prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D. | Dopravní fakulta Jana Pernera

prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D.

Kontakty

466 038 507, 466 036 444, 466 038 513
eva.schmidova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-9149-7504

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Výukové a výzkumné centrum v dopravě (50670)

Profesor
professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KMMCS/AMSM (2022) G PR - -
KMMCS/LSMD (2022) G - - -
KMMCS/LSME (2022) G - - -
KMMCS/MSMD (2022) G - - -
KMMCS/MTEND (2022) G - - -
KMMCS/MTENE (2022) G PR CV -
KMMCS/PAKMK (2022) G - - -
KMMCS/PAKMP (2022) G - - -
KMMCS/PKOMK (2022) G - - -
KMMCS/PKOMP (2022) G - - -
KMMCS/PNOMA (2022) G - - -
KMMCS/PNOME (2022) G - - -
KMMCS/PNOMK (2022) G - - -
KMMCS/PNOMP (2022) G - - -
KMMCS/SDMSM (2022) G - - -
KMMCS/SLSMD (2022) G - - -
KMMCS/SMSMD (2022) G - - -
KMMCS/SMTEN (2022) G - - -
KMMCS/VMSM (2022) G PR - -
KMMCS/VPK19 (2022) G - - -
KMMCS/XAKMM (2022) G - - -
KMMCS/XAPMM (2022) G PR CV -
KMMCS/XASVM (2022) G PR - -
KMMCS/YAKMM (2022) G - - -
KMMCS/YAPMM (2022) G PR - -
KMMCS/YASVM (2022) G PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
SCHMIDOVÁ, E. - KLEJCH, F. - MELURU RAMESHA, S. Development of anisotropy and strain hardening in damaged stamped parts made of IF steel Engineering Failure Analysis, 2022, vol. Neuveden, no. 145, s. 1-11. ISSN: 1350-6307.
KLEJCH, F. - SCHMIDOVÁ, E. - MEJTSKÝ, T. ANISOTROPY AND HARDENABILITY OF INTERSTITIAL FREE STEELS UNDER THE INFLUENCE OF LOCALIZED DEFORMATION Applied Engineering Letters, 2022, vol. 7, no. 3, s. 125-131. ISSN: 2466-4677.
MELURU RAMESHA, S. - KONOPIK, P. - MELZER, D. - SCHMIDOVÁ, E. Fracture toughness examination of dual-phase and interstitial free steel using essential work of fracture method FATIGUE & FRACTURE OF ENGINEERING MATERIALS & STRUCTURES, 2021, vol. 1, no. 1, s. nestránkováno. ISSN: 8756-758X.
SCHMIDOVÁ, E. - NESLUSAN, M. - ONDRUS, J. - TROJAN, K. - PITONAK, M. - KLEJCH, F. - MELURU RAMESHA, S. Monitoring of Plastic Straining Degree of Components Made of Interstitial Free Steel after Uniaxial Tensile Test by the Use of Barkhausen Noise Technique Steel Research International, 2021, vol. Neuveden, no. Neuveden, s. nestránkováno. ISSN: 1611-3683.
SCHMIDOVÁ, E. - PAŠČENKO, P. - CULEK, B. - SCHMID, M. Premature Failures of Railway Axles after Repeated Pressing Engineering Failure Analysis, 2021, vol. 123, no. 29.1.2021, s. 105253-105265. ISSN: 1350-6307.
KLEJCH, F. - SCHMIDOVÁ, E. FATIGUE STRENGTH DEGRADATION OF THERMOMECHANICALLY ROLLED HIGH STRENGTH STEELS WELDS. In METAL 2021 : Conference Proceedings. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2021. s. 391-396 s. ISBN 978-80-87294-99-4.
CULEK, B. - PĚTIOKÝ, M. - SCHMIDOVÁ, E. - TOMEK, P. - VNENK, P. Fatigue behaviour of Vossloh SKL14 tension clamps. In Structural Engineering for Future Societal Needs : Congress Proceedings. Curych: IABSE, 2021. s. 1555-1563 s. ISBN 978-3-85748-176-5.
SCHMIDOVÁ, E. - FARSKÝ, J. - ZETEK, M. - ZETKOVÁ, I. - HAMBERGER, A. - BAKŠA, T. - PURŠ, H. - RULC, V. Píst očišťovací pneumatické pistole. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví ČR 34904,
SCHMIDOVÁ, E. - KLEJCH, F. Materiálové analýzy v návaznosti na únavovou zkoušku rámu speciálního vozidla na dynamickém stavu. VVCD-Z-20/12. 43 s.
M R, S. - SCHMIDOVÁ, E. - KONOPIK, P. - MELZER, D. - BOZKURT, F. - LONDE, N. Fracture Toughness Analysis of Automotive-Grade Dual-Phase Steel Using Essential Work of Fracture (EWF) Method Metals, 2020, vol. 10, no. 8, s. nestránkováno. ISSN: 2075-4701.
KLEJCH, F. - SCHMIDOVÁ, E. - VÁGNER, J. - ZETKOVÁ, I. CAPTURING OF UNEVEN DEFORMATIONS OF LIGHTENED 3D PRINTED PARTS Perner´s Contacts, 2020, vol. 15, no. 2, s. nestránkováno. ISSN: 1801-674X.
SCHMIDOVÁ, E. - M R, S. - SCHMID, M. - BOZKURT, F. Role of Nb in the failure of dual-phase steel in heterogeneous welds Engineering Failure Analysis, 2020, vol. 116, no. october 2020, s. nestránkováno. ISSN: 1350-6307.
ANASTACIO, A. - BRAITHWALTE, C. - KUČERA, J. - SCHMIDOVÁ, E. - PACHMAN, J. Shock response of polymer-bonded copper powder Shock Waves, 2020, vol. 30, no. 4, s. 373-384. ISSN: 0938-1287.
FATIH, B. - FATIH, H. - SCHMIDOVÁ, E. - M R, S. The Effect of Welding Parameters on Static and Dynamic Behaviors of Spot Welded Ti6Al4V Sheets Journal of Materials Engineering and Performance, 2020, vol. neuveden, no. October 2020, s. 1-12. ISSN: 1059-9495.
