Ing. Petr Nachtigall, Ph.D. | Dopravní fakulta Jana Pernera

Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.

Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.

Kontakty

466 036 190
petr.nachtigall@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-6934-4122

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Oddělení logistických systémů (50223)

Vedoucí
head
Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace: -
po předchozí domluvě kdykoliv
Předmět (Rok) Role
KTRD/AHDGK (2020) G - - -
KTRD/APD3K (2020) - PR - -
KTRD/APD3P (2020) - PR CV -
KTRD/DHDGP (2020) G - - -
KTRD/ETGEE (2020) G PR CV -
KTRD/PBPTP (2020) G - - -
KTRD/PBSTK (2020) G - CV -
KTRD/PBSTP (2020) G - - -
KTRD/PHOGK (2020) G PR - -
KTRD/PHOGP (2020) G PR CV -
KTRD/PPJTK (2020) G PR - -
KTRD/PPJTP (2020) G - - -
KTRD/PPRSK (2020) - PR - -
KTRD/PTBPK (2020) - PR - -
KTRD/PTBPP (2020) G - - -
KTRD/PTBSK (2020) - - CV -
KTRD/PTBSP (2020) G - - -
KTRD/PTSDP (2020) - - CV -
KTRD/PXT2P (2020) - - CV -
KTRD/XAHDG (2020) G PR CV -
KTRD/XBPD2 (2020) G - - -
KTRD/XBPD3 (2020) G - - -
KTRD/YAHDG (2020) G PR - -
KTRD/YBPD2 (2020) G - - -
KTRD/YBPD3 (2020) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
ŠIROKÝ, J. - MAGDECHOVÁ, K. - NACHTIGALL, P. - SCHRÖDER, S. - ŠIROKÁ, P. Implementation system of technical specification for interoperability for the rolling stocks Komunikácie: Communications (Scientific Letters of the University of Žilina), 2020, vol. 22, no. 3, s. 59-67. ISSN: 1335-4205.
NACHTIGALL, P. - ŠIROKÝ, J. - TISCHER, E. The use of simulation modelling for determining the capacity of railway lines in the Czech conditions Open Engineering, 2020, vol. 10, no. 1, s. 224-231. ISSN: 2391-5439.
NACHTIGALL, P. - TISCHER, E. Efficiency of Increasing of the Track Speed Using Simulation in Opentrack. In Proceedings of the 32nd European Modeling & Simulation Symposium (EMSS 2020). Rende: CAL-TEK SRL, 2020. s. 130-136 s. ISBN 978-1-71382-056-7.
NACHTIGALL, P. - ŠIROKÝ, J. - ŠOUREK, D. - JEŽEK, J. - MATUŠKA, J. Process of Capacity Allocation on Public Sidings. In LOGI 2019 - HORIZONS OF AUTONOMOUS MOBILITY IN EUROPE. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2020. s. 69-77 s.
NACHTIGALL, P. - OUŘEDNÍČEK, J. Zajištění dohledu nad zastavením (snížením rychlosti) v ERTMS/ETCS v souvislostech Vědeckotechnický sborník ČD, 2019, vol. 47, no. červen, s. 1-25. ISSN: 1214-9047.
NACHTIGALL, P. - JEŽEK, J. - ŠIROKÝ, J. - MATUŠKA, J. - ŠOUREK, D. Zkušenosti s přidělováním kapacity na veřejně přístupných vlečkách Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2019, vol. 4, no. srpen, s. 20-25. ISSN: 1210-3942.
NACHTIGALL, P. VLIV KVALITY ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY NA DOJÍŽĎKU A PROSTOROVOU MIGRACI Perner´s Contacts, 2019, vol. 2019, no. 1, s. 94-99. ISSN: 1801-674X.
ŠOUREK, D. - NACHTIGALL, P. - MATUŠKA, J. - ŠIROKÝ, J. Informační systém pro přidělování kapacity na veřejně přístupných vlečkách ČD, a. s. (IS PROK). 2019, https://pridelce.upce.cz.
NACHTIGALL, P. - OUŘEDNÍČEK, J. Wider aspects of deceleration supervision in ERTMS/ETCS MATEC Web of Conferences. Vol. 235, 2018, vol. 235, no. October, s. 1-6. ISSN: 2261-236X.
ŠIROKÝ, J. - NACHTIGALL, P. - GAŠPARÍK, J. - ABRAMOVIĆ, B. Transport Technology and Traffic Management. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. 254 s. ISBN: 978-80-7560-163-6.
