G - - -
KTRD/PDINK (2020) G - - -
KTRD/PDINP (2020) G - - -
KTRD/PDPTK (2020) - PR - -
KTRD/PDPTP (2020) - - CV -
KTRD/PDSTK (2020) - PR - -
KTRD/PDSTP (2020) - - CV -
KTRD/PTEDP (2020) - PR CV -
KTRD/PUPLK (2020) G PR - -
KTRD/PUPLP (2020) G - - -
KTRD/XATEO (2020) - PR CV -
KTRD/XAUDS (2020) G - - SE
KTRD/XAUMG (2020) G - - SE
KTRD/XAUPD (2020) G PR CV -
KTRD/XBDIN (2020) G PR CV -
KTRD/YAUDS (2020) G - - SE
KTRD/YAUMG (2020) G PR - -
KTRD/YAUPD (2020) G PR - -
KTRD/YBDIN (2020) G PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
SEIDLOVÁ, A. - LEDVINOVÁ, M. The Influence of Local Conditions on the Use of Cargo Bikes for Last Mile Delivery. In Transport Means 2020 : proceedings of the 24th International Scientific Conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2020. s. 398-402 s.
HORNÍK, T. - LEDVINOVÁ, M. The development of vehicular traffic intensity in Pardubice region. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. s. 1377-1381 s.
LEDVINOVÁ, M. - SEIDLOVÁ, A. Modelling of Distribution Systems Using Cargo Bikes in City Logistic. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. s. 212-215 s.
SEIDLOVÁ, A. - ŠOUREK, D. - LEDVINOVÁ, M. Determination of the geographical location of a central facility. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. s. 478-481 s.
SEIDLOVÁ, A. - ŠOUREK, D. - LEDVINOVÁ, M. Distribution Models Using Waterway Transport for City Logistics. In Transport Means : Proceedings of the International Conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2017. s. 220-225 s.
LEDVINOVÁ, M. - JIRSA, V. - DRDLA, P. Studie posouzení dopravy na sídlišti Žďár nad Sázavou 6. 1. 29 s.
BULÍČEK, J. - ŠOUREK, D. - LEDVINOVÁ, M. Zkoumání možností a principů simulace automatických parkovacích systémů. Neuveden. 42 s.
LEDVINOVÁ, M. - BENEŠ, J. Využití modelování pro návrh organizace dopravy na křižovatce řízené SSZ v Litomyšli Perner´s Contacts, 2014, vol. 9, no. 3, s. 6-18. ISSN: 1801-674X.
LEDVINOVÁ, M. Traffic Calming Problems in Neighbourhood Perner´s Contacts, 2011, vol. 6, no. 5, s. 165-175. ISSN: 1801-674X.
LEDVINOVÁ, M. Traffic Calming on Belehradska Street in Pardubice Perner´s Contacts, 2010, vol. 5, no. 4, s. 121-129. ISSN: 1801-674X.
LEDVINOVÁ, M. - DOBIÁŠ, Z. Organizace silniční dopravy v okolí vlakového nádraží v Přerově Perner´s Contacts, 2010, vol. 5, no. 3, s. 152-164. ISSN: 1801-674X.
CEMPÍREK, V. - KAMPF, R. - DRAHOTSKÝ, I. - PRŮŠA, P. - LEDVINOVÁ, M. - ZÁKOROVÁ, E. - CÍSAŘOVÁ, H. Logistická centra. 1. vyd. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2010. 139 s. ISBN: 978-80-86530-70-3.
LEDVINOVÁ, M. Traffic Calming Perner´s Contacts, 2009, vol. 4, no. 4, s. 111-115. ISSN: 1801-674X.
LEDVINOVÁ, M. - ŠANCA, O. Návrh řešení organizace dopravy na ulici Studentská v areálu Univerzity Pardubice Perner´s Contacts, 2009, vol. 4, no. 3, s. 149-161. ISSN: 1801-674X.
LEDVINOVÁ, M. City logistika a navrhování dopravních systémů měst Perner´s Contacts, 2008, vol. 3, no. 5, s. 196-202. ISSN: 1801-674X.
LEDVINOVÁ, M. Dopravní význam a kapacita pozemních komunikací Perner´s Contacts, 2008, vol. 3, no. 4, s. 68 - 73. ISSN: 1801-674X.