CULEK, B. - PAŠČENKO, P. - CULEK, B. - SCHMIDOVÁ, E. - VTÍPIL, T. - TESAŘ, M. Funkční vzorek nosného rámu speciálního vozidla. CZ: SVOS spol. s.r.o..
CULEK, B. - CULEK, B. - PAŠČENKO, P. - SCHMIDOVÁ, E. Report on Milestones 2 WP 09-004. Report on result No. TN01000026 / 2 – V22. 7 s.
M R, S. - SCHMIDOVÁ, E. - V LONDE, N. Fracture toughness of dual phase DP450 steel using the essential work of fracture method. In International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD). Tamil Nadu: Transstellar journal publications and research consultancy private limited, 2020.
SCHMIDOVÁ, E. - CULEK, B. - M R, S. HETEROGENEOUS CONTACT LAYERS FOR INCREASED DYNAMIC RESISTANCE OF THE RAILWAY CROSSING Perner´s Contacts, 2019, vol. XIX, no. 2, s. 252-257. ISSN: 1801-674X.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. - DESHPANDE, P. - SCHMIDOVÁ, E. Effects of conductive polymers (type and concentration) in coatings with zinc particles of different shapes Journal of Coatings Technology and research, 2019, vol. 16, no. 4, s. 949-962. ISSN: 1547-0091.
SCHMIDOVÁ, E. - HOJKA, P. - CULEK, B. - KLEJCH, F. - SCHMID, M. Dynamic Strength and Anisotropy of DMLS Manufactured Maraging Steel Komunikácie: Communications (Scientific Letters of the University of Žilina), 2019, vol. 21, no. 3, s. 35-39. ISSN: 1335-4205.
SCHMIDOVÁ, E. - BOZKURT, F. - CULEK, B. - M R, S. - KUCHARIKOVA, L. - UHRICIK, M. Influence of Welding on Dynamic Fracture Toughness of Strenx 700MC Steel Metals, 2019, vol. 9, no. 5, s. nestránkováno. ISSN: 2075-4701.
M R, S. - SCHMIDOVÁ, E. Strength and fracture behaviour of dual phase steel DP450 in static and dynamic conditions Komunikácie: Communications (Scientific Letters of the University of Žilina), 2019, vol. 21, no. 4, s. 63-68. ISSN: 1335-4205.
M R, S. - SCHMIDOVÁ, E. - HOJKA, P. Dynamic Strength and Fracture Behavior of Dual Phase Steel Under High Strain. In METAL 2019 - 28th International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2019. s. 538-543 s. ISBN 978-80-87294-92-5.
ZAJÍC, J. - SCHMIDOVÁ, E. - CULEK, B. Contact Fatigue Properties of Advanced Railway Wheel Steel. In SEMDOK 2019. Žilina: Žilinská univerzita, 2019. s. 184-187 s. ISBN 978-80-554-1534-5.
SCHMIDOVÁ, E. - CULEK, B. - ZAJÍC, J. Funkční vzorek materiálu se zvýšenou odolností proti únavovému a tepelnému poškozování. CZ: Univerzita Pardubice.
CULEK, B. - SCHMIDOVÁ, E. - SVOBODA, V. - SOUKUP, J. - VÝBORNÝ, M. Metodika ověřování kvality lisovaného spoje kolo-náprava. Pardubice.
SCHMIDOVÁ, E. - CULEK, B. - VOLTR, P. - MALINSKÝ, J. - BOZKURT, F. - SCHMID, M. Dynamická pevnost a lomové chování vybraných materiálů. neuveden. 23 s.
SCHMIDOVÁ, E. - CULEK, B. - HANUS, P. - BOZKURT, F. - M R, S. - ŠVANDA, P. Chování materiálů a jejich spojů při záporných pracovních teplotách a různých rychlostech zatěžování. V042-2-2019. 18 s.
SCHMIDOVÁ, E. - CULEK, B. - PAŠČENKO, P. - MALKOVSKÝ, Z. - SVOBODA, V. - GAJDOŠ, Ľ. - HOLEC, J. Analýzy pro stanovení zbytkové životnosti provozně poškozených náprav kolejových vozidel, návrhy opatření pro zamezení provozních lomů.. neuveden. 71 s.
ZÍTA, D. - HANUS, P. - SCHMIDOVÁ, E. - ZAJÍC, J. Determining of the machine compliance using instrumented indentation test and finite element method. In IOP Conference Series : Materials Science and Engineering 461. Bristol: Institute of Physics Publishing Ltd, 2018. s. 012095 s.
CULEK, B. - SCHMIDOVÁ, E. - CULEK, B. - HANUS, P. Metodika testování materiálů skříní a karoserií drážních vozidel. DFJP UPa.
HOJKA, P. - SCHMIDOVÁ, E. - CULEK, B. - VÁGNER, J. - ZAJÍC, J. Dynamické tahové zkoušky. VVCD-Z-18/43. 9 s.
HÁBA, A. - KOHOUT, M. - SCHMIDOVÁ, E. - VÁGNER, J. - ZELENKA, J. S-CODE: Switches and Crossings Optimal Design and Evaluation. In VII. International Scientific Conference of the Faculty of Transport Engineering : conference proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 100-115 s. ISBN 978-80-7560-152-0.
MOHYLA, P. - HAVELKA, L. - SCHMIDOVÁ, E. - VONTOROVA, J. Mechanical Properties of Steel P92 Welded Joints Obtained By TIG Technology Metal Science and Heat Treatment, 2017, vol. 59, no. 7-8, s. 540-542. ISSN: 0026-0673.
NECHVÍLOVÁ, K. - KALENDOVÁ, A. - SCHMIDOVÁ, E. - BOBER, P. Assessment of the properties of diethyl phosphite as a novel anticorrosion pigment in organic coatings Chemical Papers, 2017, vol. 71, no. 2, s. 423-438. ISSN: 0366-6352.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. - SCHMIDOVÁ, E. Enhancing corrosion resistance of zinc-filled protective coatings using conductive polymers Chemical Papers, 2017, vol. 71, no. 2, s. 409-421. ISSN: 0366-6352.