MATUŠKA, J. - NACHTIGALL, P. - ŠOUREK, D. - ŠIROKÝ, J. - JEŽEK, J. Changes in EU Legislation and New Operational Requirements on Infrastructure Managers in the Czech Republic in Relation to Public Sidings. In Proceedings of the Fourth International Conference on Traffic and Transport Engineering. Belgrade: Scientific Research Center Ltd., 2018. s. 1124-1128 s. ISBN 978-86-916153-4-5.
ŠIROKÝ, J. - NACHTIGALL, P. - TISCHER, E. - MAGDECHOVÁ, K. Possibilities of Introduction of Automated Operation on the Prague Metro. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. s. 356-365 s.
NACHTIGALL, P. - TISCHER, E. Možnosti zavedení automatického provozu pražského metra B Vědeckotechnický sborník ČD, 2017, vol. 44, no. prosinec, s. 1-16. ISSN: 1214-9047.
CEMPÍREK, V. - ŠIROKÝ, J. - NACHTIGALL, P. Využití kontejnerů Innofreight pro přepravy energetického uhlí Perner´s Contacts, 2017, vol. XII, no. 1, s. 14-19. ISSN: 1801-674X.
GAŠPARÍK, J. - MAJERČÁK, J. - ŠIROKÝ, J. - ABRAMOVIĆ, B. - MEŠKO, P. - NACHTIGALL, P. - ZITRICKÝ, V. Railway Traffic Operation. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2017. 292 s. ISBN: 978-80-554-1281-8.
CEMPÍREK, V. - ŠIROKÝ, J. - NACHTIGALL, P. - HLAVSOVÁ, P. Use of Innofreight containers for thermal coal transportation. In MATEC Web of Conferences. Vol. 134 (2017) : 18th International Scientific Conference - LOGI 2017. Les Ulis: EDP Sciences, 2017. s. 1-6 s.
CEMPÍREK, V. - BŘEZINA, E. - NACHTIGALL, P. - PÁCHA, M. Metodika výpočtu spotřeby trakční energie - II. etapa. Neuveden. 17 s.
NACHTIGALL, P. VLIV NASTAVENÍ MOBILNÍ ČÁSTI ETCS NA BRZDNOU KŘIVKU Perner´s Contacts, 2016, vol. 11, no. 1, s. 131-137. ISSN: 1801-674X.
NACHTIGALL, P. VLIV KONFIGURACE ETCS NA VZDÁLENOST MEZI MÍSTEM ZASTAVENÍ VLAKU A KONCEM VLAKOVÉ CESTY Perner´s Contacts, 2016, vol. 11, no. 3, s. 124-130. ISSN: 1801-674X.
NACHTIGALL, P. - HRUBAN, I. - ŠTĚPÁN, O. Přínosy zavedení ETCS z pohledu kapacity dráhy Vědeckotechnický sborník ČD, 2016, vol. 41, no. duben, s. 1-11. ISSN: 1214-9047.
CEMPÍREK, V. - NACHTIGALL, P. - ŠIROKÝ, J. Security in Logistics Open Engineering, 2016, vol. 6, no. 1, s. 637-641. ISSN: 2391-5439.
ŠIROKÝ, J. - HLAVSOVÁ, P. - NACHTIGALL, P. Využití výměnných nástaveb v přímé silniční dopravě a kombinované dopravě. In Horizons of Railway Transport 2016. Žilina: Žilinská univerzita, 2016. s. 183-193 s. ISBN 978-80-554-1254-2.
CEMPÍREK, V. - NACHTIGALL, P. - NOVÁK, P. - PLUHAŘ, M. THE COMPARISON OF PUBLIC ROAD AND RAILWAY TRANSPORT COSTS. In ICTTE 2016 : proceedings of the 3rd International Conference on Traffic and Transport Engineering. Bělehrad: City Net Scientific Research Center, 2016. s. 855-860 s. ISBN 978-86-916153-3-8.
NACHTIGALL, P. - ŠKÁREK, M. RAILWAY INFRASTRUCTURE CAPACITY MANAGEMENT FOR AD-HOC TRAINS ON THE SŽDC NETWORK. In Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 44-46 s. ISBN 978-80-01-06022-3.
CEMPÍREK, V. - NACHTIGALL, P. - ŠIROKÝ, J. The Development of E-Commerce and the Use of New Conveyor Designs. In Research, production and use of steel ropes, cenveyors and hoisting machines. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2016. s. 116-120 s. ISBN 978-80-553-2607-8.
CEMPÍREK, V. - DRAHOTSKÝ, I. - PRŮŠA, P. - NACHTIGALL, P. Factors influencing warehouse construction in relation to safe operation. In CLC 2015: Carpathian Logistics Congress: Congress Proceedings. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2016. s. 171-177 s. ISBN 978-80-87294-64-2.
ŠIROKÝ, J. - CEMPÍREK, V. - NACHTIGALL, P. - NOVÁK, J. - HLAVSOVÁ, P. Certifikovaná metodika pro účely využití prostředků OPD v rámci podpory parku přepravních jednotek pro kombinovanou dopravu.
