doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. | Dopravní fakulta Jana Pernera

doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.

Kontakty

466 036 204
pavel.drdla@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-6282-3593

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Oddělení teorie dopravy a řízení (50221)

Vedoucí
head
Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KTRD/AKAPK (2020) G PR - -
KTRD/AKAPP (2020) G - - -
KTRD/APS1K (2020) G - - -
KTRD/APS1P (2020) G - - -
KTRD/APZ1K (2020) G - - -
KTRD/APZ1P (2020) G - - -
KTRD/DIDSK (2020) G - - -
KTRD/DIDSP (2020) G - - -
KTRD/PBPTK (2020) G - - -
KTRD/PDPTK (2020) G - - -
KTRD/PDPTP (2020) G - - -
KTRD/PIDSK (2020) G PR - -
KTRD/PIDSP (2020) G PR CV -
KTRD/PMMVR (2020) - PR - -
KTRD/PMTO1 (2020) - PR - -
KTRD/PODPK (2020) G PR - -
KTRD/PODPP (2020) G PR CV -
KTRD/PPODK (2020) G PR - -
KTRD/PPODP (2020) G - - -
KTRD/PPSOK (2020) G PR - -
KTRD/PPSOP (2020) G PR CV -
KTRD/PRJTK (2020) G - - -
KTRD/PRJTP (2020) G - - -
KTRD/PTBPK (2020) G - - -
KTRD/PTDS2 (2020) - PR - -
KTRD/PTHDK (2020) G PR - -
KTRD/PTHDP (2020) G PR - -
KTRD/XAPSO (2020) G PR CV -
KTRD/XARMD (2020) G - - -
KTRD/XBPS1 (2020) G - - -
KTRD/YAPSO (2020) G PR - -
KTRD/YARMD (2020) G - - -
KTRD/YBKZD (2020) - PR - -
KTRD/YBPS1 (2020) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
SEIDLOVÁ, A. - DRDLA, P. - KLEPRLÍK, J. Regulační opatření v dopravě za krizových stavů z legislativního hlediska.
DRDLA, P. Příklad moderního systému kolejové dopravy Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2021, vol. 29, no. 3, s. 21-24. ISSN: 1210-3942.
DRDLA, P. Osobní doprava regionálního a nadregionálního významu. 3. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2021. 434 s. ISBN: 978-80-7560-361-6.
DRDLA, P. Charakteristika osobních železničních stanic Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2020, vol. 28, no. 2, s. 27-31. ISSN: 1210-3942.
DRDLA, P. Tarifní propojení železniční osobní dopravy a dalších druhů veřejné hromadné dopravy při různých tarifních strukturách integrovaných dopravních systémů v České republice Vědeckotechnický sborník Správy železnic, 2020, vol. 2, no. 2/2020, s. 47-55. ISSN: 2694-9172.
KUČERA, P. - DRDLA, P. Geografická metoda pro Automatické stavění vlakových cest Vědeckotechnický sborník Správy železnic, 2020, vol. 1, no. 3, s. 3-18. ISSN: 2694-9172.
ŠIROKÝ, J. - DRDLA, P. - MATUŠKA, J. - SEIDLOVÁ, A. Technologie dopravy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. 282 s. ISBN: 978-80-7560-309-8.
BULÍČEK, J. - DRDLA, P. - MATUŠKA, J. Synchronization of public passenger transport subsystems using stochastic simulation: the case of lines with longer headway times. In Proceedings of the 32nd European Modeling & Simulation Symposium (EMSS 2020). Rende: CAL-TEK SRL, 2020. s. 248-253 s. ISBN 978-1-71382-056-7.
DRDLA, P. Příklady využití vlakotramvají v praxi Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2019, vol. 27, no. 3, s. 23-30. ISSN: 1210-3942.
DRDLA, P. Vlakotramvaj jako alternativa pro dopravní obslužnost Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2019, vol. 27, no. 2, s. 20-23. ISSN: 1210-3942.
DRDLA, P. Vybrané aspekty kvality osobní železniční dopravy Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2018, vol. 26, no. 3, s. 17-22. ISSN: 1210-3942.
DRDLA, P. Nerovnoměrnosti v osobní železniční dopravě a vliv na jejich kvalitu Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2018, vol. 26, no. 4, s. 17-22. ISSN: 1210-3942.
ŠIROKÝ, J. - DRDLA, P. - MATUŠKA, J. - SEIDLOVÁ, A. Technologie dopravy. 4. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. 286 s. ISBN: 978-80-7560-159-9.
DRDLA, P. Osobní doprava regionálního a nadregionálního významu. 2. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. 420 s. ISBN: 978-80-7560-189-6.
DRDLA, P. - HORNÍK, T. Posouzení organizace provozu v Terminálu A ve městě Pardubice. Neuveden. 15 s.
DRDLA, P. Cílená výstavba dopravní infrastruktury pro významné zvýšení podílu veřejné osobní dopravy ve vybraném městě. In Verejná osobná doprava 2018. Bratislava: Kongres studio s.r.o., 2018. s. 137-141 s. ISBN 978-80-89565-36-8.
DRDLA, P. Minimetro Perugia jako progresivní subsystém městské hromadné dopravy. In Verejná osobná doprava 2018. Bratislava: Kongres studio s.r.o., 2018. s. 28-31 s. ISBN 978-80-89565-36-8.
DRDLA, P. Vybrané dopravně-provozní aspekty příměstské železniční dopravy Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2017, vol. 25, no. 3, s. 18-23. ISSN: 1210-3942.