SCHMIDOVÁ, E. - CULEK, B. - HOJKA, P. The Strain-Rate Sensitivity of Martensitic High Strenght Steels. In METAL 2017 : 26. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2017. s. 607-612 s. ISBN 978-80-87294-79-6.
CULEK, B. - SCHMIDOVÁ, E. - SCHMID, M. Problematika poruch náprav kolejových vozidel. In Současné problémy v kolejových vozidlech 2017 : sborník příspěvků z XXIII. konference s mezinárodní účastí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 11-15 s. ISBN 978-80-7560-085-1.
SCHMIDOVÁ, E. Limitující procesy v Hadfielově oceli v aplikaci na srdcovky železničních výhybek. In Progresivní materiály a technologie. Ostrava: Flash Steel Power, a.s., 2017. s. 19-21 s. ISBN 978-80-905947-3-9.
BOZKURT, F. - SCHMIDOVÁ, E. Determination of Fracture Toughness of Steels Using Circumferentially Notched Round Bars. In Advanced Manufacturing and Repairing Technologies in Vehicle Industry. Budapešť: Budapest University of Technology and Economics, 2017. s. 41-44 s. ISBN 978-963-313-258-6.
BOZKURT, F. - SCHMIDOVÁ, E. Determination of Fracture Toughness of Metallic Materials Using Round Bar Specimen. In METAL 2017 : 26. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2017. s. 737-742 s. ISBN 978-80-87294-79-6.
SCHMIDOVÁ, E. - HOJKA, P. - CULEK, B. - VÁGNER, J. Dynamické zkoušky lepených a svarových spojů vysokopevnostních ocelí. VVCD-Z-17/05. 12 s.
SCHMIDOVÁ, E. - HLAVATY, I. - HANUS, P. THE WELDABILITY OF THE STEEL WITH HIGH MANGANESE Tehnicki Vjesnik, 2016, vol. 23, no. 3, s. 749-752. ISSN: 1330-3651.
HANUS, P. - SCHMIDOVÁ, E. Influence of the welding process on the martensitic and dual phase high strenght steels Manufacturing technology, 2016, vol. 16, no. 4, s. 702-707. ISSN: 1213-2489.
BOZKURT, F. - SCHMIDOVÁ, E. EXAMINATION OF THE LOCAL MECHANICAL BEHAVIOR AFTER WELDING. In 33rd International colloquium on Advaced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry. Žilina: Žilinská univerzita, 2016. s. 25-28 s. ISBN 978-80-554-1214-6.
KAYA, U. - SCHMIDOVÁ, E. MATEMATİCAL APPROACH FOR SPHERICAL INDENTATION CURVE OF HADFIELD’S STEEL. In 33rd International colloquium on Advaced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry. Žilina: Žilinská univerzita, 2016. s. 41-44 s. ISBN 978-80-554-1214-6.
SCHMIDOVÁ, E. - KAYA, U. - SCHMID, M. - CULEK, B. Rolling-Contact Hardening Evaluated by Indentation. In Defect and Diffusion Forum. Zürich - Uetikon: Trans Tech Publications, 2016. s. 11-14 s. ISBN 978-3-03835-720-9.
HANUS, P. - SCHMIDOVÁ, E. The possibilities of evaluating the yield strength in the heat affected zones of a weld through indentation. In Defect and Diffusion Forum. Zürich - Uetikon: Trans Tech Publications, 2016. s. 20-24 s. ISBN 978-3-03835-720-9.
SCHMIDOVÁ, E. - CULEK, B. - HANUS, P. Dynamic Fracture Behavior of the Martensitic High Strength Steel After Spot Welding. In Materials Today : Proceedings. Kidlington: Elsevier, 2016. s. 1156-1160 s.
KAYA, U. - SCHMIDOVÁ, E. SPHERICAL INDENTATION APPROACH TO DETERMINE MECHANICAL PROPERTIES OF HADFIELD’S STEEL. In METAL 2016: 25th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2016. s. 730-734 s. ISBN 978-80-87294-67-3.
SCHMIDOVÁ, E. - CULEK, B. - KAYA, U. SPECIFIKA HODNOCENÍ OPOTŘEBENÍ V REŽIMU KONTAKTNĚ-ÚNAVOVÉHO ZATĚŽOVÁNÍ. In PROMATTEN 2016. Ostrava: Flash Steel Power, a.s., 2016. s. 15-21 s. ISBN 978-80-905947-2-2.
SCHMIDOVÁ, E. - BOZKURT, F. - SCHMID, M. - CULEK, B. LOCAL ELASTIC-PLASTIC RESPONSE OF WELDING JOINTS OF DOMEX700MS STEEL. In METAL 2016: 25th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2016. s. 861-866 s. ISBN 978-80-87294-67-3.
SCHMIDOVÁ, E. - VÁGNER, J. - HOJKA, P. - CULEK, B. ZKOUŠKY DYNAMICKÉ ÚNOSNOSTI LEPENÝCH SPOJŮ. VVCD-Z-16/19. 7 s.
SCHMIDOVÁ, E. - TOMEK, P. - CULEK, B. - HANUS, P. - ZAJÍC, J. - HOJKA, P. Analýzy uvolněné obruče kola drážního vozidla. Pardubice, KMMČS-ES_PT-01/2016. 59 s.
HOJKA, P. - VÁGNER, J. - SCHMIDOVÁ, E. Method of dynamic tensile tests for high-strength steels. In Technological Forum 2015. Jaroměř: Kudláček Jan, 2015. s. 41-44 s. ISBN 978-80-87583-13-5.
HANUS, P. - SCHMIDOVÁ, E. - KONEČNÝ, M. Effect of heat stress on the static and dynamic behaviour of highstrength steel. In SEMDOK 2015. 20th Jubilee International seminar of Ph.D. students. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. s. 20-24 s. ISBN 978-80-554-0981-8.
HANUS, P. - SCHMIDOVÁ, E. The research of dynamic strength of dual-phase high strength steel. In Technological Forum 2015. Jaroměř: Kudláček Jan, 2015. s. 20-26 s. ISBN 978-80-87583-13-5.