DRDLA, P. - BULÍČEK, J. - CEMPÍREK, V. - ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. - DVOŘÁK, K. - HÁBA, A. - HRUBAN, I. - JEŽEK, J. - KUČERA, T. - KUDLÁČKOVÁ, N. - LATA, M. - LELEK, T. - MACHALÍK, S. - MATUŠKA, J. - MICHÁLEK, T. - MLYNAŘÍK, L. - NACHTIGALL, P. - NOVÁK, J. - NOVÁK, P. - SADÍLEK, O. - ŠIROKÝ, J. - ŠVADLENKA, L. Názvoslovná norma pro oblast provozování dráhy. 1. 145 s.
NACHTIGALL, P. - HRUBAN, I. - ŠTĚPÁN, O. Přínosy zavedení ETCS z pohledu brzdných křivek Vědeckotechnický sborník ČD, 2015, vol. 40, no. prosinec, s. 01-13. ISSN: 1214-9047.
CEMPÍREK, V. - DRAHOTSKÝ, I. - BŘEZINA, E. - NACHTIGALL, P. - JEŽEK, J. - LEJSKOVÁ, P. Porovnání nákladů na veřejnou silniční a železniční dopravu v Pardubickém kraji. Neuveden. 72 s.
DRAHOTSKÝ, I. - CEMPÍREK, V. - BŘEZINA, E. - NACHTIGALL, P. - PÁCHA, M. Metodika výpočtu spotřeby trakční energie. Neuveden. 47 s.
NACHTIGALL, P. - CEMPÍREK, V. POROVNÁNÍ SROVNATELNÝCH NÁKLADŮ VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ A SILNIČNÍ DOPAVY. In Logistický monitor. 2015. s. 28-33 s.
NACHTIGALL, P. - ŠKÁREK, M. SKLADBA NÁKLADŮ V ŽELEZNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ A JEJICH VÝPOČET Perner´s Contacts, 2013, vol. 8, no. 1, s. 180-187. ISSN: 1801-674X.
BULÍČEK, J. - NACHTIGALL, P. - ŠIROKÝ, J. - CEMPÍREK, V. Results of the project FLAVIA in the action plan for terminal development Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2013, vol. 18 (2012), no. 1, s. 297-308. ISSN: 1211-6610.
CEMPÍREK, V. - ŠIROKÝ, J. - NACHTIGALL, P. - ŠOUREK, D. Analýza trhu v zemích koridoru FLAVIA Perner´s Contacts, 2012, vol. 7, no. 1, s. 6-12. ISSN: 1801-674X.
CEMPÍREK, V. - NACHTIGALL, P. - ŠIROKÝ, J. - ŠOUREK, D. - KRUTONOG, L. МОДЕЛЬ СИСТЕМНОГО ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ В СМЕШАННОМ СООБЩЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА Transport: nauka, tekhnika, upravlenie (Transport: science, technique and management), 2012, vol. 8, no. srpen, s. 19 - 25. ISSN: 0236-1914.
HRUŠKA, R. - NACHTIGALL, P. Akční plán pro odstranění úzkých hrdel v logistických řetězcích - plány pro legislativu. In LOGI 2012 – Conference Proceeding. Brno: Tribun EU, 2012. s. 146-151 s. ISBN 978-80-263-0336-7.
NACHTIGALL, P. - ŠOUREK, D. - HRUŠKA, R. FLAVIA - way to improvement of intermodal cargo flow. In Horizons of Railway Transport 2012. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2012. s. 170-174 s. ISBN 978-80-554-0571-1.
NACHTIGALL, P. Modal Shift a FLAVIA Perner´s Contacts, 2011, vol. 6, no. 1, s. 215-220. ISSN: 1801-674X.
CEMPÍREK, V. - ŠIROKÝ, J. - NACHTIGALL, P. Development of the Logistics Market and Intermodal Market in the Czech Republic Transport and Logistics, 2011, vol. 1, no. 9, s. 654-660. ISSN: 1451-107X.
NACHTIGALL, P. Assumption in Development of Intermodal Transport Systems Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2010, vol. 2009, no. 15, s. 103-115. ISSN: 1211-6610.
MAZAČ, P. - NACHTIGALL, P. - ŠIROKÝ, J. - CEMPÍREK, V. - ŠOUREK, D. Situation on Intermodal Market in FLAVIA Countries Perner´s Contacts, 2010, vol. 5, no. 4, ISSN: 1801-674X.
ŠIROKÝ, J. - NACHTIGALL, P. - ŠOUREK, D. - MAZAČ, P. - CEMPÍREK, V. Trade and Transport between Central Europe and South-East Europe Scientific papers Horizons of railway transport, 2010, vol. 1, no. 1, s. 96-105. ISSN: 1338-287X.
