Ing. Zdeněk Mašek, Ph.D. | Dopravní fakulta Jana Pernera

Ing. Zdeněk Mašek, Ph.D.

Ing. Zdeněk Mašek, Ph.D.

Kontakty

466 036 403
zdenek.masek@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-7611-8975

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě (50270)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KEEZ/ADISP (2019) G - - -
KEEZ/AMPTK (2019) G PR - -
KEEZ/AMPTP (2019) G PR CV -
KEEZ/AMSTK (2019) G - - -
KEEZ/AMSTP (2019) G - - -
KEEZ/PAMPK (2019) G - - -
KEEZ/PAMPP (2019) G - - -
KEEZ/PMRTK (2019) G PR - -
KEEZ/PMRTP (2019) G PR CV -
KEEZ/PPXCK (2019) G PR - -
KEEZ/PPXCP (2019) G PR CV -
KEEZ/PRAAK (2019) G PR - -
KEEZ/PRAAP (2019) G PR CV -
KEEZ/PREGK (2019) G - - -
KEEZ/PREGP (2019) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
NOVÁK, J. - SADÍLEK, O. - MAŠEK, Z. Battery Charger for Hybrid Locomotive Transactions on Electrical Engineering, 2019, vol. 8, no. 3, s. 40-43. ISSN: 1805-3386.
LENOCH, V. - MAŠEK, Z. - ČERMÁK, D. - SCHEJBAL, V. Electromagnetic Compatibility of Pulse Rectifier with Pulse-width Modulation. In 28th International Conference Radioelektronika, RADIOELEKTRONIKA 2018. New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2018. s. 1 - 4 s. ISBN 978-1-5386-2486-9.
MAŠEK, Z. - NOVÁK, J. - SADÍLEK, O. - LELEK, T. Control of diesel-electric AC/DC traction drive of motor truck WŽB 10.1-M Transactions on Electrical Engineering, 2017, vol. 6, no. 3, s. 77-83. ISSN: 1805-3386.
MAŠEK, Z. Spolupráce s firmou Jawa. In Sborník z konference Den KEEZ. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 51-67 s. ISBN 978-80-7560-055-4.
MAŠEK, Z. - NOVÁK, J. - SADÍLEK, O. Řízení diesel-elektrického AC/DC trakčního pohonu kolejového vozidla WŽB10.1-M. In Sborník z XXXV. konference elektrické pohony. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 71-76 s. ISBN 978-80-02-02724-9.
LENOCH, V. - MAŠEK, Z. Simulace hybridní posunovací lokomotivy v prostředí Simulink. In Sborník z XXXV. konference elektrické pohony. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 78-84 s. ISBN 978-80-02-02724-9.
MAŠEK, Z. Vývoj prototypu ECU pro řízení spalovacího motoru Jawa. 1. 92 s.
MAŠEK, Z. Řízení trakčního pohonu speciálního kolejového vozidla MUV 74.2. In Elektrotechnická zařízení v dopravě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 1-16 s. ISBN 978-80-7395-970-8.
MAŠEK, Z. Systém řízení pohonu vozidla WŽB10.1-M. 1.02. 114 s.
MAŠEK, Z. - LENOCH, V. Koncepce simulačního SW pro analýzu energetických toků trakčního pohonu. In Elektrotechnická zařízení v dopravě 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 1-14 s. ISBN 978-80-7395-878-7.
MAŠEK, Z. Hydrostatic Transmission Control of M27 Railcar. In 6th International Scientific Conference: Conference Proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 332-346 s. ISBN 978-80-7395-924-1.
LENOCH, V. - MAŠEK, Z. Simulační model sériového hybridního pohonu posunovací lokomotivy. In XXXIV. Celostátní konference o elektrických pohonech. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2015. s. 1 - 17 s. ISBN 978-80-02-02592-4.
MAŠEK, Z. SW pro regulaci trakčního pohonu kolejového vozidla MUV 74.2. 2015,
MAŠEK, Z. SW pro kontrolu funkce ECU Jawa 838. 2015,
MAŠEK, Z. Simulační SW pro optimalizaci řízení spalovacího motoru. 2015,
NOVÁK, J. - LENOCH, V. - MLYNAŘÍK, L. - MAŠEK, Z. - SADÍLEK, O. Sériové hybridní pohony pro drážní vozidla. Neuveden. 128 s.
MAŠEK, Z. Metodika provádění funkčního testu ECU Jawa 838. 5. 83 s.
MAŠEK, Z. Systém řízení pohonu vozidla MUV 74.2. 1.00. 268 s.