HANUS, P. - SCHMIDOVÁ, E. - SCHMID, M. The possibility of evaluating the yield strength through indentation. In METAL 2015: 24th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2015. s. 476-481 s. ISBN 978-80-87294-62-8.
PĚTIOKÝ, M. - SCHMIDOVÁ, E. - CULEK, B. - HANUS, P. Problems of the level crossings. In International Congress on Advanced Railway Engineering. IC-ARE´15: proceedings. Istanbul: Istanbul University, 2015. s. 102-106 s. ISBN nemá.
PĚTIOKÝ, M. - SCHMIDOVÁ, E. - HANUS, P. - CULEK, B. Fraktografie pružné svěrky Skl14. In Sborník Juniorstav 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 183 s. ISBN 978-80-214-5091-2.
CULEK, B. - CULEK, B. - SCHMIDOVÁ, E. Zkušební zařízení pro dynamické tahové testy materiálů kolejových vozidel. In XXII. medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách - PRORAIL 2015: zborník prednášok Diel I.. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite, 2015. s. 51-57 s. ISBN 978-80-89276-48-6.
SCHMIDOVÁ, E. - CULEK, B. - KAYA, U. EFFECT OF ROLLING CONTACT FATIGUE ON THE ELASTIC-PLASTIC RESPONSE OF HADFIELD STEEL. In METAL 2015: 24th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2015. s. 845-850 s. ISBN 978-80-87294-62-8.
SCHMIDOVÁ, E. - VOLTR, P. - CULEK, B. Kontaktně-únavová zkouška materiálů v kontaktu kolo-kolejnice.
CULEK, B. - SCHMIDOVÁ, E. Dynamická tahová zkouška materiálů používaných při stavbě drážních vozidel. DFJP UPa.
HANUS, P. - SCHMIDOVÁ, E. - HOJKA, P. - VÁGNER, J. Influence of the welding process on the dynamic loading of the martensitic high strength steel. In Technological forum 2014. Jaroměř: Kudláček Jan, 2014. s. 46 - 52 s. ISBN 978-80-87583-10-4.
PĚTIOKÝ, M. - SCHMIDOVÁ, E. - HANUS, P. - CULEK, B. METALOGRAFIE PRUŽNÉ SVĚRKY SKL14. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 3932 - 3937 s. ISBN 978-80-87952-07-8.
SCHMIDOVÁ, E. - VÁGNER, J. - HANUS, P. - HOJKA, P. Dynamické a lomové zkoušky svarových spojů. VVCD-Z-20/04. 27 s.
SCHMIDOVÁ, E. - VOLTR, P. Comparative laboratory tests of solid friction modifiers. Report No. 76-14-1.. 19 s.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. Testing of pigmented coatings on thermal sensitised stainless steel Anti-Corrosion Methods and Materials, 2013, vol. 60, no. 2, s. 84-94. ISSN: 0003-5599.
SCHMIDOVÁ, E. - HANUS, P. Problems of Spot Welding of Al-Si Coated Martensitic Low Alloyed Steels. In Proceedings of 30th International Colloquium on Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry. Budapešť: Budapest University of Technology and Economics, 2013. s. 71-76 s. ISBN 978-963-313-079-7.
SCHMIDOVÁ, E. - KONEČNÝ, M. PARAMETERS OF ADVANCED HIGH STRENGTH STEELS WELDABILITY. In Conference METAL 2013 Proceedings 22nd International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2013. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2013. s. 828-833 s. ISBN 978-80-87294-39-0.
HANUS, P. - SCHMIDOVÁ, E. Structural Degradation of Heterogeneous Welded Joints Materiálové inžinierstvo / Materials Engineering, 2012, vol. 19, no. 4, s. 149-156. ISSN: 1335-0803.
SCHMIDOVÁ, E. - TOMANOVIČ, J. TITANEM STABILIZOVANÉ HLUBOKOTAŽNÉ OCELI. In TechMat 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 197-201 s. ISBN 978-80-7395-537-3.
SCHMIDOVÁ, E. - HANUS, P. Conditions for martensite formation in austenitic weld layers. In 29th International Colloquium Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. s. 21-23 s. ISBN 978-80-554-0533-9.
SCHMIDOVÁ, E. - ZBOŘIL, J. - MOHYLA, P. - KONEČNÝ, M. THE DIFFERENCES OF THE RAIL STEELS DEGRADATION Perner´s Contacts, 2011, vol. VI, no. May 2011, s. 116-173. ISSN: 1801-674X.
SCHMIDOVÁ, E. - HANUS, P. EFFECT OF WELDING ON THE FRACTURE BEHAVIOUR OF THE FERRITIC CORROSIONRESISTANT STEEL Materiálové inžinierstvo / Materials Engineering, 2011, vol. XVIII, no. 3/2011, s. 79-84. ISSN: 1335-0803.
SCHMIDOVÁ, E. Metalurgické vady svarových spojů. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. 148 s. ISBN: 978-80-7395-421-5.
ŠVANDA, P. - SCHMIDOVÁ, E. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. METODIKA MĚŘENÍ VLIVU PROSTOROVÉ DEFORMACE NA ADHEZI PIGMENTOVANÝCH NÁTĚRŮ. In Conference Proceedings CCT 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 207-211 s. ISBN 978-80-7395-399-7.
JANÍČEK, P. - SCHMIDOVÁ, E. - NAVRÁTIL, P. - JANDORA, R. Predicting the Direction of Crack Propagation Along the Circumference of a Model Railway Carriage under Various Operating Conditions.. In Engineering Mechanics 2011: book of full texts. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2011. s. 235-238 s. ISBN 978-80-87012-33-8.
SCHMIDOVÁ, E. Novelizace postupu nedestruktivního zkoušení lisovacích sedel náprav železničních vozidel. CZ: České dráhy a.s..
SCHMIDOVÁ, E. Sledování podpovrchových iniciací únavových trhlin obručí kol kolejových vozidel. CZ: České dráhy a.s..