NACHTIGALL, P. Nový algoritmus výpočtu optimální rozvozové vzdálenosti Perner´s Contacts, 2010, vol. 5, no. 1, s. 186-198. ISSN: 1801-674X.
NACHTIGALL, P. - ŠIROKÝ, J. Freight and Logistics Advancement in Cntral/South-East Europe - Project Flavia Perner´s Contacts, 2010, vol. 5, no. 2, s. 42-45. ISSN: 1801-674X.
NACHTIGALL, P. - ŠIROKÝ, J. - MAZAČ, P. - ŠOUREK, D. - CEMPÍREK, V. Definition of the Corridor and the Intermodal Market in the Czech Republic. In Horizons of railway transport 2010. Žilina: Žilinská univerzita, 2010. s. 201-208 s. ISBN 978-80-554-0247-5.
MAZAČ, P. - NACHTIGALL, P. Situace na intermodálním trhu v zemích zapojených do projektu FLAVIA. In ŽelAktuel 2010. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2010. s. 28-33 s. ISBN 978-80-86530-69-7.
ŠIROKÝ, J. - CEMPÍREK, V. - NACHTIGALL, P. - SLIVONĚ, M. Suggested Optimal Number and Location of Freight Transport Centres Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2009, vol. 2008, no. 14, s. 169-178. ISSN: 1211-6610.
CEMPÍREK, V. - NACHTIGALL, P. - ŠIROKÝ, J. Prověření kapacity kontejnerového překladiště na vlečce závodu v Mladé Boleslavi a návrhy na její zvýšení Perner´s Contacts, 2009, vol. 4, no. I, s. 6-20. ISSN: 1801-674X.
NACHTIGALL, P. Rentabilita ucelených nákladních vlaků Perner´s Contacts, 2009, vol. 4, no. 3, s. 180-187. ISSN: 1801-674X.
ŠIROKÝ, J. - CEMPÍREK, V. - NACHTIGALL, P. - RATHOUSKÝ, B. - ZEMAN, A. - GAŠPARÍK, J. - NEDELIAKOVÁ, E. - CÍSAŘOVÁ, H. Transport Technology and Control. 1. vyd. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2009. 198 s. ISBN: 978-80-86530-55-0.
ŠIROKÝ, J. - CEMPÍREK, V. - NACHTIGALL, P. - RATHOUSKÝ, B. - ZEMAN, A. - GAŠPARÍK, J. - NEDELIAKOVÁ, E. - CÍSAŘOVÁ, H. Transport Technology and Control. In Transport technology and control. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2009. 19 s. ISBN: 978-80-86530-55-0.
MAZAČ, P. - NACHTIGALL, P. Možnosti optimalizace JŘ pomocí simulačního modelu. In Horizons of railway transport 2009. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2009. s. 219-223 s. ISBN 978-80-554-0094-5.
CEMPÍREK, V. - NACHTIGALL, P. - ŠIROKÝ, J. Vlaky kombinované přepravy. In Eurokombi - Intermodal 2009. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2009. s. 106-118 s. ISBN 978-80-554-0073-0.
MAZAČ, P. - NACHTIGALL, P. Racionalizace traťového úseku Praha-Čakovice - Měšice u Prahy. In ŽelAktuel 2009. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2009. s. 60-66 s. ISBN 978-80-86530-61-1.
ŠIROKÝ, J. - CEMPÍREK, V. - NACHTIGALL, P. Intermodal Transport: Creation of Systematic Time Tables Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2008, vol. 13, no. n, s. 23-38. ISSN: 1211-6610.
NACHTIGALL, P. - ŠIROKÝ, J. Influence of Toll Establishment in Czech Republic on Haulers Prices Logistyka i transport, 2008, vol. 6, no. 1, s. 49-58. ISSN: 1734-2015.
RATHOUSKÝ, B. - CEMPÍREK, V. - ŠIROKÝ, J. - NACHTIGALL, P. Ekonomické dopady zákazů jízd Logistika, 2008, vol. 13, no. 10, s. 34-35. ISSN: 1211-0957.
CEMPÍREK, V. - SEIDLOVÁ, A. - ŠIROKÝ, J. - NACHTIGALL, P. - KAMPF, R. Integration of Logistic Systems Into Transport Services of Region using Road Cargo Transport Transactions on Transport Sciences, 2008, vol. 1., no. 1, s. 43-48. ISSN: 1802-971X.
NACHTIGALL, P. How to Use Marco Polo II for Support of Czech Intermodal Transport. In 6th Conference of European Students of Traffic and Transportation Sciences. Žilina: Žilinská univerzita, 2008. s. 124 s. ISBN 978-80-8070-869-6.