LEDVINOVÁ, M. - SLIVONĚ, M. - ŠOUREK, D. Katalog regulačních opatření v dopravě za krizových stavů. In LOGVD 2007 - Dopravná logistika a krízové situácie. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 91-96 s. ISBN 978-80-8070-763-7.
LEDVINOVÁ, M. Výběr objízdných tras uzavírek pomocí MCA. In Sborník příspěvků II. konference s mezinárodní účastí Teorie dopravních systémů 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 161-166 s. ISBN 978-80-7194-927-5.
LEDVINOVÁ, M. - SLIVONĚ, M. Regulační opatření v silničním hospodářství za krizových stavů. In Sborník 7. odborné konference s mezinárodní účastí Krizové stavy a doprava. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2007. s. 60-63 s. ISBN 80-86530-42-6.
LEDVINOVÁ, M. - SLIVONĚ, M. Designing Hub-and-Spoke Distribution Networks Using Genetic Algorithms. In LOGVD 2007 - Dopravná logistika a krízové situácie. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 83-90 s. ISBN 978-80-8070-763-7.
MOJŽÍŠ, V. - CEMPÍREK, V. - DRDLA, P. - KLEPRLÍK, J. - LEDVINOVÁ, M. - PIVOŇKA, K. - SOUŠEK, R. - SLIVONĚ, M. - ŠIROKÝ, J. - ŠOUREK, D. - SEIDLOVÁ, A. Řešení projektu REGULACE v roce 2005, cíle v letech 2006-2007. In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. s. 399-406 s. ISBN 80-8070-566-6.
SEIDLOVÁ, A. - LEDVINOVÁ, M. Metodické postupy při výběru druhu dopravy.. In LOGVD 2006 - Dopravná logistika a krízové situácie. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. s. 248-251 s. ISBN 80-8070-606-9.
LEDVINOVÁ, M. - SLIVONĚ, M. Řešení lokačně-alokačních úloh metodou střídavé lokace a alokace. In Zborník z 9. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou LOGVD 2006 ? Dopravná logistika a krízové situácie. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. s. 143-146 s. ISBN 80-8070-606-9.
LEDVINOVÁ, M. Řešení objízdných tras uzavírek pomocí metod operačního výzkumu. In Optimalizace sítí a síťových procesů. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. s. 62-69 s. ISBN 978-80-01-03657-0.
SLIVONĚ, M. - LEDVINOVÁ, M. Regulační opatření, kterými se v ČR za krizových stavů mění způsob řízení a organizace dopravy. In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. s. 305-308 s. ISBN 80-8070-565-8.
KLEPRLÍK, J. - LEDVINOVÁ, M. Zvýšení efektivnosti veřejné hromadné osobní dopravy - eliminace souběhů. In Rozvoj dopravních systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility a přístupnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 51-55 s. ISBN 80-7194-904-3.
LEDVINOVÁ, M. Multikriteriální model obnovy vozidel. In Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké konference Nové výzvy pro dopravu a spoje". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 545?550 s. ISBN 80-7194-880-2.
SLIVONĚ, M. - LEDVINOVÁ, M. The Capacity Problems and Crisis Situations. In Perner´s Contacts. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 44-47 s.
MOJŽÍŠ, V. - CEMPÍREK, V. - DRDLA, P. - KLEPRLÍK, J. - LEDVINOVÁ, M. - PIVOŇKA, K. - SOUŠEK, R. - SLIVONĚ, M. - ŠIROKÝ, J. - ŠOUREK, D. - SEIDLOVÁ, A. Výsledky řešení projektu REGULACE v roce 2005. In Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké konference "Nové výzvy pro dopravu a spoje". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 563-569 s. ISBN 80-7194-880-2.
LEDVINOVÁ, M. - KLEPRLÍK, J. Využití metod operačního výzkumu při stanovování objízdných tras uzavírek. In Sborník z šesté mezinárodní konference Krizové stavy a doprava. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2005. s. 139-141 s. ISBN 80-86530-27-2.