SCHMIDOVÁ, E. - HANUS, P. The Precipitation Tendency and Structural Changes of the Welded Stainless Steel type 430. In Degradácia konštrukčných materiálov 2011. Žilina: Žilinská univerzita, 2011. s. 136-141 s. ISBN 978-80-554-0416-5.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. - KONEČNÝ, M. Flash Butt Weldability of Austenitic High Strength Steels International Journal of Applied Mechanics and Engineering, 2010, vol. 15, no. 2, s. 477-482. ISSN: 1425-1655.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Corrosion degradation of welded corrosion resistant steel. In Research methods improvement. 1. vyd. Dnepropetrovsk: Yurii V. Makovetsky, 2010. 12 s. ISBN: 978-966-1507-31-8.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Behavior and Degradation of Stabilized Corrosion Ressistant Steel. In Conference Proceedings CCT 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 281-288 s. ISBN 978-80-7395-258-7.
SCHMIDOVÁ, E. Technologie zkoušení náprav kolejových vozidel. CZ: České dráhy a.s..
SCHMIDOVÁ, E. Technologie zjišťování únavových trhlin jízdních ploch kolejových vozidel. CZ: České dráhy a.s..
SCHMIDOVÁ, E. Technologie zjišťování vad jízdních ploch kol kolejových vozidel vlivem tepelného namáhání. CZ: České dráhy a.s..
ŠVANDA, P. - SCHMIDOVÁ, E. Railway Parts Fatigue Behaviour Under Influence of the Inner Imperfections. In Proceedings of the 5th International Scientific Conference Theoretical and Practical Issues in Transport. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 497-502 s. ISBN 978-80-7395-245-7.
SCHMIDOVÁ, E. - TOMANOVIČ, J. Výzkum plasticity materíálů pro stavbu karoserií. In Sborník přednášek z konference TechMat 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 95-98 s. ISBN 978-80-7395-324-9.
TOMANOVIČ, J. - SCHMIDOVÁ, E. Testování dynamické odolnosti hliníkové slitiny v tahu. In Sborník příspěvků 3. Mezinárodní konference ICTKI 2010 (Papers Proceedings of 3rd International Conference ICTKI 2010). Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. s. T1-T6 s. ISBN 978-80-7414-204-8.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Materiály pro výztuže betonových konstrukcí, vliv výchozí metalurgické jakosti na svařitelnost TM : tematický magazín : svařování - dělení - spojování materiálů, 2009, vol. VII (XI), no. 2, s. 34-37. ISSN: 1214-7990.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. Mechanism of degradation of stabilized corrosion resistant steel during the welding cycle Anti-Corrosion Methods and Materials, 2009, vol. 54, no. 4, s. 206-217. ISSN: 0003-5599.
SCHMIDOVÁ, E. - RIEGEL, J. - MOHYLA, P. Poškozování brzdových kotoučů Kovis při použití brzdového obložení Becorit B36 Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2009, vol. 17, no. 3, s. 19-25. ISSN: 1210-3942.
SCHMIDOVÁ, E. - KONEČNÝ, M. The Phosphide Eutectic Formation Due to Welding Influence Materiálové inžinierstvo / Materials Engineering, 2009, vol. 16, no. 3a, s. 138-143. ISSN: 1335-0803.
SCHMIDOVÁ, E. Investigation of the High-Manganese Steel Weldability Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2009, vol. 2008, no. 14, s. 63-73. ISSN: 1211-6610.
MOHYLA, P. - HLAVATÝ, I. - SCHMIDOVÁ, E. Microstructure Evalution of CrMoV Weld Metal after Long-Term Heat Exposure in the Sub-Creep Range Annals of Faculty Engineering Hunedoara - Journal of Engineering, 2009, vol. VII, no. 1, s. 151-154. ISSN: 1584-2665.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Heat Treatment Effects to Dynamic Service Life of High Strength Steel Journal of Machine Manufacturing, 2009, vol. XLIX, no. E3-E5, s. 76-78. ISSN: 0016-8580.
SCHMIDOVÁ, E. - KONEČNÝ, M. Parameters of the Quality of Welding High Strength Materials. In Production engineering. Novosibirsk: Novosibirsk State Technical University, 2009. 9 s. ISBN: 978-5-7782-1165-0.
ČERNICKÁ, R. - HLAVATÝ, I. - SCHMIDOVÁ, E. Vlastnosti svarových spojů betonářské výztuže. In Inovatívne technológie vo zváraní a NDT. Bratislava: Slovenská zvářačská spoločnosť, 2009. s. 5-10 s. ISBN 978-80-89422-00-5.
MACHALÍKOVÁ, J. - SEJKOROVÁ, M. - BAŽANT, L. - SCHMIDOVÁ, E. EDX analýza otěrových částic. In Sborník 15. mezinárodní konference REOTRIB 2009 - Kvalita paliv a maziv. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2009. s. 104-110 s. ISBN 978-80-7080-715-6.
TOMANOVIČ, J. - SCHMIDOVÁ, E. Konstrukční a metodický návrh rozšířených možností testování dynamické odolnosti materiálů.. In Sborník přednášek z konference TechMat '09. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 233-236 s. ISBN 978-80-7395-046-0.
SCHMIDOVÁ, E. - KOUT, J. Mechanizmy degradace jízdních ploch kol elektrických vozů. Část II.- Poškození iniciované kumulativním plastickým přetvořením. Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2008, vol. 16, no. 4, s. 14-18. ISSN: 1210-3942.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Vliv výchozí jakosti feritických korozivzdorných ocelí na provozní odolnost - výběr analýz Konstrukce, 2008, vol. 7, no. 4, s. 42-45. ISSN: 1213-8762.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Strukturní nestabilita svarových spojů korozivzdorných ocelí Svařování, dělení a spojování materiálů, 2008, vol. VI (X), no. 3, s. 34-35. ISSN: 1212-4044.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Experimental Testing of Railway Wheel Materials - Surface Degradation Materiálové inžinierstvo / Materials Engineering, 2008, vol. 15, no. 2a, s. 35-40. ISSN: 1335-0803.