ŠUCHA, M. - HRUBAN, I. - DRDLA, P. - BULÍČEK, J. - VTÍPIL, Z. Dopravně-psychologické posouzení psychické zátěže výpravčích a traťových dispečerů Vědeckotechnický sborník ČD, 2017, vol. 2017, no. 2, s. 38-57. ISSN: 1214-9047.
DRDLA, P. Vybrané obecné aspekty příměstské železniční dopravy Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2017, vol. 25, no. 2, s. 18-22. ISSN: 1210-3942.
DRDLA, P. Mýtné systémy ve městech a jejich využití. In Verejná osobná doprava 2017 : zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, 2017. s. 80-85 s. ISBN 978-80-89565-33-7.
DRDLA, P. Vybraný nástroj komunitní navigace mezi řidiči. In Verejná osobná doprava 2017 : zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, 2017. s. 144-147 s. ISBN 978-80-89565-33-7.
DRDLA, P. Posouzení souladu standardů integrovaných dopravních systémů se standardy kvality Českých drah Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2016, vol. 24, no. 5, s. 21-24. ISSN: 1210-3942.
ŠIROKÝ, J. - CEMPÍREK, V. - DRDLA, P. - HLAVSOVÁ, P. Technologie dopravy. 3. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. 281 s. ISBN: 978-80-7560-017-2.
DRDLA, P. Zatraktivnění MHD ve Žďáru nad Sázavou. In Verejná osobná doprava 2016. Bratislava: Kongres studio s.r.o., 2016. s. 47-52 s. ISBN 978-80-89565-26-9.
DRDLA, P. - HUJÍČEK, J. Bezbariérová přístupnost MHD v Kolíně. In Verejná osobná doprava 2016. Bratislava: Kongres studio s.r.o., 2016. s. 164-169 s. ISBN 978-80-89565-26-9.
LEDVINOVÁ, M. - JIRSA, V. - DRDLA, P. Studie posouzení dopravy na sídlišti Žďár nad Sázavou 6. 1. 29 s.
DRDLA, P. - BULÍČEK, J. - CEMPÍREK, V. - ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. - DVOŘÁK, K. - HÁBA, A. - HRUBAN, I. - JEŽEK, J. - KUČERA, T. - KUDLÁČKOVÁ, N. - LATA, M. - LELEK, T. - MACHALÍK, S. - MATUŠKA, J. - MICHÁLEK, T. - MLYNAŘÍK, L. - NACHTIGALL, P. - NOVÁK, J. - NOVÁK, P. - SADÍLEK, O. - ŠIROKÝ, J. - ŠVADLENKA, L. Názvoslovná norma pro oblast provozování dráhy. 1. 145 s.
BULÍČEK, J. - DRDLA, P. Quality of urban public transport websites according to extent of provided information Transport, 2015, vol. 30, no. 2, s. 202-216. ISSN: 1648-4142.
DRDLA, P. Integrace veřejné dopravy v zahraničí. In Verejná osobná doprava 2015. Bratislava: Kongres STUDIO, 2015. s. 156-160 s. ISBN 978-80-89565-20-7.
DRDLA, P. - POSPÍŠIL, O. Problematika spojů na objednání a podmínečně provozovaných spojů v České republice. In Verejná osobná doprava 2015. Bratislava: Kongres STUDIO, 2015. s. 125-131 s. ISBN 978-80-89565-20-7.
ŠIROKÝ, J. - CEMPÍREK, V. - DRDLA, P. - HLAVSOVÁ, P. Technologie dopravy. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. 282 s. ISBN: 978-80-7395-805-3.
DRDLA, P. Osobní doprava regionálního a nadregionálního významu. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. 412 s. ISBN: 978-80-7395-787-2.
DRDLA, P. QR jízdenka pro integrovaný dopravní systém. In Verejná osobná doprava 2014 - zborník. Bratislava: Kongres STUDIO, 2014. s. 103-106 s. ISBN 978-80-89565-15-3.
DRDLA, P. Problematika přepravy osob s omezenou schopností pohybu a orientace v rámci dopravních plánů krajů České republiky. In Verejná osobná doprava 2014 - zborník. Bratislava: Kongres STUDIO, 2014. s. 121-124 s. ISBN 978-80-89565-15-3.
DRDLA, P. - BULÍČEK, J. Information System for Integrated Passenger Transport Systems Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2013, vol. 18, no. 2012, s. 255-265. ISSN: 1211-6610.
ŠIROKÝ, J. - CEMPÍREK, V. - DRDLA, P. - HLAVSOVÁ, P. Technologie dopravy. 6. vyd. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2013. 282 s. ISBN: 978-80-86530-91-8.
DRDLA, P. Aplikace zásad přístupnosti internetových stránek pro veřejnou dopravu osobám se zrakovým postižením. In Verejná osobná doprava 2013 - zborník. Bratislava: Kongres STUDIO, 2013. s. 145-146 s. ISBN 978-80-89565-10-8.
DRDLA, P. - KLEPRLÍK, J. Analýza plánů dopravní obslužnosti krajů České republiky. In Verejná osobná doprava 2013 - zborník. Bratislava: Kongres STUDIO, 2013. s. 47-52 s. ISBN 978-80-89565-10-8.
DRDLA, P. - BULÍČEK, J. Crisis Situations in Urban Public Transport Perner´s Contacts, 2012, vol. VII, no. 4, s. 35-40. ISSN: 1801-674X.
