Ing. Özgür Yurdakul, Ph.D. | Dopravní fakulta Jana Pernera

Ing. Özgür Yurdakul, Ph.D.

Kontakty

466 036 644
ozgur.yurdakul@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-8128-0141

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra dopravního stavitelství (50250)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KDS/BATSE (2022) - PR - -
KDS/PEASK (2022) - PR - -
KDS/PEASP (2022) - PR CV -
KDS/PPSDP (2022) - PR CV -
KDS/SAN1E (2022) - PR CV -
KDS/STRME (2022) - PR CV -
KDS/XABKC (2022) - PR CV -
KDS/XAMDS (2022) - - CV -
KDS/XASM3 (2022) - PR CV -
KDS/XERCD (2022) G - - -
KDS/YABKC (2022) - PR - -
KDS/YAMDS (2022) - - CV -
KDS/YASM3 (2022) - PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
YURDAKUL, Ö. - ARTAGAN, S. - BALABAN, E. - ŘOUTIL, L. Evaluation of cyclic bond-slip behavior of smooth bars in low strength concrete: An experimental and stochastic study Structures, 2022, vol. 41, no. Neuveden, s. 568-585. ISSN: 2352-0124.
VNENK, P. - YURDAKUL, Ö. - ŠLAPÁK, J. - SUCHÁNEK, V. - SADÍLEK, O. - KLEJCH, F. - CULEK, B. - ŘOUTIL, L. Metodika nedestruktivního stanovení mechanického napětí v kolejnicích bezstykové koleje. Výukové a výzkumné centrum v dopravě, Dopravní fakulta Jana Pernera.
YURDAKUL, Ö. - BALABAN, E. - ARTAGAN, S. - ŘOUTIL, L. Stochastic assessment of bond-slip behavior of plain round bars in low strength concrete Engineering Structures, 2021, vol. 229, no. 15 February 2021, s. nestránkováno. ISSN: 0141-0296.
YURDAKUL, Ö. - DURAN, B. - TUNABOYU, O. - AVSAR, O. Field reconnaissance on seismic performance of RC buildings after the January 24, 2020 Elazig-Sivrice earthquake Natural Hazards, 2021, vol. 2021, no. 105, s. 859–887. ISSN: 0921-030X.
YURDAKUL, Ö. - DEL VECCHIO, C. - DI LUDOVICO, M. - ŘOUTIL, L. - AVSAR, O. Crack width-based fragility curves for repairability of substandard beam-column joints Bulletin of Earthquake Engineering, 2021, vol. 19, no. 14, s. 6081-6111. ISSN: 1570-761X.
KAYAALP, F. - YURDAKUL, Ö. - ŘOUTIL, L. Stochastic assessment of concrete core strength in fire exposed specimens simulating non-engineered RC structures in Turkey Construction and Building Materials, 2021, vol. 289, no. 28 June 2021, s. nestránkováno. ISSN: 0950-0618.
YURDAKUL, Ö. - DEL VECCHIO, C. - DI LUDOVICO, M. - ŘOUTIL, L. - AVŞAR, Ö. Damage evolution for repairability of substandard beam-column joints. In Compdyn 2021 Proceedings, Volume 1. Atény: National Technical University of Athens, 2021. s. 120-130 s. ISBN 978-618-85072-3-4.
VNENK, P. - YURDAKUL, Ö. - ŠLAPÁK, J. - SUCHÁNEK, V. - CULEK, B. - ŘOUTIL, L. - SADÍLEK, O. - KLEJCH, F. - SHÁNĚL, Z. - SUCHÝ, K. - ŠUSTR, T. - ŠULA, M. Měřicí sestava pro diagnostiku časového vývoje napět'ových stavů v bezstykové koleji. CZ: Univerzita Pardubice.
YURDAKUL, Ö. - TUNABOYU, O. - ŘOUTIL, L. - AVSAR, O. Parameter sensitivity of CFRP retrofitted substandard joints by stochastic computational mechanics Composite Structures, 2020, vol. 238, no. 15 April 2020, s. nestránkováno. ISSN: 0263-8223.
YURDAKUL, Ö. - DEL VECCHIO, C. - DI LUDOVICO, M. - AVSAR, O. Numerical simulation of substandard beam-column joints with different failure mechanisms Structural Concrete, 2020, vol. Volume 21, no. Issue 6, s. 2515-2532. ISSN: 1464-4177.
VNENK, P. - YURDAKUL, Ö. - CHOCHOLOUŠ, D. Vyhodnocení zbytkové a průměrné životnosti udržovaných silničních mostů. In 27. betonářské dny : sborník ke konferenci. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2020. s. 305-311 s. ISBN 978-80-907611-3-1.
