Ing. David Šourek, Ph.D. | Dopravní fakulta Jana Pernera

Ing. David Šourek, Ph.D.

Kontakty

466 036 462
david.sourek@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3755-7000

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Oddělení technologie dopravy (50222)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KDMML/XALDP (2020) - PR - -
KTRD/ALP1K (2020) - PR - -
KTRD/ALP1P (2020) - PR - -
KTRD/AOP3K (2020) G - - -
KTRD/AOP3P (2020) G - - -
KTRD/APL1K (2020) G PR - -
KTRD/APL1P (2020) G - - -
KTRD/APL2K (2020) G PR - -
KTRD/APL2P (2020) G PR CV -
KTRD/APL3K (2020) G PR - -
KTRD/APL3P (2020) G PR CV -
KTRD/AR3MK (2020) G PR - -
KTRD/AR3MP (2020) G PR CV -
KTRD/ATRU (2020) - PR CV -
KTRD/IGISE (2020) G - - -
KTRD/PNSDK (2020) G PR - -
KTRD/PNSDP (2020) G PR CV -
KTRD/POP3K (2020) G PR - -
KTRD/POP3P (2020) G PR CV -
KTRD/PTLDK (2020) G PR - -
KTRD/PTLDP (2020) G PR CV -
KTRD/PTTAK (2020) G PR - -
KTRD/PTTAP (2020) G - - -
KTRD/PXTVK (2020) G - - -
KTRD/PXTVP (2020) G - - -
KTRD/XARLD (2020) G - - -
KTRD/XATLT (2020) - PR - -
KTRD/XATNS (2020) G - - -
KTRD/XATSO (2020) G - - -
KTRD/XBITP (2020) G PR CV -
KTRD/YARLD (2020) G - - -
KTRD/YATLT (2020) - PR - -
KTRD/YATNS (2020) G - - -
KTRD/YATSO (2020) G - - -
KTRD/YBITP (2020) G PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
NACHTIGALL, P. - ŠIROKÝ, J. - ŠOUREK, D. - JEŽEK, J. - MATUŠKA, J. Process of Capacity Allocation on Public Sidings. In LOGI 2019 - HORIZONS OF AUTONOMOUS MOBILITY IN EUROPE. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2020. s. 69-77 s.
NACHTIGALL, P. - JEŽEK, J. - ŠIROKÝ, J. - MATUŠKA, J. - ŠOUREK, D. Zkušenosti s přidělováním kapacity na veřejně přístupných vlečkách Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2019, vol. 4, no. srpen, s. 20-25. ISSN: 1210-3942.
SEIDLOVÁ, A. - ŠOUREK, D. - KUČERA, T. Technological Limits for the Use of Automated Guided Vehicles in Intralogistic Systems. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. s. 338-342 s.
ŠOUREK, D. - NACHTIGALL, P. - MATUŠKA, J. - ŠIROKÝ, J. Informační systém pro přidělování kapacity na veřejně přístupných vlečkách ČD, a. s. (IS PROK). 2019, https://pridelce.upce.cz.
ŠOUREK, D. - SEIDLOVÁ, A. Nasazení AGV s gigatrailery u lisovacích linek na halách M4, M12 a M15. Neuveden. 13 s.
ŠOUREK, D. - SEIDLOVÁ, A. Approach to location of air cargo terminals. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. s. 1376-1378 s.
SEIDLOVÁ, A. - ŠOUREK, D. - LEDVINOVÁ, M. Determination of the geographical location of a central facility. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. s. 478-481 s.
MATUŠKA, J. - NACHTIGALL, P. - ŠOUREK, D. - ŠIROKÝ, J. - JEŽEK, J. Changes in EU Legislation and New Operational Requirements on Infrastructure Managers in the Czech Republic in Relation to Public Sidings. In Proceedings of the Fourth International Conference on Traffic and Transport Engineering. Belgrade: Scientific Research Center Ltd., 2018. s. 1124-1128 s. ISBN 978-86-916153-4-5.
ŠOUREK, D. COMPARISON OF LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS. In Overcoming the Challenges and Barriers in Open Education (DisCo) 2018. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2018. s. 367-374 s. ISBN 978-80-86302-83-6.