LELEK, T. - MAŠEK, Z. - SÝKORA, P. - NOVÁK, J. Analýza účinnosti pohonného řetězce pro dvouzdrojové kolejové vozidlo. In Elektrotechnická zařízení v dopravě 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 1-13 s. ISBN 978-80-7395-749-0.
MAŠEK, Z. Regulace trakčního výkonu motorového vozu M27. In SEKEL 2014 mezinárodní konference učitelů elektrotechniky. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2014. s. 38-53 s. ISBN 978-80-213-2480-0.
MAŠEK, Z. SW pro regulaci trakčního pohonu motorového vozu M27. 2014,
MAŠEK, Z. Systém řízení pohonu vozidla MMD.1. 1.00. 224 s.
MLYNAŘÍK, L. - NOVÁK, J. - LELEK, T. - SADÍLEK, O. - DOLEČEK, R. - MAŠEK, Z. Studie možnosti provozu dvouzdrojových vozidel v Jihomoravském kraji. KEEZ-T-02-14. 140 s.
MAŠEK, Z. Systém řízení pohonu vozidla M27. 1.00. 250 s.
NOVÁK, J. - MAŠEK, Z. - MLYNAŘÍK, L. Simulační modely pro návrh pohonných řetězců kolejových vozidel. In Sborník z XXXIII konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 1-13 s. ISBN 978-80-02-02457-6.
MLYNAŘÍK, L. - MAŠEK, Z. - NOVÁK, J. ELEKTRONICKÉ ŘÍZENÍ HYDROSTATICKÉHO PŘENOSU VOZIDLA MUV74. In XXI. konference s mezinárodní účastí Současné problémy v kolejových vozidlech 2013, Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 17-28 s. ISBN 978-80-7395-676-9.
MAŠEK, Z. SW pro řízení hydrostatického přenosu výkonu kolejového vozidla. 2013,
MAŠEK, Z. Popis řídicího systému MUV74.1 sněhová fréza s hydraulickým systémem Chvalis. 7. 50 s.
NOVÁK, J. - MAŠEK, Z. - LENOCH, V. Elektronické řízení hydrostatického přenosu výkonu na kolejovém vozidle Elektro, 2012, vol. 22, no. 12, s. 6-8. ISSN: 1210-0889.
MAŠEK, Z. - NOVÁK, J. - LENOCH, V. ŘÍZENÍ TRAKČNÍHO HYDROSTATICKÉHO POHONU NA SPECIÁLNÍM VOZIDLE MUV 74. In 18. medzinárodný seminár Traťové stroje v teórii a praxi SETRAS 2012. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite, 2012. s. 91-100 s. ISBN 978-80-89276-39-4.
NOVÁK, J. - MAŠEK, Z. Vývoj řídícího systému pro hydrostatický přenos výkonu. In Proceedings of the annular meeting New Methods and Procedures in Automatic Control, Instrumentation and Informatics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 73-80 s. ISBN 978-80-01-05061-3.
MAŠEK, Z. - LENOCH, V. Řízení hydrostatického přenosu výkonu na vozidle MUV74. In Řízení a regulace v dopravní technice. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 20-23 s. ISBN 978-80-7395-495-6.
NOVÁK, J. - MAŠEK, Z. - MLYNAŘÍK, L. - LENOCH, V. Řídicí systém hydrostatického přenosu trakčního výkonu kolejového vozidla uplatněný na sériově vyráběných vozidlech MUV 74. CZ: CZ Loko, a.s..
NOVÁK, J. - MAŠEK, Z. - MLYNAŘÍK, L. - LENOCH, V. Metodika pro návrh a zkoušky řídících systémů pro regulaci hydrostatických přenosů výkonu spalovacích motorů na speciálních kolejových vozidlech.
NOVÁK, J. - MAŠEK, Z. Simulační SW pro návrh regulace momentu synchronního trakčního motoru s permanantními magnety. 2012,
MAŠEK, Z. SW pro regulaci trakčního hydrostatického přenosu výkonu kolejového vozidla. 2012,
MAŠEK, Z. - SEDLÁČEK, T. Výukový panel systému řízení zážehového motoru. In Elektrotechnická zařízení v dopravě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 1-11 s. ISBN 978-80-7395-237-2.
GREGORA, S. - MAŠEK, Z. Přenosové systémy s vyšší účinností vužívání energetického obsahu paliva - hybridní vozidla. In Elektrotechnická zařízení v dopravě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 1-9 s. ISBN 978-80-7395-237-2.
MAŠEK, Z. - GREGORA, S. Koncepce matematického modelu spalovacího motoru pro hybridní pohon autobusu. Plzeň, 31 s.