YURDAKUL, Ö. - TUNABOYU, O. - ŘOUTIL, L. - AVSAR, O. Stochastic-Based Nonlinear Numerical Modeling of Shear Critical RC Beam Repaired with Bonded CFRP Sheets JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION, 2019, vol. 23, no. 5, s. nestránkováno. ISSN: 1090-0268.
YURDAKUL, Ö. - DEL VECCHIO, C. - DI LUDOVICO, M. - ŘOUTIL, L. - AVŞAR, Ö. Sensitivity of the Cyclic Response of Substandard Beam-Column Joints to Material Properties. In Proceedings of the 7th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering. Atény: National Technical University of Athens, 2019. s. 1115-1125 s. ISBN 978-618-82844-5-6.
YURDAKUL, Ö. - TUNABOYU, O. - AVSAR, O. Retrofit of non-seismically designed beam-column joints by post-tensioned superelastic shape memory alloy bars Bulletin of Earthquake Engineering, 2018, vol. 16, no. 11, s. 5279-5307. ISSN: 1570-761X.
YURDAKUL, Ö. - TUNABOYU, O. - ŘOUTIL, L. - AVSAR, O. A stochastic model for the capacity estimation of non-seismically designed beam-column joints. In Proceedings of the 12th fib International PhD Symposium in Civil Engineering. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2018. s. 813-819 s. ISBN 978-80-01-06401-6.
BOZKURT, F. - YURDAKUL, Ö. - HOJKA, P. - ŘOUTIL, L. - BALABAN, E. - ARTAGAN, S. Mechanical properties of structural steel exposed to passive fire. In METAL 2018 : conference proceedings. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2018. s. 622-627 s. ISBN 978-80-87294-84-0.
TUNABOYU, O. - YURDAKUL, Ö. - KORKMAZ, Ö. - ŘOUTIL, L. - AVŞAR, Ö. Reliability analysis of a shear-critical beam. In 11th National Conference on Earthquake Engineering 2018, NCEE 2018 : Integrating Science, Engineering, and Policy. Oakland: Earthquake Engineering Research Institute, 2018. s. 5008-5017 s. ISBN 978-1-5108-7325-4.
YURDAKUL, Ö. - AVSAR, O. Strengthening of substandard reinforced concrete beam-column joints by external post-tension rods Engineering Structures, 2016, vol. 107, no. 15.1.2016, s. 9-22. ISSN: 0141-0296.
KOHOUT, M. - YURDAKUL, Ö. Sensitivity analysis of the mechanical response of the rail for various input parameters. DP-03-16. 34 s.
YURDAKUL, Ö. - ŘOUTIL, L. - TUNABOYU, O. - AVŞAR, Ö. Cyclic response of non-seismically detailed beam-column joint under lateral loading. 2016. s. 1-9 s.
YURDAKUL, Ö. - TUNABOYU, O. - AVŞAR, Ö. Post-Earthquake Repair of the Substandard Beam-Column Joint by CFRPs. 2016. s. 1-10 s.
YURDAKUL, Ö. - AVSAR, O. Structural repairing of damaged reinforced concrete beam-column assemblies with CFRPs Structural Engineering and Mechanics, 2015, vol. 54, no. 3, s. 521-543. ISSN: 1225-4568.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Smart Parking & Charging Aplikace Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.07.21 30.06.23
Development Of Education Modules For Safety Critical Railway Operation Systems ERASMUS+ Evropská unie 31.12.20 30.08.23
Nedestruktivní stanovení mechanického napětí v bezstykové koleji ZÉTA - Program na podporu aplikovaného výzkumu Technologická agentura České republiky 01.05.20 30.04.22
Experimentální měřící infrastruktura Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.20 30.11.20
Vybrané aspekty soudobé dopravní techniky, technologie a řízení Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Dopravní technika, technologie a řízení Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18