ŠOUREK, D. - SEIDLOVÁ, A. Automatizace skládání LKW, autonomní doprava materiálu k montážní lince paletami na hale M1. Neuveden. 12 s.
ŠOUREK, D. - SEIDLOVÁ, A. Návrh řešení umístění cross-dock centra Kvasiny s ohledem na současně využívané technologie a jejich kvantitativní ukazatele. Neuveden. 9 s.
SEIDLOVÁ, A. - ŠOUREK, D. - LEDVINOVÁ, M. Distribution Models Using Waterway Transport for City Logistics. In Transport Means : Proceedings of the International Conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2017. s. 220-225 s.
ŠOUREK, D. Implementation of computer based training into basic pilot license courses. In DisCo2017 : open education as a way to a knowledge society. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2017. s. 186-193 s. ISBN 978-80-86302-82-9.
ŠOUREK, D. - VÁCLAVÍK, V. Simulační software využívaný v letecké dopravě. In Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů. Ostrava: LET'S FLY s.r.o, 2017. s. 147-162 s. ISBN 978-80-270-2104-8.
ŠOUREK, D. - PAZOUREK, M. Comparison of Commercial and Business Aviation. In Transport Means : Proceedings of the International Conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2017. s. 1012-1016 s.
ŠOUREK, D. - PAZOUREK, M. Koncepce využití simulátorů při výcviků pracovníků operačních řídících center. In Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů. Ostrava: LET'S FLY s.r.o, 2016. s. 375-385 s. ISBN 978-80-270-0053-1.
BULÍČEK, J. - ŠOUREK, D. - LEDVINOVÁ, M. Zkoumání možností a principů simulace automatických parkovacích systémů. Neuveden. 42 s.
BROŽOVÁ, P. - HRUŠKA, R. - ŠOUREK, D. Necessary infrastucture chages for development of Flavia corridor Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2013, vol. 18, no. 2012, s. 281-296. ISSN: 1211-6610.
CEMPÍREK, V. - ŠIROKÝ, J. - NACHTIGALL, P. - ŠOUREK, D. Analýza trhu v zemích koridoru FLAVIA Perner´s Contacts, 2012, vol. 7, no. 1, s. 6-12. ISSN: 1801-674X.
CEMPÍREK, V. - NACHTIGALL, P. - ŠIROKÝ, J. - ŠOUREK, D. - KRUTONOG, L. МОДЕЛЬ СИСТЕМНОГО ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ В СМЕШАННОМ СООБЩЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА Transport: nauka, tekhnika, upravlenie (Transport: science, technique and management), 2012, vol. 8, no. srpen, s. 19 - 25. ISSN: 0236-1914.
NACHTIGALL, P. - ŠOUREK, D. - HRUŠKA, R. FLAVIA - way to improvement of intermodal cargo flow. In Horizons of Railway Transport 2012. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2012. s. 170-174 s. ISBN 978-80-554-0571-1.
ŠOUREK, D. Informační struktura internetových stránek pro IDS Perner´s Contacts, 2011, vol. 2011, no. 1, s. 359-365. ISSN: 1801-674X.
HRUBAN, I. - MOJŽÍŠ, V. - MOLKOVÁ, T. - DRDLA, P. - KLEPRLÍK, J. - BŘEZINA, E. - BULÍČEK, J. - SEIDLOVÁ, A. - ŠOUREK, D. - VÍZNER, F. - MAZAČ, P. - VOLTR, P. - VANČURA, P. Vícejazyčný výkladový slovník technologie a řízení dopravy. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. 225 s. ISBN: 978-80-7395-452-9.
KLEPRLÍK, J. - ŠOUREK, D. Mapové podklady a využití výpočetní techniky a GISu pro tvorbu tras linek Perner´s Contacts, 2010, vol. 5, no. 1, s. 119-124. ISSN: 1801-674X.
MAZAČ, P. - NACHTIGALL, P. - ŠIROKÝ, J. - CEMPÍREK, V. - ŠOUREK, D. Situation on Intermodal Market in FLAVIA Countries Perner´s Contacts, 2010, vol. 5, no. 4, ISSN: 1801-674X.