DRDLA, P. - BULÍČEK, J. Fare Collection System in Integrated Public Passenger Transport Systems Perner´s Contacts, 2012, vol. 7, no. 2, s. 22-33. ISSN: 1801-674X.
DRDLA, P. Organizátor integrovaného dopravního systému a jeho zakládání Perner´s Contacts, 2012, vol. 7, no. 1, s. 34-40. ISSN: 1801-674X.
ŠIROKÝ, J. - CEMPÍREK, V. - CÍSAŘOVÁ, H. - DRDLA, P. Technologie dopravy. 5. vyd. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2012. 252 s. ISBN: 978-80-86530-82-6.
DRDLA, P. Information Tools for Integrated Public Passenger Transport Perner´s Contacts, 2011, vol. 6, no. 5, s. 74-79. ISSN: 1801-674X.
DRDLA, P. Informační systém integrovaného dopravního systému Perner´s Contacts, 2011, vol. 6, no. 3, s. 47-54. ISSN: 1801-674X.
SCHÖDLBAUER, J. - DRDLA, P. Organizační struktura integrovaných dopravních systémů a kontrolní systém dopravní obslužnosti Perner´s Contacts, 2011, vol. 6, no. 1, s. 319-327. ISSN: 1801-674X.
DRDLA, P. Posouzení právní formy organizátora dopravní obslužnosti a doporučení vhodné varianty Perner´s Contacts, 2011, vol. 6, no. 1, s. 75-83. ISSN: 1801-674X.
DRDLA, P. Development Stages of Formation of Integrated Transport Systems Perner´s Contacts, 2011, vol. 6, no. 2, s. 24-28. ISSN: 1801-674X.
HRUBAN, I. - MOJŽÍŠ, V. - MOLKOVÁ, T. - DRDLA, P. - KLEPRLÍK, J. - BŘEZINA, E. - BULÍČEK, J. - SEIDLOVÁ, A. - ŠOUREK, D. - VÍZNER, F. - MAZAČ, P. - VOLTR, P. - VANČURA, P. Vícejazyčný výkladový slovník technologie a řízení dopravy. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. 225 s. ISBN: 978-80-7395-452-9.
ŠIROKÝ, J. - CEMPÍREK, V. - DRDLA, P. - CÍSAŘOVÁ, H. Technologie dopravy. 4. vyd. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2011. 248 s. ISBN: 978-80-86530-78-9.
DRDLA, P. Kraj Vysočina a integrovaný dopravní systém (2) Doprava : Ekonomicko-technická revue, 2010, vol. 52, no. 5, s. 27-28. ISSN: 0012-5520.
DRDLA, P. Technologie systému přepravy drobných a kusových zásilek a její specifika Perner´s Contacts, 2010, vol. 5, no. 1, s. 57-69. ISSN: 1801-674X.
DRDLA, P. - BULÍČEK, J. The Experiences with Utilizing of Public Relations in the Urban Public Transport Systems Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2010, vol. 2009, no. 15, s. 87-102. ISSN: 1211-6610.
HRABÁČEK, J. - DRDLA, P. Organizátor integrovaného dopravního systému a jeho význam Perner´s Contacts, 2010, vol. 5, no. 3, s. 75-83. ISSN: 1801-674X.
DRDLA, P. Posouzení využití metodiky dopravních odporů Perner´s Contacts, 2010, vol. 5, no. 1, s. 47-56. ISSN: 1801-674X.
DRDLA, P. Výběr zájmového území při tvorbě integrovaného dopravního systému Perner´s Contacts, 2010, vol. 5, no. 3, s. 44-50. ISSN: 1801-674X.
DRDLA, P. Informace o integrovaných dopravních systémech na internetu Doprava : Ekonomicko-technická revue, 2010, vol. 52, no. 2, s. 14-15. ISSN: 0012-5520.
MOLKOVÁ, T. - MOJŽÍŠ, V. - BULÍČEK, J. - DRDLA, P. - HRUBAN, I. - MAZAČ, P. - ZEMAN, A. Kapacita železničních tratí. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. 150 s. ISBN: 978-80-7395-317-1.
DRDLA, P. Složky integrovaných dopravních systémů a integrace jejich podsystémů. In Uživatel v dopravním systému a hodnota dopravních služeb. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 71-79 s. ISBN 978-80-7395-330-0.
DRDLA, P. Důvody vytváření integrovaných dopravních systémů a přínosy pro jeho účastníky. In Uživatel v dopravním systému a hodnota dopravních služeb. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 62-70 s. ISBN 978-80-7395-330-0.
DRDLA, P. Analýza přestupních vazeb periodické železniční osobní dopravy. In Verejná osobná doprava 2010. Bratislava: Kongres STUDIO, 2010. s. 133-137 s. ISBN 978-80-970356-1-7.
DRDLA, P. Vznik krajského IDS ve vybraném kraji České republiky. In Verejná osobná doprava 2010. Bratislava: Kongres STUDIO, 2010. s. 37-39 s. ISBN 978-80-970356-1-7.
DRDLA, P. Vývoj integrace veřejné dopravy v Kraji Vysočina Perner´s Contacts, 2009, vol. 4, no. II, s. 13-22. ISSN: 1801-674X.
DRDLA, P. Využití regresní analýzy v přestupních uzlech na železniční síti Perner´s Contacts, 2009, vol. 4, no. II, s. 23-29. ISSN: 1801-674X.
DRDLA, P. Změna legislativního rámce veřejných služeb pro přepravu cestujících Perner´s Contacts, 2009, vol. 4, no. 1, s. 67-73. ISSN: 1801-674X.