SCHMIDOVÁ, E. - ZBOŘIL, J. Influence of Bainitic Steels Inner Imperfections on Resistivity Against Fretting Fatigue Study. In Improvement of Machines Exploitation and Quality Products. Saint-Petersburg: Polytechnical University Publishing House, 2008. 5 s. ISBN: 978-5-7422-1784-8.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Efekty překrystalizace odporových svarových spojů. In Sborník přednášek z konference TechMat '08. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 83-89 s. ISBN 978-80-7395-136-8.
ŠVANDA, P. - SCHMIDOVÁ, E. Diagnostics of the Instability of the Railway Wheels Materials Mechanical Properties. In Reliability, safety and diagnostics of transport structures and means 2008 : proceedings of the 3rd international conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 378-385 s. ISBN 978-80-7395-096-5.
MACHALÍKOVÁ, J. - SEJKOROVÁ, M. - ČORNÝ, Š. - SCHMIDOVÁ, E. - CHÝLKOVÁ, J. Analysis of the wear products. In Reliability, safety and diagnostics of transport structures and means 2008 : proceedings of the 3rd international conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 189-196 s. ISBN 978-80-7395-096-5.
MACHALÍKOVÁ, J. - SEJKOROVÁ, M. - ČORNÝ, Š. - SCHMIDOVÁ, E. - CHÝLKOVÁ, J. Analysis of the Wear Products. In Reliability, safety and diagnostics of transport structures and means 2008 : proceedings of the 3rd international conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 189-196 s. ISBN 978-80-7395-096-5.
MACHALÍKOVÁ, J. - SEJKOROVÁ, M. - SCHMIDOVÁ, E. - KRTIČKA, F. Otěrové částice v olejích. In Sborník 14. mezinárodní konference REOTRIB 2008 - Kvalita paliv a maziv.. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2008. s. 110-117 s. ISBN 978-80-7080-679-1.
SCHMIDOVÁ, E. - ZBOŘIL, J. Non-metallic Inclusions Influence on the Durability and Reliability of Bainitic Steels Under Fatigue Loading.. In Proceedings of the 3rd international conference Reliability, Safety and Diagnostics of Transport Structures and Means 2008. 2008. s. 317-322 s.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. - HLAVATÝ, I. Testování možností renovace vysocepevné bainitické oceli Svařování, dělení a spojování materiálů, 2007, no. 2, s. 32-34. ISSN: 1212-4044.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. - BENEŠ, L. Cumulative Process on Railway Wheel in Connection with operational Degradation Machines, Technologies, Materials, 2007, vol. 2007, no. 2-3, s. 20-23. ISSN: 1313-0226.
SCHMIDOVÁ, E. - KOUT, J. Mechanizmy degradace pojezdových ploch kol elektrických vozů, část I . Tepelně iniciované poškození Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2007, no. 5, s. 26-30. ISSN: 1210-3942.
SCHMIDOVÁ, E. - KAPSA, V. - ŠVANDA, P. Development of High-Strength Steel Surfacing Technology Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2007, vol. 2006, no. 12, s. 27-36. ISSN: 1211-6610.
SCHMIDOVÁ, E. - KAPSA, V. - ŠVANDA, P. Development of the Welding Technology for High-Strength Steel. In Improvement of Quality Regarding Processes and Materials 2007. Warszawa: Wydawnictvo Menedzerskie PTM, 2007. 6 s. ISBN: 978-83-924215-3-5.
JANÍČEK, P. - SKALKA, P. - NEKVASIL, R. - SCHMIDOVÁ, E. Komplexní posuzování dynamické spolehlivosti svarů skříní odporníků trakčních jednotek. In TechMat 2007 (Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 133-141 s. ISBN 978-80-7395-013-2.
KAPSA, V. - SCHMIDOVÁ, E. Stud Welding within a Car Body Building. In Book of Abstract 10th International Conference Technology 2007. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2007. s. 64 s. ISBN 978-80-227-2712-9.
MACHALÍKOVÁ, J. - SCHMIDOVÁ, E. Morfologie otěrových částic. In Sborník 13. mezinárodní konference REOTRIB 2007 - Kvalita paliv a maziv. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2007. s. 87-95 s. ISBN 978-80-7080-011-9.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Mechanizmy poškozování korozivzdorných ocelí. In TechMat 2007 (Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 143-146 s. ISBN 978-80-7395-013-2.
MACHALÍKOVÁ, J. - SCHMIDOVÁ, E. - SEJKOROVÁ, M. - ČORNÝ, Š. Morphology of Wear Particles from Motor Oils and Oil Filters. In Polytransport systems: Proceedings of the 5th Russian Scientific and Technical Conference Polytransport Systems. Krasnoyarsk: Siberian Federal University, 2007. s. 21-30 s. ISBN 978-5-7638-0766-0.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Možnosti mezioborového pojetí výuky materiálového inženýrství. In Výskum a výučba na materiálových katedrách českých a slovenských vysokých škôl : 16. stretnutie materiálových katedier ČR a SR. Trnava: AlumniPress Trnava, 2007. s. 47-53 s. ISBN 978-80-8096-016-2.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. - ZBOŘIL, J. Jakost svarů vysokopevnostní oceli při spojení s konstrukční ocelí mechanickým zámkem. In Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2007. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2007. s. 169-175 s. ISBN 978-80-7231-294-8.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Influence of Welding Cycle to High Strength Steel. In Proceedings of the 24th International Colloquium Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 169-175 s. ISBN 978-80-7194-962-6.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. - JANOVÁ, D. Aluminotermické svarové spoje při aplikaci různých strukturních variant ocelí. In TechMat 2007 (Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 163-166 s. ISBN 978-80-7395-013-2.
HLAVATÝ, I. - SCHMIDOVÁ, E. - SIGMUND, M. Svařování vysokopevných kolejnicových ocelí. In Transport Systems Viewed from Technical and Economical Aspects. první. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 180 s. ISBN: 80-7194-894-2.
SCHMIDOVÁ, E. - KŘÍŽ, A. Study of Cumulative Plastic Deformation in Connection with Wheel Treads Degradation. In Transport Systems Viewed from Technical and Economical Aspects. 1.. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 7 s. ISBN: 80-7194-894-2.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Development of Hhigh Strength Material for High Loads Railway Parts. In Transport Systems Viewed from Technical and Economical Aspects. 1.. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 5 s. ISBN: 80-7194-894-2.