ŠIROKÝ, J. - NACHTIGALL, P. - ŠOUREK, D. - MAZAČ, P. - CEMPÍREK, V. Trade and Transport between Central Europe and South-East Europe Scientific papers Horizons of railway transport, 2010, vol. 1, no. 1, s. 96-105. ISSN: 1338-287X.
NACHTIGALL, P. - ŠIROKÝ, J. - MAZAČ, P. - ŠOUREK, D. - CEMPÍREK, V. Definition of the Corridor and the Intermodal Market in the Czech Republic. In Horizons of railway transport 2010. Žilina: Žilinská univerzita, 2010. s. 201-208 s. ISBN 978-80-554-0247-5.
ŠOUREK, D. - SEIDLOVÁ, A. Design of Warehouse for Material, which is Non-Uniform and Difficult to Handle. In Progress in Material Handling Research : 2010. Charlotte: Material Handling Industry of America, 2010. s. 419-428 s. ISBN 978-1-882780-16-7.
KLEPRLÍK, J. - ŠOUREK, D. - MAZAČ, P. Kritická místa v nákladní železniční dopravě Perner´s Contacts, 2009, vol. 4, no. 3, s. 125-129. ISSN: 1801-674X.
KLEPRLÍK, J. - ŠOUREK, D. Kritická místa v technologickém procesu příležitostné osobní silniční dopravy Perner´s Contacts, 2008, vol. 3, no. 5, s. 163-168. ISSN: 1801-674X.
SEIDLOVÁ, A. - ŠOUREK, D. Expectations for Integration of Public Logistic Centre into the Regional Logistics Flows Perner´s Contacts, 2008, vol. 3, no. 4, s. 82-89. ISSN: 1801-674X.
ŠOUREK, D. Využití metod operačního výzkumu k odhadu zpoždění v letecké dopravě. In LOGVD 2008 Dopravná logistika a krizové situácie. Zborník 11. vedecko-odborná konferencie s medzinárodnou účasťou. Žilina: Žilinská univerzita, 2008. s. 173-176 s. ISBN 978-80-8070-925-9.
ŠOUREK, D. - SEIDLOVÁ, A. - CEMPÍREK, V. Preparation of Model Simulation for Logistics Centre Pardubice. In Progress in Material Handling Research: 2008. Charlotte: Material Handling Industry of America, 2008. s. 602-610 s. ISBN 978-1-882780-15-0.
LEDVINOVÁ, M. - SLIVONĚ, M. - ŠOUREK, D. Katalog regulačních opatření v dopravě za krizových stavů. In LOGVD 2007 - Dopravná logistika a krízové situácie. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 91-96 s. ISBN 978-80-8070-763-7.
SEIDLOVÁ, A. - ŠOUREK, D. Kvalita odbavování cestujících a zavazadel v letecké dopravě. In LOGVD 2007 - Dopravná logistika a krízové situácie. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 199-202 s. ISBN 978-80-8070-763-7.
ŠOUREK, D. Methods for Capacity Determination of Airport Terminals. In Proceedings of the International Scientific Conference MOSATT 2007 - Modern Safety Technologies in Transportation. Košice: Róbert BRÉDA, 2007. s. 259-263 s. ISBN 978-80-969760-2-7.
ŠOUREK, D. Časové rozvrhování na letištích a přidělování stojánek letadlům. In Sborník příspěvků II. konference s mezinárodní účastí Teorie dopravních systémů 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 289-292 s. ISBN 978-80-7194-927-5.
ŠOUREK, D. - SEIDLOVÁ, A. Regulation Acquisition in Air Transport in the Crisis Situations Perner´s Contacts, 2006, vol. 1, no. 4, s. 83-86. ISSN: 1801-674X.
ŠOUREK, D. - SEIDLOVÁ, A. Regulační opatření v letecké dopravě za krizových stavů. In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. s. 305-308 s. ISBN 80-8070-565-8.
CEMPÍREK, V. - ŠOUREK, D. Planning and Using of Logistics Systems at the Airport. In Progress in Material Handling Research: 2006. Charlotte, NC, USA: The Material Handling Industry of America, 2006. s. 407-414 s. ISBN 1-882780-12-4.