DRDLA, P. Posuzování kvality systému MHD a její kvantifikace Perner´s Contacts, 2009, vol. 4, no. 1, s. 59-66. ISSN: 1801-674X.
DRDLA, P. Bezkontaktní vedení vozidel hromadné dopravy Doprava : Ekonomicko-technická revue, 2009, vol. 51, no. 1, s. 17-18. ISSN: 0012-5520.
DRDLA, P. The Bar Codes and the Technology of Cargo Transport Systems for Packets and Small Individual Packages in the Czech Republic Perner´s Contacts, 2009, vol. 6, no. 16, s. 78-83. ISSN: 1801-674X.
DRDLA, P. Alternativní zdroje energie v dopravě. In Aktuální problémy v dopravě 2009. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2009. s. 53-58 s. ISBN 978-80-86530-58-1.
DRDLA, P. Nové způsoby vedení vozidel veřejné dopravy po dopravní cestě. In Verejná osobná doprava 2009. Bratislava: KONGRES management s.r.o., 2009. s. 121-123 s. ISBN 978-80-89275-18-2.
DRDLA, P. Interaktivní mapy veřejné dopravy jako progresivní nástroj v informovanosti cestujících. In Dopravní systémy a hodnota pro uživatele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 44-49 s. ISBN 978-80-7395-181-8.
DRDLA, P. Systémy integrace veřejné dopravy v České republice. In Zborník z 5. mezinárodnej konferencie CMDTUR 2009. Žilina: Žilinská univerzita, 2009. s. 11-17 s. ISBN 978-80-554-0124-9.
DRDLA, P. Braessův paradox a jeho uplatnění v dopravě. In Dopravní systémy a hodnota pro uživatele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 50-55 s. ISBN 978-80-7395-181-8.
DRDLA, P. Prodloužení trasy A pražského metra v úseku Dejvická - Letiště Ruzyně. In Aktuální problémy v dopravě 2009. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2009. s. 59-64 s. ISBN 978-80-86530-58-1.
DRDLA, P. Periodická příměstská doprava a organizace dopravy na příměstských liniích. In Dopravní systémy 2009 (sborník příspěvků). Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2009. s. 295-302 s. ISBN 978-80-86530-63-5.
DRDLA, P. Nové evropské nařízení č. 1370/2007 a jeho dopad na veřejné služby v přepravě cestujících. In Verejná osobná doprava 2009. Bratislava: KONGRES management s.r.o., 2009. s. 117-120 s. ISBN 978-80-89275-18-2.
DRDLA, P. Technologická koncepce car-sharingu Perner´s Contacts, 2008, vol. 3, no. 9, s. 20-28. ISSN: 1801-674X.
DRDLA, P. Formy nabídky v diferencovaném systému dopravní obsluhy Perner´s Contacts, 2008, vol. 3, no. 9, s. 29-37. ISSN: 1801-674X.
DRDLA, P. Kraj Vysočina a integrovaný dopravní systém Doprava : Ekonomicko-technická revue, 2008, vol. 50, no. 4, s. 18-19. ISSN: 0012-5520.
DRDLA, P. Návrh spojení Praha - Letiště Praha - Kladno Perner´s Contacts, 2008, vol. 3, no. 11, s. 21-25. ISSN: 1801-674X.
DRDLA, P. Systémy City-Bike jako alternativa v přemísťovacích procesech Perner´s Contacts, 2008, vol. 3, no. 11, s. 26-32. ISSN: 1801-674X.
DRDLA, P. CNG a jeho využití v osobní dopravě Perner´s Contacts, 2008, vol. 3, no. 12, s. 75-80. ISSN: 1801-674X.
DRDLA, P. IDS v České republice - srovnání a zvláštnosti Perner´s Contacts, 2008, vol. 3, no. 12, s. 69-74. ISSN: 1801-674X.
DRDLA, P. Marketingový koncept pro zavedení systému městské autobusové dopravy překračujícího hranice města. In Teorie dopravních systémů (soubor odborných statí). 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2008. 7 s. ISBN: 978-80-7399-347-4.
DRDLA, P. Hranice informací pro cestující - empirický výzkum informačních potřeb. In Teorie dopravních systémů (soubor odborných statí). 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2008. 9 s. ISBN: 978-80-7399-347-4.
DRDLA, P. - FUCHS, P. - SOUŠEK, R. Záměr a možnosti posuzování vlivu dopravních tras na biodiverzitu a složky životního prostředí. In Sborník z 8. mezinárodní odborně - vědecké konference Krizové stavy a doprava. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2008. s. 10-13 s. ISBN 978-80-86530-49-9.
DRDLA, P. Charakteristika a specifika integrovaných dopravních systémů v České republice. In Sborník z mezinárodní konference Verejná osobná doprava 2008. Bratislava: KONGRES management s.r.o., 2008. s. 167-172 s. ISBN 978-80-89275-12-0.
DRDLA, P. Železniční stanice Praha Masarykovo nádraží a dopravní obslužnost středních Čech. In Rozvoj a perspektivy dopravních systémů ve vazbě na vnější okolí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 10-14 s. ISBN 978-80-86530-50-5.
MATUŠKA, J. - DRDLA, P. Dojíždění do zaměstnání s vlivem na volbu dopravního systému. In Rozvoj a perspektivy dopravních systémů ve vazbě na vnější okolí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 5-9 s. ISBN 978-80-86530-50-5.
DRDLA, P. AIRCON - navrhovaný systém pro obsluhu části pražské aglomerace. In Rozvoj a perspektivy dopravních systémů ve vazbě na vnější okolí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 15-19 s. ISBN 978-80-86530-50-5.