CEMPÍREK, V. - ŠIROKÝ, J. - NACHTIGALL, P. Omezení negativních vlivů dopravy rozvojem kombinované přepravy. In Sborník konference Doprava, zdraví a životní prostředí. Brno: Centrum dopravního výzkumu, 2008. s. 155-162 s. ISBN 978-80-86502-54-0.
NACHTIGALL, P. - BŘEZINA, E. Vztah kvalitativních a kvantitativních ukazatelů na dopravní provoz a infrastrukturu. In ŽelAktuel 2008. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2008. s. 83 s. ISBN 978-80-86530-51-2.
ŠIROKÝ, J. - NACHTIGALL, P. Vývoj a výzkum spreaderů pro překládku kontejnerů ISO. In Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké konference "Nové výzvy pro dopravu a spoje". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 643-648 s. ISBN 80-7194-880-2.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Prohlášení o dráze 2020 Smluvní výzkum 01.08.2019 30.11.2019
Cooperation in Applied Research between the University of Pardubice and companies, in the Field of Positioning, Detection and Simulation Technology for Transport Systems (PosiTrans) Operational Programme Research, Development and Education Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.10.2018 30.06.2022
Prohlášení o dráze na přípravu JŘ 2019/2020 Smluvní výzkum 01.09.2018 30.06.2019
Příděl kapacity v podmínkách provizorních pravidel Smluvní výzkum 01.01.2018 31.12.2018
Contract research - Proposal of a complex system of capacity allocation Contract Research Smluvní výzkum 01.05.2017 31.10.2017
Innovations in teaching process of profile subjects at the Department of Transport Technology and Control Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2017-01-01 2017-12-31
Proposal of continental combined transport support ? loading units Programme of public contracts in research, experimental development and innovation for the needs of government BETA Technologická agentura České republiky 01.01.2016 31.08.2016
Contemporary traffic engineering and technology Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
The innovation of the subject Economic and Transport Geography Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2015-01-01 2015-12-31
metodika výpočtu spotřeby trakční energie na vozebních ramenech Smluvní výzkum 01.01.2015 30.09.2018
Transport Sciences and Engineering in conditions of the Developed Society of the 21st Century Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Sustainability of Master Study as a Theory and Practise Interaction project solved at Jan Perner Transport Faculty Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2014 31.12.2014
Freight and Logistics Advancement in Central Europe - Validation of processe, Improvements, Applicaton of Cooperation INTERREG III Evropská unie 01.03.2010 30.04.2013
Integrované dopravní systémy a jejich význam Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 01.04.2008 31.12.2008
Zahraniční poznatky z oblasti analýzy a operativního plánování železniční dopravy Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 01.04.2008 31.12.2008
Podpora praktických odborných stáží v dopravních a logistických firmách pro mladé akademické pracovníky Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 2008-03-31 2008-12-21
Vytvoření výkladového vícejazyčného slovníku odborných pojmů z technologie a řízení dopravy Priority No. 1 Univerzita Pardubice 15.02.2007 30.12.2007
Podpora praktických odborných stáží v dopravních a logistických firmách pro mladé akademické pracovníky Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 01.01.2007 31.12.2007