LEDVINOVÁ, M. Použití metod multikriteriální analýzy při návrhu objízdných tras uzavírek. In Zborník z 8. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou LOGVD 2005 ? Dopravná logistika a krízové situácie. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 97-104 s. ISBN 80-8070-471-6.
LEDVINOVÁ, M. Výběr typu silničního nákladního vozidla. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference - Informační technologie v dopravě a logistice? INFOTRANS 2005. Pardubice: 2005. s. 174-181 s. ISBN 80-7194-792-X.
LEDVINOVÁ, M. Kapacita objízdných tras uzavírek. In Dopravní systémy 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 59-63 s. ISBN 80-7194-805-5.
KLEPRLÍK, J. - LEDVINOVÁ, M. Regulační opatření v silniční dopravě v krizových situacích. In 10. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 231-236 s. ISBN 80-8070-425-2.
KLEPRLÍK, J. - LEDVINOVÁ, M. Vliv zpoplatnění dopravní infrastruktury na rozvoj kombinované dopravy. In Dopravní systémy 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 42-49 s. ISBN 80-7194-805-5.
LEDVINOVÁ, M. Analýza nákladů životního cyklu silničního nákladního vozidla. In Sborník příspěvků z 5. vědecké konference s mezinárodní účastí Kvalita dopravních a přepravních procesů a služeb. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 95-102 s. ISBN 80-7194-675-3.
LEDVINOVÁ, M. Model obnovy silničních nákladních vozidel. In Zborník zo 7. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou LOGVD-2004. Žilina: Žilinská univerzita, 2004. s. 161-170 s. ISBN 80-8070-319-1.
CEMPÍREK, V. - LEDVINOVÁ, M. - SEIDLOVÁ, A. Rizika při přepravě nebezpečných nákladů. In 8. medzinárodná konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: Žilinská univerzita, 2003. s. 51-54 s. ISBN 80-8070-095-8.
LEDVINOVÁ, M. Car Fleet Renewal, a Factor Influencing a Quality of Transport Services. In Third Scientific Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 175-180 s. ISBN 80-7194-566-8.
SEIDLOVÁ, A. - LEDVINOVÁ, M. - KONÍČEK, R. Cycling As a Part of Transport System in Urban Areas. In Third Scientific Conference. Pardubice: University of Pardubice, 2003. s. 247-249 s. ISBN 80-7194-566-8.
KLEPRLÍK, J. - LEDVINOVÁ, M. Metody řešení tvorby turnusů. In 6. konferencia s medzinárodnou účasťou LOGVD - 2003 Logistika v doprave. Žilina: Žilinská univerzita, 2003. s. 39-46 s. ISBN 80-8070-168-7.
LEDVINOVÁ, M. - SEIDLOVÁ, A. Přispění cyklistické dopravy ke zvyšování kvality osobní dopravy v městských aglomeracích. In 4. konference s mezinárodní účastí Kvalita dopravních a přepravních procesů a služeb. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 95-98 s. ISBN 80-7194-551-X.
SEIDLOVÁ, A. - LEDVINOVÁ, M. Předpoklady zavádění, organizace a řízení cyklistické dopravy v dopravních systémech městských aglomerací. In 6. konferencia s mezinárodnou účasťou LOGVD 2003 ? Logistika v doprave. Žilina: Žilinská univerzita, 2003. s. 119-122 s. ISBN 80-8070-168-7.
LEDVINOVÁ, M. Obnova vozidlového parku, faktor ovlivňující kvalitu přepravních služeb. In 4. konference s mezinárodní účastí Kvalita dopravních a přepravních procesů a služeb. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 89-94 s. ISBN 80-7194-551-X.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Personalizované intervence na základě analýzy studijních dat jako nástroj ke snížení studijní neúspěšnosti Centralized devolopment projects Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2021 31.12.2021
Human Dimension of Sustainable Urban and Regional Mobility Plans. Program ÉTA Technologická agentura České republiky 01.01.2019 31.12.2020
Koncepce komunikační sítě v Nymburce Smluvní výzkum 01.01.2017 31.03.2018
Innovations in teaching process of profile subjects at the Department of Transport Technology and Control Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2017 31.12.2017
Studie posouzení dopravy na sídlišti Žďár nad Sázavou Smluvní výzkum 01.01.2016 31.12.2016

Výzkumné zaměření