MOJŽÍŠ, V. - CEMPÍREK, V. - DRDLA, P. - KLEPRLÍK, J. - LEDVINOVÁ, M. - PIVOŇKA, K. - SOUŠEK, R. - SLIVONĚ, M. - ŠIROKÝ, J. - ŠOUREK, D. - SEIDLOVÁ, A. Výsledky řešení projektu REGULACE v roce 2005. In Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké konference "Nové výzvy pro dopravu a spoje". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 563-569 s. ISBN 80-7194-880-2.
ŠOUREK, D. Možnosti řešení kapacitních problémů terminálu ruzyňského letiště. In Nové trendy v civilním letectví 2006. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2006. s. 179-182 s. ISBN 80-7204-450-8.
MOJŽÍŠ, V. - CEMPÍREK, V. - DRDLA, P. - KLEPRLÍK, J. - LEDVINOVÁ, M. - PIVOŇKA, K. - SOUŠEK, R. - SLIVONĚ, M. - ŠIROKÝ, J. - ŠOUREK, D. - SEIDLOVÁ, A. Řešení projektu REGULACE v roce 2005, cíle v letech 2006-2007. In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. s. 399-406 s. ISBN 80-8070-566-6.
ŠOUREK, D. Bezpečnostní problémy na letištích. In Proceedings of the International Scientific Conference "Modern Safety Technologies in Transportation - MOSATT 2005". Košice: 2005. s. 407-409 s. ISBN 80-969106-1-2.
ŠOUREK, D. Výuka logistiky na univerzitě Laval v Quebecku v Kanadě. In Zborník z 8. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou LOGVD 2005 ? Dopravná logistika a krízové situácie. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 219 - 222 s. ISBN 80-8070-471-6.
ŠOUREK, D. Development of an International Airport Praha Ruzyně. In Proceedings from international colloquium of Ph.D. students. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2005. s. 60 - 61 s. ISBN 80-8653-026-4.
ŠOUREK, D. Rozvoj evropských letišť. In Nové trendy v civilnom letectve. Žilina: EDIS, 2004. s. 102-105 s. ISBN 80-8070-269-1.
ŠOUREK, D. Airport Information Systems. In Perner´s Contact 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 730-733 s. ISBN 80-7194-633-8.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Technology development for intelligent traffic flow - part II - omptimization and extension Aplikace Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.06.2021 31.05.2023
Technology development for intelligent traffic flow Aplikace Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.11.2018 30.04.2021
Cooperation in Applied Research between the University of Pardubice and companies, in the Field of Positioning, Detection and Simulation Technology for Transport Systems (PosiTrans) Operational Programme Research, Development and Education Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.10.2018 30.06.2022
Komlexní logistiky tlakových láhví Smluvní výzkum 01.01.2017 31.05.2017
Transport technique, technology and management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Innovation of laboratory education within the course Hydromechanics and Hydraulic Machines Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2016 31.12.2016
Car speed measuring in given street profile Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2015-01-01 2015-12-31
Contemporary traffic engineering and technology Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Transport Sciences and Engineering in conditions of the Developed Society of the 21st Century Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Freight and Logistics Advancement in Central Europe - Validation of processe, Improvements, Applicaton of Cooperation INTERREG III Evropská unie 01.03.2010 30.04.2013
Podpora praktických odborných stáží v dopravních a logistických firmách pro mladé akademické pracovníky Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 31.03.2008 21.12.2008
Vytvoření výkladového vícejazyčného slovníku odborných pojmů z technologie a řízení dopravy Priority No. 1 Univerzita Pardubice 15.02.2007 30.12.2007
Podpora praktických odborných stáží v dopravních a logistických firmách pro mladé akademické pracovníky Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 01.01.2007 31.12.2007
Inovace speciální počítačové učebny dopravních technologií HEDF - A b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2007 04.12.2007

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ing. 2002 Techologie a řízení dopravy Univerzita Pardubice
Ph.D. 2008 Technika a technologie v dopravě a spojích Univerzita Pardubice

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní asistent/odborný asistent Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2012 JAMK University of Applied Sciences JAMK University of Applied Sciences Finsko 0
2015 Universisad Politécnica de Madrid Universisad Politécnica de Madrid Španělsko 0
2014 Žilinská univerzita v Žilině Žilinská univerzita v Žilině Slovensko 0
2011 Žilinská univerzita v Žilině Žilinská univerzita v Žilině Slovensko 0