DRDLA, P. Skupiny činitelů s vlivem na MHD. In Sborník z mezinárodní konference Verejná osobná doprava 2008. Bratislava: KONGRES management s.r.o., 2008. s. 173-176 s. ISBN 978-80-89275-12-0.
DRDLA, P. Diferencované způsoby obsluhy ve veřejné osobní příměstské dopravě - od nasazení taxi k řízené mobilitě Perner´s Contacts, 2007, no. 6, s. 18-23. ISSN: 1801-674X.
DRDLA, P. Koncepce dvousystémového vozidla umožňujícího bezpřestupovou vazbu extravilánu a intravilánu města Karlsruhe Perner´s Contacts, 2007, no. 6, s. 12-17. ISSN: 1801-674X.
CEMPÍREK, V. - ŠIROKÝ, J. - SEIDLOVÁ, A. - DRDLA, P. Návrh na úpravu stávajících právních předpisů ČR souvisejících s krizovým řízením v dopravě Perner´s Contacts, 2007, no. 7, s. 4-7. ISSN: 1801-674X.
DRDLA, P. Zastávkový mys - nový trend v provozu MHD. In Sborník příspěvků II. konference s mezinárodní účastí Teorie dopravních systémů 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 85-90 s. ISBN 978-80-7194-927-5.
DRDLA, P. Faktory ovlivňující městskou hromadnou dopravu. In Sborník příspěvků II. konference s mezinárodní účastí Teorie dopravních systémů 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 79-83 s. ISBN 978-80-7194-927-5.
DRDLA, P. Zkušenosti ze způsobů srovnávání webů městské autobusové dopravy v německy mluvících zemích. In Rozvoj systémů osobní dopravy z hlediska respektování požadavků uživatele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 29-37 s. ISBN 978-80-7395-006-4.
DRDLA, P. Car-sharing - teorie a praktické využití. In Rozvoj systémů osobní dopravy z hlediska respektování požadavků uživatele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 38-44 s. ISBN 978-80-7395-006-4.
DRDLA, P. - MATUŠKA, J. Změna pojetí bezpečnosti přepravy osob s omezenou schopností pohybu a orientace po revizi ČSN 73 6425-1. In Rozvoj systémů osobní dopravy z hlediska respektování požadavků uživatele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 25-28 s. ISBN 978-80-7395-006-4.
DRDLA, P. Zohlednění krizových regulačních opatření v dopravě v připravovaném Zákonu o veřejné dopravě. In Verejná osobná doprava 2007. Bratislava: KONGRES management s.r.o., 2007. s. 161-163 s. ISBN 978-80-89275-09-0.
DRDLA, P. Alternativní možnosti dopravní obsluhy v příměstských aglomeracích. In Verejná osobná doprava 2007. Bratislava: KONGRES management s.r.o., 2007. s. 119-124 s. ISBN 978-80-89275-09-0.
SEIDLOVÁ, A. - DRDLA, P. - KLEPRLÍK, J. Regulační opatření v dopravě za krizových stavů z legislativního hlediska. In LOGVD 2007 - dopravná logistika a krízové situácie. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 195-198 s. ISBN 978-80-8070-763-7.
DRDLA, P. - SOUŠEK, R. Analýza vztahu návrhu Zákona o veřejné dopravě a problematiky krizových regulačních opatření v dopravě. In Sborník 7. odborné konference s mezinárodní účastí Krizové stavy a doprava. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2007. s. 20-22 s. ISBN 80-86530-42-6.
ČTVRTEČKOVÁ, S. - DRDLA, P. - MATUŠKA, J. Bezbariérové prostředí ve veřejné dopravě a navazujících systémech Doprava : Ekonomicko-technická revue, 2006, vol. 48, no. 2, s. 26-28. ISSN: 0012-5520.
DRDLA, P. - SOUŠEK, R. - SOUŠKOVÁ, J. Marketingové nástroje v oblasti městské hromadné dopravy ve vztahu k veřejnosti a jejich interakce k okolí Podniková ekonomika a manažment, 2006, vol. , no. 1, s. 38-40. ISSN: 1336-5878.
DRDLA, P. Statische Fahrgastinformation bleibt auch künftig wichtig Der Nahverkehr, 2006, vol. 24, no. 11, s. 66-68. ISSN: 0722-8287.
DRDLA, P. - MATUŠKA, J. Přístupnost veřejné dopravy pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace. In EURNEX - Žel 2006 "Ku konkurencieschopným železničným systémom v Európe". Žilina: Žilinská univerzita, 2006. s. 66-69 s. ISBN 80-8070-551-8.
DRDLA, P. - MATUŠKA, J. Public Transport Accessibility for Disabled People. In EURNEX - Žel 2006 "Ku konkurencieschopným železničným systémom v Európe". Žilina: Žilinská univerzita, 2006. s. 66-69 s. ISBN 80-8070-551-8.
DRDLA, P. Charakteristika mimořádných situací v městské hromadné dopravě. In Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké konference "Nové výzvy pro dopravu a spoje". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 365-370 s. ISBN 80-7194-880-2.
DRDLA, P. Přímé nástroje pro zvýšení konkurenceschopnosti městské autobusové dopravy na přepravním trhu. In Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké konference "Nové výzvy pro dopravu a spoje". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 497-502 s. ISBN 80-7194-880-2.