BENEŠ, L. - SCHMIDOVÁ, E. Tribological and Materials Aspects of the Railway Wheel / Rail Interaction. In Transport Systems Viewed from Technical and Economical Aspects. 1.. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 6 s. ISBN: 80-7194-894-2.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Vývoj vysocepevnostního materiálu kolejových komponent se zvýšeným provozním zatížením. In Transport Systems Viewed from Technical and Economical Aspects. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 180 s. ISBN: 80-7194-894-2.
SCHMIDOVÁ, E. - KŘÍŽ, A. Studium kumulativní plastické deformce ve spojení s poškozováním kontaktních ploch železničních kol. In Transport Systems Viewed from Technical and Economical Aspects. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 180 s. ISBN: 80-7194-894-2.
SCHMIDOVÁ, E. Kontaktné únavové poškozování v závislosti na strukturních variantách kolejnicových ocelí. In Quality Engineering in Practice. . vyd. Varšava: Wydawnivtwo Menedzerskie PTM, 2006. 202 s. ISBN: 83-924215-1-5.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. - JANOVÁ, D. Cyklická deformační odezva materiálů v procesu kontaktní únavy. In Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2006. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2006. s. 243-249 s. ISBN 80-7231-165-4.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. - JANOVÁ, D. Studium rozdílných vlivů inkluzí na statické a rázové charakteristiky lité oceli. In Sborník příspěvků TechMat ´06 ?Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace?. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 127-130 s. ISBN 80-7194-902-7.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. - JANOVÁ, D. Vývoj materiálu železničních srdcovek pro vyšší provozní zatížení. In Sborník příspěvku čtvrté mezinárodní vědecké konference "Nové výzvy pro dopravu a spoje". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 1277-1282 s. ISBN 80-7194-880-2.
MACHALÍKOVÁ, J. - CHÝLKOVÁ, J. - ŠELEŠOVSKÁ, R. - SCHMIDOVÁ, E. Advanced instrumental techniques in tribotechnical diagnostics. In Proceedings of the Fourth International Scientific Conference ?Challenges in Transport and Communication?. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 1087-1092 s. ISBN 80-7194-880-2.
MACHALÍKOVÁ, J. - CHÝLKOVÁ, J. - ŠELEŠOVSKÁ, R. - SCHMIDOVÁ, E. Advanced instrumental techniques in tribotechnical diagnostics. In 4th International Scientific Conference ?Challenges in Transport and Communication?. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 1087-1092 s. ISBN 80-7194-880-2.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Dynamická response materiálů pojezdových ploch železničních kol. In Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké konference "Nové výzvy pro dopravu a spoje". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 1283-1288 s. ISBN 80-7194-880-2.
BENEŠ, L. - SCHMIDOVÁ, E. - KUBĚNKA, M. - KLIMEŠ, O. Trubičkový drát a keramická podložka, možnosti při svařování konstrukce jeřábové věže TS 212.1 Svařování, dělení a spojování materiálů, 2005, vol. 3, no. 1, s. 22-23. ISSN: 1212-4044.
SCHMIDOVÁ, E. - PEŠLOVÁ, F. Teplotní a kontaktně-únavová degradace pojezdových ploch kol elektrických vozů Materiálové inžinierstvo / Materials Engineering, 2005, vol. XII, no. 3, s. 65-69. ISSN: 1335-0803.
BENEŠ, L. - KALOČ, R. - SCHMIDOVÁ, E. K problematice plastických přetvoření povrchových vrstev železničního kola Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2005, no. 11, s. 57-69. ISSN: 1211-6610.
SCHMIDOVÁ, E. - JANOVÁ, D. Materiálová response teplotně indukované degradace kontaktních ploch železničních kol. In Současné problémy v kolejových vozidlech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 215-223 s. ISBN 80-7194-105-0.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. Studium strukturní a chemické heterogenity v souvislosti s rozvojem provozního poškozování železničních kol. In Sborník příspěvků TechMat 05 - Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 91-94 s. ISBN 80-7194-803-9.
MACHALÍKOVÁ, J. - MACHALÍK, S. - SCHMIDOVÁ, E. Využití obrazové analýzy při hodnocení maziv a konstrukčních materiálů pro dopravní prostředky. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference - Informační technologie v dopravě a logistice? INFOTRANS 2005. Univerzita Pardubice: 2005. s. 182−192 s. ISBN 80-7194-792-X.
SCHMIDOVÁ, E. - ZOŘIL, J. - , . - JANOVÁ, D. Vývoj bainitických ocelí o vyšší pevnosti pro železniční srdcovky. In Mezinárodní konference ?Opotřebení ? spolehlivost ? diagnostika 2005?. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2005. s. 185-191 s. ISBN 80-7231-026-7.
SCHMIDOVÁ, E. - BENEŠ, L. - HLAVATÝ, I. Trubičkové austenitické přídavné materiály. Svařování, dělení, spojování materiálů, 2004, vol. II, no. 6, s. 24-26. ISSN: 1212-4044.
SCHMIDOVÁ, E. - KAPSA, V. Použitie laseru pri spojovaní autokaroserií, 1. Zvarové spoje Zvárač, 2004, vol. 1, no. 1, s. 17-21. ISSN: 1336-5045.
BENEŠ, L. - SCHMIDOVÁ, E. The Nature of the White-etching Layer Formed on the Running Surface of a Rail - an Application of Transmission Electron Microscopy.. In Advanced manufacturing and repair technologies in vehicle industry. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2004. s. 7-12 s. ISBN 963-420-796-0.
SCHMIDOVÁ, E. Strukturní a fázové analýzy svarového spoje bainitické kolejnicové oceli. In Třetí vědecká konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 27-44 s. ISBN 80-7194-565-X.
BENEŠ, L. - SCHMIDOVÁ, E. Technologie renovace výfukových ventilů naftových motorů Zváranie / Svařování, 2003, vol. 57, no. 7, s. 143-147. ISSN: 0044-5525.