MAŠEK, Z. - GREGORA, S. Studie volby a provozu primárního zdroje pro hybridní pohon autobusu. Plzeň, 28 s.
MAŠEK, Z. - GREGORA, S. - MICHL, J. - DVOŘÁK, K. Superkapacitory v dopravní technice Vědeckotechnický sborník ČD, 2008, vol. 18, no. 25, s. 95-104. ISSN: 1214-9047.
MAŠEK, Z. An Experimental Workplace for Combustion Process Optimalization of Spark-ignition Engine. In 16th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics EDPE 2007. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007. s. 321-328 s. ISBN 978-80-8073-868-6.
MAŠEK, Z. - GREGORA, S. Experimentální pracoviště pro výzkum řízení spalovacího motoru. In From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems: Od koněspřežné železnice k vysokorychlostním dopravním systémům. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. s. 161-164 s. ISBN 978-80-01-03699-0.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Training of teachers providing teaching of the subject Graphic programming in Labview Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2020 30.11.2020
Training of teachers in automotive electronics and diagnostics Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2020-01-01 2020-11-30
The innovation of Microprocessor Control Technique course. Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2020-01-01 2020-11-30
The impacts after low emission mobility implementation on the enviromental effects reduction in urban aglomerations EPSILON Technologická agentura České republiky 01.01.2019 31.12.2021
Vývoj SW pro MUV 75 Smluvní výzkum 01.01.2017 28.02.2019
Vývoj doplňujícího SW kolejového vozidla WŽB10.1-M Smluvní výzkum 01.01.2017 31.03.2018
Vývoj SW pro trakční pohon MMD,2 Smluvní výzkum 01.01.2016 31.08.2017
Výzkum a vývoj řídícího systému Smluvní výzkum 01.01.2016 31.01.2016
Vývoj prototypu ECU pro řízení spalovacího motoru Jawa Smluvní výzkum 01.01.2016 31.01.2018
Vývoj elektroniky řízení motoru Smluvní výzkum 01.01.2015 31.12.2015
A system for measurement of rolling friction of motorcycle on roller dynamometer. Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2014-01-01 2014-12-31
Laboratory inovation for teaching of aplication of microprocessor and controlling technique HEDF - F1 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2012-01-01 2012-12-31
Research and Development of Superior Locomotives Control TIP Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.01.2011 31.12.2012
Research and Development of Modular Four-axle Locomotive TIP Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.01.2010 31.12.2012
Inovace vybavení laboratoře pro výuku elektroniky a diagnostiky silničních vozidel HEDF - F1 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2009-01-01 2009-12-31
Inovace laboratoře na výuku mikroprocesorové techniky HEDF - F1 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2007 31.12.2007
Základní výzkum vlastností polovodičových prvků u studentů bakalářského studia Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 01.01.2006 20.11.2006
Vliv ložiskových proudů a mechanických vlivů na životnost ložisek točivých strojů Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 01.01.2006 20.11.2006

Zdeněk Mašek (*1981) získal titul Ing. v roce 2005 na Univerzitě Pardubice v oboru Dopravní infrastruktura - Elektrická zařízení v dopravě. Od roku 2005 je doktorandem tamtéž. V roce 2007 byl přijat jako asistent na katedru elektrotechniky, elektroniky a zab. techniky. Je ho specializací je autoelektronika a moderní diagnostika silničních vozidel, embedded systémy, řízení spalovacích motorů.