DRDLA, P. Informace a informační nástroje v městské hromadné dopravě. In Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké konference "Nové výzvy pro dopravu a spoje". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 491-496 s. ISBN 80-7194-880-2.
DRDLA, P. Informační nástroje a zabezpečení informací v MHD. In Verejná osobná doprava 2006. Bratislava: KONGRES management s.r.o., 2006. s. 151-156 s. ISBN 80-969365-9-X.
DRDLA, P. Charakteristika a požadavky kladené na významné přestupní body v MHD. In Verejná osobná doprava 2006. Bratislava, SK: KONGRES management s.r.o., 2006. s. 157-161 s. ISBN 80-969365-9-X.
DRDLA, P. Prostorová a časová provázanost veřejné dopravy včetně flexibility dopravních systémů v městských aglomeracích. In Aktuální problémy v dopravě. Pardubice: Institut Jana Pernera, 2006. s. 29-32 s. ISBN 80-86530-33-7.
DRDLA, P. Web jako jeden z prostředků informovanosti cestujících v oblasti MHD. In Aktuální problémy v dopravě. Pardubice: Institut Jana Pernera, 2006. s. 33-35 s. ISBN 80-86530-33-7.
MOJŽÍŠ, V. - CEMPÍREK, V. - DRDLA, P. - KLEPRLÍK, J. - LEDVINOVÁ, M. - PIVOŇKA, K. - SOUŠEK, R. - SLIVONĚ, M. - ŠIROKÝ, J. - ŠOUREK, D. - SEIDLOVÁ, A. Výsledky řešení projektu REGULACE v roce 2005. In Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké konference "Nové výzvy pro dopravu a spoje". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 563-569 s. ISBN 80-7194-880-2.
MOJŽÍŠ, V. - CEMPÍREK, V. - DRDLA, P. - KLEPRLÍK, J. - LEDVINOVÁ, M. - PIVOŇKA, K. - SOUŠEK, R. - SLIVONĚ, M. - ŠIROKÝ, J. - ŠOUREK, D. - SEIDLOVÁ, A. Řešení projektu REGULACE v roce 2005, cíle v letech 2006-2007. In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. s. 399-406 s. ISBN 80-8070-566-6.
DRDLA, P. Návaznosti a technologické postupy v dopravních uzlech v rámci periodické dopravy. In Optimalizace sítí a síťových procesů. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. s. 30-38 s. ISBN 978-80-01-03657-0.
DRDLA, P. Vedení a sladění návazností linek MHD pro plošné pokrytí území města či městské aglomerace. In Optimalizace sítí a síťových procesů. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. s. 39-44 s. ISBN 978-80-01-03657-0.
DRDLA, P. - HRABÁČEK, J. Methodik-Modell der Flächenbedienungsreduktion während der Krisenzustände Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2005, vol. 11, no. 1, s. 79-88. ISSN: 1211-6610.
DRDLA, P. - SOUŠEK, R. - MALOCHOVÁ, D. - SOUŠKOVÁ, J. Aplikace dotazníků jako jednoho z nástrojů marketingové koncepce v městské autobusové dopravě Podniková ekonomika a manažment, 2005, vol. 2005, no. 3, s. 31-35. ISSN: 1336-5878.
DRDLA, P. - HRABÁČEK, J. Web Site Contents of Municipal Transport Undertaking as a Modern Communication Tool for Enhancing Quality of Transport Services Komunikácie: Communications (Scientific Letters of the University of Žilina), 2005, vol. 7, no. 2, s. 46-48. ISSN: 1335-4205.
DRDLA, P. - HRABÁČEK, J. - SOUŠEK, R. - KUJALOVÁ, J. Náležitosti webové prezentace dopravního podniku městské hromadné dopravy Podniková ekonomika a manažment, 2005, vol. 2005, no. 2, s. 8-14. ISSN: 1336-5878.
DRDLA, P. Krizové situace a návrh metodiky redukce dopravní obsluhy. In Dopravní systémy 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 17-23 s. ISBN 80-7194-805-5.
DRDLA, P. Návrh metody sdružování hran do dopravních linií u linkotvorby pro Integrované taktové jízdní řády. In Dopravní systémy 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 24-29 s. ISBN 80-7194-805-5.
DRDLA, P. - HRABÁČEK, J. - SOUŠEK, R. - KUJALOVÁ, J. Internetové prezentace dopravních podniků městské hromadné dopravy - struktura, požadavky, náležitosti. In Sborník příspěvků z 5. mezinárodní vědecké konference Podniky MHD, systém města a udržitelná mobilita. Praha: ČVUT Praha, Fakulta dopravní, 2005. s. 24 s. ISBN 80-01-03249-3.
DRDLA, P. - MALOCHOVÁ, D. - SOUŠEK, R. - KUJALOVÁ, J. Analýza marketingových nástrojů uplatňovaných v městské autobusové dopravě pomocí sestaveného dotazníku. In Sborník příspěvků z 5. mezinárodní vědecké konference Podniky MHD, systém města a udržitelná mobilita. Praha: ČVUT Praha, Fakulta dopravní, 2005. s. 23 s. ISBN 80-01-03249-3.
DRDLA, P. - MALOCHOVÁ, D. Die Instrumente des Marketingseinflusses zu die Umgebung des Stadtverkehrs. In Sborník příspěvků 6. mezinárodní konference Transcom 2005. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 93-96 s. ISBN 80-8070-413-9.
DRDLA, P. - MALOCHOVÁ, D. - HRABÁČEK, J. Die Vergleichung der Marketing-Instrument-Applikation für die Stadtbus-Systemen. In Sborník příspěvků 6. mezinárodní konference Transcom 2005. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 97-100 s. ISBN 80-8070-413-9.