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ing. 2005 Techologie a řízení dopravy Univerzita Pardubice Ekonomické hodnocení výstavby trolejbusové tratě do Černé za Bory
Ph.D. 2010 Technika a technologie v dopravě a spojích Univerzita Pardubice Předpoklady vývoje intermodálních přepravích systémů

1993 - 2000 všeobecné Gymnázium Frenštát pod Radhoštěm
2000 - 2005 obhájena diplomová práce na Univerzitě Pardubice, Dopravní fakultě Jana Pernera, katedře Technologie a řízení dopravy
2005 - 2008 interní doktorand na Univerzitě Pardubice, Dopravní fakultě Jana Pernera, katedře Technologie a řízení dopravy - v roce 2008 složena státní doktorská zkouška
2008 - 2010 externí doktorand na Uviverzitě Pardubice, Dopravní fakultě Jana Pernera, katedře Technologie a žízení dopravy - v roce 2010 obhájena disertační práce
Zúčastnil se studijních a přednáškových pobytů v Žilině (Slovensko), Brémách (Německo), Bielefeldu (Německo), Budapešti (Maďarsko), Záhřebu (Chorvatsko) a Hannoveru (Německo).
Profesní zaměření: silniční doprava, kombinovaná doprava, městská hromadná doprava a integrované dopravní systémy.

 

<a href="https://www.researchgate.net/profile/Petr_Nachtigall2">Petr Nachtigall on ResearchGate</a>

Účast na projektech:

 

  • Analýza propustnosti a posouzení proveditelnosti návrhu Železničního uzlu Brno s hlavním nádražím v neodsunuté poloze,
  • Studie přezkoumání kapacit železniční infrastruktury železnice ČR navazující na ŠKODA AUTO, a.s. Mladá Boleslav,
  • Posouzení vlivu změny zákazů jízd pro nákladní vozidla,
  • Kategorizace železničních tratí na území Libereckého kraje,
  • Racionalizace dopravního provozu a rozsahu infrastruktury na mimokoridorových tratích,
  • Posouzení studie proveditelnosti veřejného logistického centra Přerov včetně terminálu KD,
  • FLAVIA.