prof. Ing. Jiří Lettl, CSc. | Dopravní fakulta Jana Pernera

prof. Ing. Jiří Lettl, CSc.

prof. Ing. Jiří Lettl, CSc.

Kontakty

466 036 293
jiri.lettl@upce.cz

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě (50270)

Profesor
professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KEEZ/ELMAS (2019) - PR CV -
KEEZ/PELSK (2019) - PR - -
KEEZ/PELSP (2019) - PR - -
KEEZ/PWEEZ (2019) G PR CV -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
LELEK, T. - LENOCH, V. - LETTL, J. - SADÍLEK, O. - SCHEJBAL, V. - SÝKORA, P. Windowing effect on electromagnetic interference and efficiency at using pulse width modulation techniques. In PIERS 2015 Prague: Proceedings. Cambridge: The Electromagnetics Academy, 2015. s. 2731-2735 s. ISBN 9781934142301.
LETTL, J. - DOLEČEK, R. EMC Increasing of PWM Rectifier in Comparison with Classical Rectifier Radioengineering, 2008, vol. 2008, no. 4, s. 93-101. ISSN: 1210-2512.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC

Zaměření vědecko výzkumné práce: optimalizace parametrů elektromechanické konverze energie v systémech elektrických pohonů a výkonové elektroniky, návrh a realizace perspektivních algoritmů řízení a regulace střídavých pohonů a sofistikovaných strategií šířkově pulsní modulace různých výkonových polovodičových měničů (usměrňovače, měniče kmitočtu, maticové měniče), elektromagnetická kompatibilita.
Pracovní pobyty v zahraničí: 1979 Finsko, 1981 SSSR, 1982 Itálie, 1985 Ukrajina, 1986 Německo, 1992-1993 Indie, 1993 Švédsko, 1994-1996 Rakousko, 1997 USA, 2001 Venezuela, 2002 Dominikánská republika, 2003 Itálie, 2004 Rakousko, 2006 Francie.
Přehled dosavadní praxe:
od 1977 Československá akademie věd, Ústav pro elektrotechniku, sektor Výkonová elektronika (vědecký pracovník),
1977-1992 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra elektrických strojů, přístrojů a pohonů (externí učitel),
1993-1996 DANFOSS Vídeň, divize Průmyslová automatizace (project manager),
1996-1999 KŽ a.s. Králův Dvůr (vedoucí útvaru Strategické projekty, obchodní ředitel),
2000-2001 elektrotechnický velkoobchod ZAPROS, spol. s r. o. Zdice (výkonný ředitel,
2001-2002 společnost pro komplexní automatizaci technologických celků SIDAT, spol. s r.o. (project manager),
od 2002 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra elektrických pohonů a trakce (docent),
od 2003 Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě (profesor).
Současná pozice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě (externí pracovník),
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra elektrických pohonů a trakce (vedoucí katedry),
Akademie věd České republiky, Ústav termomechaniky, oddělení Elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika (vědecký pracovník),
Redakční rada odborného časopisu pro elektrotechniku ELEKTRO (předseda).