DRDLA, P. - HRABÁČEK, J. - MALOCHOVÁ, D. Krisenzustände und Konzept des Methodischen Modells der Flächenbedienungsreduktion. In Sborník příspěvků 6. mezinárodní konference Transcom 2005. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 101-106 s. ISBN 80-8070-413-9.
DRDLA, P. - MATUŠKA, J. Pevné informační prvky pro cestující veřejnost v MHD. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference - Informační technologie v dopravě a logistice? INFOTRANS 2005. Pardubice: 2005. s. 53-58 s. ISBN 80-7194-792-X.
MALOCHOVÁ, D. - DRDLA, P. Požadavky na systém P+R z hlediska jeho uživatele. In Zborník z 8. medzinárodnej konferencie o verejnej osobnej doprave. Bratislava: KONGRES management s.r.o., 2005. s. 145-149 s. ISBN 80-969365-0-6.
DRDLA, P. - HRABÁČEK, J. Informovanost cestujících v MHD s využitím internetových prezentací. In Sborník z 8. medzinárodnej konferencie o verejnej osobnej doprave. Bratislava: KONGRES management s.r.o., 2005. s. 135-140 s. ISBN 80-969365-0-6.
DRDLA, P. - MATUŠKA, J. Statický městský mobiliář pro informovanost cestujících v rámci MHD. In Sborník z 8. medzinárodnej konferencie o verejnej osobnej doprave. Bratislava: KONGRES management s.r.o., 2005. s. 65-70 s. ISBN 80-969365-0-6.
DRDLA, P. Mimořádné situace v MHD a související informace na internetu. In Zborník zo 7. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou LOGVD-2004. Žilina: Žilinská univerzita, 2004. s. 51-54 s. ISBN 80-8070-319-1.
DRDLA, P. - MATUŠKA, J. Práce s veřejností a tzv. veřejné záležitosti v městské hromadné dopravě. In Zborník zo 7. medzinárodnej konferencie o verejnej osobnej doprave. Bratislava: Dom techniky ZSVTS Bratislava, 2004. s. 92-94 s. ISBN 80-233-0498-4.
DRDLA, P. - MATUŠKA, J. Nástroje k dosažení potřebné kvality a konkurenceschopnosti systému městské hromadné dopravy. In Zborník zo 7. medzinárodnej konferencie o verejnej osobnej doprave. Bratislava: Dom techniky ZSVTS Bratislava, 2004. s. 71-75 s. ISBN 80-233-0498-4.
DRDLA, P. - MATUŠKA, J. - MRZENA, R. Change Points in Integrated Systems of Public Transport. In Sborník International Scientific Conference The Transport of the 21ST Century. Warszawa: Politechnika Warszawska, Wydzial Transportu + Polska Akademia Nauk, Komitet Trasportu,, 2004. s. 89-92 s. ISBN N.
DRDLA, P. Síťový charakter linkové obsluhy u dopravy kyvadlového charakteru. In Sborník příspěvků z 5. vědecké konference s mezinárodní účastí Kvalita dopravních a přepravních procesů a služeb. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 19-21 s. ISBN 80-7194-675-4.
DRDLA, P. - MALOCHOVÁ, D. ?Die Arbeit mit der Öffentlichkeit? und ?die Öffentlichangelegenheiten? im Stadtverkehr. In Perner´s Contact 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 140-144 s. ISBN 80-7194-633-8.
DRDLA, P. Internet jako informační nástroj při mimořádných situacích v městské hromadné dopravě. In Sborník ze 4. vědecko-odborné konference s mezinárodní účastí Krizové stavy a doprava. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 31-33 s. ISBN 80-86530-20-5.
DRDLA, P. Optimalizace technologických postupů v uzlech typu "X", "Y" a "Y". In Sborník příspěvků z 5. vědecké konference s mezinárodní účastí Kvalita dopravních a přepravních procesů a služeb. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 11-18 s. ISBN 80-7194-675-3.
MOJŽÍŠ, V. - DRDLA, P. - KLEPRLÍK, J. - MATUŠKA, J. - MOLKOVÁ, T. - SOUŠEK, R. Kvalita dopravních a přepravních procesů. 1. vyd. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s, 2003. 174 s. ISBN: 80-86530-09-4.
DRDLA, P. Informovanost cestujících v MHD. In Sborník ze 4. vědecké konference s mezinárodní účastí Kvalita dopravních a přepravních procesů a služeb. Pardubice: Univerzita Pardubice, Institut Jana Pernera, o.p.s., 2003. s. 49-54 s. ISBN 80-7194-551-X.
DRDLA, P. - SOUŠEK, R. - KUJALOVÁ, J. Rozhodování v krizových situací u podniků MHD. In Sborník ze 3. konference s mezinárodní účastí Krizové stavy a doprava. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2003. s. 8-11 s. ISBN 80-86530-12-4.
DRDLA, P. Integrované taktové jízdní řády ? návrh metodiky linkotvorby pro dopravní linie. In Třetí vědecké konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 199-203 s. ISBN 80-7194-566-8.
DRDLA, P. Problematika krizového řízení u podniku MHD. In Třetí vědecké konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 153-156 s. ISBN 80-7194-566-8.
DRDLA, P. - MATUŠKA, J. Charakteristika elektronických informačních nástrojů používaných v MHD. In 5. konference s mezinárodní účastí CZ-Intermodal 2003. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 20-25 s. ISBN 80-7194-571-4.