HLAVATÝ, I. - BENEŠ, L. - SCHMIDOVÁ, E. Renovace výfukových ventilů naftových motorů materiálem STELLIT P37 Svařování, dělení, spojování materiálů, 2003, vol. 5, no. 6, s. 24-26. ISSN: 1212-4044.
HLAVATÝ, I. - BENEŠ, L. - SCHMIDOVÁ, E. Studium přechodové oblasti austenitického návaru pojezdových hran žlábkových kolejnic Svařování, dělení, spojování materiálů, 2003, vol. 5, no. 3, s. 12-13. ISSN: 1212-4044.
HLAVATÝ, I. - BENEŠ, L. - SCHMIDOVÁ, E. - ZBOŘIL, . Strukturní a fázové analýzy heterogenního odporového svarového spoje. In Semináře Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 137-143 s. ISBN 80-248-0443-3.
BENEŠ, L. - SCHMIDOVÁ, E. - HLAVATÝ, I. - KUBĚNKA, M. - KLIMEŠ, O. Trubičkový drát a keramické podložky pro svařování jeřábové věže TS 212.1. In Seminář XXVI. dny svařovací techniky. Pardubice: ČSVS-DT Pardubice, 2003. s. 171-174 s. ISBN 80-02-01577-0.
PEŠLOVÁ, F. - SCHMIDOVÁ, E. - BENEŠ, L. Problematika svařování elektrických součástí lokomotiv z pohledu materiálového inženýrství. In 5. odborný seminář s mezinárodní účastí Svařování v železniční dopravě 2003. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 63-70 s. ISBN 80-7194-525-0.
HLAVATÝ, I. - SCHMIDOVÁ, E. - BENEŠ, L. Studium defektů v návarech kolejnic. In TechMat 03. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 22-30 s. ISBN 80-7194-613-3.
BENEŠ, L. - SCHMIDOVÁ, E. White Etching Layer Formation on Rail Treads. In The 20th International Colloquium Materials, Technologies, Design, Maintenance - their Applications in the Field of Transportation. Žilina: Žilinská univerzita, 2003. s. 102-105 s. ISBN 80-8070-074-5.
BENEŠ, L. - SCHMIDOVÁ, E. Microstructure Changes on the Surface of Rail Tread. In The 20th International Colloquium Materials, Technologies, Design, Maintenance - their Applications in the Field of Transportation. Žilina: Žilinská univerzita, 2003. s. 106-109 s. ISBN 80-8070-074-5.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Národní centrum kompetence inženýrství pozemních vozidel Josefa Božka Národní centra kompetence Technologická agentura České republiky 01.01.23 31.12.28
Výpočtová a experimentální podpora technologie 3D tisku vysoce namáhaných plastových komponent se zvýšenou teplotní a únavovou odolností TREND - 6. VS Technologická agentura České republiky 01.01.23 30.06.25
Výzkumné problémy z oblasti dopravních prostředků a infrastruktury řešené na DFJP Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.22 31.12.22
Vybrané aspekty z oblasti dopravních prostředků a infrastruktury řešené na DFJP Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.21 31.12.21
Prediktivní údržba kolejové dopravní cesty Doprava 2020+ Technologická agentura České republiky 01.01.21 31.12.24
Vybrané výzkumné problémy z oblasti dopravních prostředků a infrastruktury Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.20 31.12.20
Národní centrum kompetence Josefa Božka (NCKJB) Podpora vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací Centra kompetence Technologická agentura České republiky 01.04.19 31.12.22
Vybrané aspekty soudobé dopravní techniky, technologie a řízení Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Speciální zkušební zařízení pro výuku technických předmětů DFJP Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.19 30.11.19
Dopravní technika, technologie a řízení Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
Dopravní technika, technologie a řízení Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
3D tisk výpočtově optimalizovaných kovových součástí s využitím technologie DMLS TRIO (2016-2021) Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.01.18 31.12.20
Dopravní technika, technologie a řízení Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.17 31.12.17
Eliminace provozních poruch náprav kolejových vozidel Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON Technologická agentura České republiky 01.01.17 31.12.19
Zavedení hodnocení materiálů dle kritérií lomové mechaniky do výuky Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.17 31.12.17
Soudobá dopravní technika a technologie Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.16 31.12.16
Soudobá dopravní technika a technologie Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.15 31.12.15
Dopravní vědy a technika v podmínkách rozvinuté společnosti 21. století Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.14 31.12.14
Centrum kompetence drážních vozidel Podpora vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací Centra kompetence Technologická agentura České republiky 01.01.12 31.12.19
Technika pro měření silových účinků v kontaktu kolo-kolejnice Udržitelný rozvoj dopravy (počátek řešení 2012) Technologická agentura České republiky 01.01.12 31.12.15
Výukové a výzkumné centrum v dopravě Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.02.11 30.04.14
Rozvoj přístrojového vybavení učeben a laboratoří Dopravní fakulty Jana Pernera 3. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.11 31.12.11
TESTOVÁNÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI KAROSERIÍ PRO RŮZNÉ TECHNOLOGIE SPOJOVÁNÍ Vnitřní granty DFJP Univerzita Pardubice 01.05.08 30.11.08
Inovace laboratoře elektronové mikroskopie FRVŠ - A a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.08 31.12.08
TESTOVÁNÍ DEFORMAČNÍHO CHOVÁNÍ MATERIÁLŮ V ZÁVISLOSTI NA REŽIMU ZATÍŽENÍ Vnitřní granty DFJP Univerzita Pardubice 01.01.07 30.11.07
Studium procesů při dynamickém kontaktu reálných kovových těles ve vztahu k materiálovým změnám Standardní projekty Grantová agentura ČR 01.01.07 31.12.09
ROZŠÍŘENÍ METALOGRAFICKÉHO STUDIA PROVOZNÍCH ZMĚN KOMPONENT DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ Priorita č. 1 Univerzita Pardubice 01.03.06 31.12.06
Specifika provozní degradace nově vyvinuté bainitické kolejnicové oceli Priorita č. 1 Univerzita Pardubice 01.01.05 31.12.05
Analýza mezních stavů povrchových vrstev temene kolejnice z hlediska kontaktního zatížení účinkem kolových sil při průjezdu kolejového vozidla Standardní projekty Grantová agentura ČR 01.01.04 31.12.06