DRDLA, P. Public Relations a Public Affairs u MHD. In 4. vědecká konference s mezinárodní účastí Kvalita dopravních a přepravních procesů a služeb. Pardubice: Univerzita Pardubice, Institut Jana Pernera, o.p.s., 2003. s. 45-48 s. ISBN 80-7194-551-X.
DRDLA, P. - JOZA, J. - MATUŠKA, J. Přeprava cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace. In Konference s mezinárodní účastí Zdravotně postižení ? programy pro 21. století. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. s. 81-86 s. ISBN 80-7041-234-8.
DRDLA, P. Linkotvorba pomocí sdružování hran do dopravních linií u integrovaných taktových jízdních řádů. In Konference s mezinárodní účastí Perner?s Contact 2003, I. díl. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 55-64 s. ISBN 80-7194-522-6.
DRDLA, P. - KUJALOVÁ, J. Krizové stavy v městské hromadné dopravě. In Konference s mezinárodní účastí Krizový management v dopravě a státní správě. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2003. s. 22-25 s. ISBN 80-86530-10-9.
DRDLA, P. Dopravní obsluha území ? návrh zásad linkotvorby u integrovaných taktových jízdních řádů. In 6. konferencia s medzinárodnou účasťou O verejnej osobnej doprave. Bratislava: Dom techniky ZSVTS Bratislava s.r.o., 2003. s. 138-142 s. ISBN 80-223-0485-2.
DRDLA, P. - MATUŠKA, J. Elektronické informační nástroje užívané při dopravní obsluze územních celků, především v rámci MHD. In 6. konferencia s medzinárodnou účasťou O verejnej osobnej doprave. Bratislava: Dom techniky ZSVTS Bratislava s.r.o., 2003. s. 82-86 s. ISBN 80-223-0485-2.
DRDLA, P. - SOUŠEK, R. - KUJALOVÁ, J. Redukce dopravní obslužnosti v krizových situacích. In 6. konferencia s medzinárodnou účasťou LOGVD 2003 ? Logistika v doprave. Žilina: Žilinská univerzita, 2003. s. 16-21 s. ISBN 80-8070-168-7.
MATUŠKA, J. - DRDLA, P. Přestupní uzly v integrovaném systému veřejné osobní dopravy. In 5. konference s mezinárodní účastí CZ-Intermodal 2003. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 96-101 s. ISBN 80-7194-571-4.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Modelling of Transport Technology and Management Selected Aspects Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2021 31.12.2021
Transport Technology and Management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
Human Dimension of Sustainable Urban and Regional Mobility Plans. Program ÉTA Technologická agentura České republiky 2019-01-01 2020-12-31
Selected aspects of contemporary transport technique, technology and management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Posouzení organizace provozu v Terminálu A ve městě Pardubice Smluvní výzkum 01.01.2018 31.10.2018
Studie posouzení dopravy na sídlišti Žďár nad Sázavou Smluvní výzkum 01.01.2016 31.12.2016
Názvoslovná norma pro oblast provozování dráhy Smluvní výzkum 01.01.2015 30.09.2017
Contemporary traffic engineering and technology Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Experiences with a Public Transport Integration in Foreign States Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2015-01-01 2015-12-31
Rights of Passengers with Reduced Mobility in V4 Countries International Visegrad Fund International Visegrad Fund 01.10.2014 31.05.2015
Transport Sciences and Engineering in conditions of the Developed Society of the 21st Century Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Creation and Further Development of Partnership for Research Fellowship and Applied Research at Department of Psychology Faculty of Arts, Palacky University in Olomouc Operational Programme Education for Competitiveness Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2013 31.12.2014
Zpřístupňování Univerzity Pardubice studentům se zdravotním postižením 4. Programme to promote socially, economically and physically disadvantaged students when starting their studies, during studies and immediately after completion Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2010 31.12.2010
Zpřístupnění webových stránek Univerzity Pardubice zrakově postiženým studentům 6. Programme to promote socially, economically and physically disadvantaged students when entering university, during studies and immediately after completion Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2009 31.12.2009
Integrované dopravní systémy a jejich význam Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 2008-04-01 2008-12-31
Metodika posuzování vlivu dopravních tras na biodiverzitu a složky životního prostřed Health and quality of life (2B) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2008 31.12.2011
Příprava učebních textů pro předmět Bezbariérová doprava Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 01.01.2008 31.12.2008
Návrh modelových opatření pro studium a pobyt studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Pardubice 4b) Integration of disabled students and students from socially disadvantaged groups into the study Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2008 31.12.2008
Struktura a zvyšování kvality informací o městské hromadné dopravě a integrovaných dopravních systémech pomocí internetových a WAP prezentací Priority No. 1 Univerzita Pardubice 2006-01-01 2006-12-31
Theory of Transport Systems Research plans for years 2005-2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2005 31.12.2011
Theory of Transport Systems Research plans for years 2005-2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2005 31.12.2011
Systémové prostředky, opatření a mechanismy pro správné navrhování a realizaci bezbariérového prostředí v dopravních řetězcích veřejné dopravy Safe and economical transport (National Research Programme) Ministerstvo dopravy 01.01.2005 31.12.2007

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ing. 1995 Technologie a řízení dopravy Univerzita Pardubice
Ph.D. 1998 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Univerzita Pardubice
doc. 2007 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Univerzita Pardubice

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
1993 - 1995 výpravčí vlaků České dráhy
1998 - 1999 technicko-hospodářský pracovník ZDAR, Žďár nad Sázavou