Mgr. Vít Blanař, Ph.D. | Dopravní fakulta Jana Pernera

Mgr. Vít Blanař, Ph.D.

Mgr. Vít Blanař, Ph.D.

Kontakty

466 037 545
vit.blanar@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-8077-8925

Pracoviště

Fakulta zdravotnických studií
Oddělení ošetřovatelství (70141)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Pátek: 
8:00 - 12:00
-
Po předchozí domluvě
Předmět (Rok) Role
FZS/AENT (2022) G - - -
FZS/APAN (2022) G - - -
FZS/ARHP (2022) - - CV -
KKO/K6OSD (2022) - - CV -
KKO/P6OSD (2022) - - CV -
KKO/P6ZKL (2022) - PR CV -
KOS/K2FYZ (2022) - PR - -
KOS/P1ANP (2022) G PR - -
KOS/P1ANR (2022) G PR - -
KOS/P1ANV (2022) G PR CV -
KOS/P1ANZ (2022) G PR - -
KOS/P2ANP (2022) G PR - -
KOS/P2ANR (2022) G PR CV -
KOS/P2ANV (2022) G PR CV -
KOS/P2ANZ (2022) G PR - -
KOS/P2FYG (2022) - PR - -
KOS/P2FYP (2022) - PR - -
KOS/P2FYZ (2022) - PR - -
KOS/P2FZL (2022) - PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
FALTOVÁ, B. - PAPRŠTEINOVÁ, M. - BLANAŘ, V. - KÁNSKÁ, L. Kvalita života pacientů s obezitou hodnocena v kontextu intervalů populační normy Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2022, vol. 05, no. neuvedeno, s. 21-28. ISSN: 1339-5920.
BLANAŘ, V. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - PELLANT, A. - VODIČKA, J. - PRAISLER, J. - BOHÁČOVÁ, E. - DRŠATA, J. - ŠENKEŘÍK, M. - CHROBOK, V. Effectiveness of Neonatal Hearing Screening System: A 12-Year Single Centre Study in the Czech Republic Journal of Pediatric Nursing, 2021, vol. 59, no. July–August 2021, s. e32-e37. ISSN: 0882-5963.
HOEDL, M. - BLANAŘ, V. - AMIR, Y. - LOHRMANN, C. Association between incontinence, incontinence-associated dermatitis and pressure injuries: A multisite study among hospitalised patients 65 years or older Australasian Journal of Dermatology, 2020, vol. 61, no. 1, s. e144-e146. ISSN: 0004-8380.
BLANAŘ, V. - EGLSEER, D. - LOHRMANN, C. - HOEDL, M. Changes in the availability of clinical practice guidelines for malnutrition: A 6-y multicenter study Nutrition, 2020, vol. 71, no. March, s. nestránkováno. ISSN: 0899-9007.
BLANAŘ, V. - MEJZLÍK, J. - PELLANT, A. Vyšetřování a hodnocení potíží nemocných s nedoslýchavostí podmíněnou hlukem. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. 110 s. ISBN: 978-80-7560-341-8.
PELLANT, A. - DRŠATA, J. - BLANAŘ, V. - BENDOVÁ, P. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - CHROBOK, V. Současné požadavky na včasnou diagnostiku a léčbu oboustranné vrozené ztráty sluchu Listy klinické logopedie, 2019, vol. 3, no. 2, s. 75-79. ISSN: 2570-6179.
BLANAŘ, V. - HODL, M. - LOHRMANN, C. - AMIR, Y. - EGLSEER, D. Dysphagia and factors associated with malnutrition risk: A 5-year multicentre study Journal of advanced nursing, 2019, vol. 75, no. 12, s. 3566-3576. ISSN: 0309-2402.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - PELLANT, A. - UNGROVÁ, P. - BLANAŘ, V. Ošetřovatelská péče u pacientů s poruchou rovnováhy. In Závratě. 1. vyd. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ, 2017. 11 s. ISBN: 978-80-7311-165-6.
BLANAŘ, V. - POSPÍCHAL, J. Vím, že vím, aneb: Testy s mírou jistoty pro hodnocení znalostí studentů zdravotnických oborů Profese on-line, 2016, vol. 9, no. 1, s. 1-8. ISSN: 1803-4330.
POSPÍCHAL, J. - BLANAŘ, V. Faecal immunochemical screening tests for colorectal cancer: a single-centre case study from the Czech Republic Malta Journal of Health Sciences, 2016, vol. 3, no. 2, s. 46-51. ISSN: 2312-5705.
ČEGAN, L. - NĚMEC, Z. - ROLEČEK, J. - VODIČKA, J. - BLANAŘ, V. - ŘEZNÍČEK, M. Přenosný audiometr. CZ: Univerzita Pardubice.
BLANAŘ, V. - MEJZLÍK, J. - DOČKALOVÁ, V. Používání ochranných pomůcek u pracovníků v riziku hluku. In Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016. s. 155-155 s.
MEJZLÍK, J. - PELLANT, A. - BLANAŘ, V. - ROĎANOVÁ, I. Dušnost a dyšnost - příznaky poruchy hybnosti hlasivek a jejich léčba. In Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016. s. 126-126 s.
LEBEDINSKÁ, R. - BLANAŘ, V. - ŠOUKALOVÁ, K. Podtlaková léčba ran v ortopedii Ortopedie, 2015, vol. 9, no. 1, s. 26-30. ISSN: 1802-1727.
BLANAŘ, V. - MEJZLÍK, J. - ŠKVARLOVÁ, V. Komunikační obtíže u nedoslýchavých v závislosti na velikosti sluchových ztrát a spektru postižených frekvencí. In Sborník z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 5 - 12 s. ISBN 978-80-7395-895-4.
POSPÍCHAL, J. - BLANAŘ, V. - ŠKORNIČKOVÁ, Z. Screening kolorektálního karcinomu imunochemickými testy u žen. In Sborník z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 124 - 129 s. ISBN 978-80-7395-895-4.
POSPÍCHAL, J. - BLANAŘ, V. - ŠKORNIČKOVÁ, Z. Screening kolorektálního karcinomu pomocí imunochemických testů. In Alžbeta Hanzlíková a rozvoj ošetrovateľstva. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-89544-76-9.
ŠKORNIČKOVÁ, Z. - KMENTOVÁ, K. - POSPÍCHAL, J. - BLANAŘ, V. Model kulturních kompetencí dle Purnella. In Sborník z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 146-153 s. ISBN 978-80-7395-895-4.
BLANAŘ, V. - MEJZLÍK, J. - ŠKVARLOVÁ, V. Závislost sociálních problémů nedoslýchavých na nejvíce postižené frekvenci sluchu při tónové audiometrii. In Alžbeta Hanzlíková a rozvoj ošetrovateľstva. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. s. 107-109 s. ISBN 978-80-89544-76-9.
BLANAŘ, V. - MEJZLÍK, J. - ŠKVARLOVÁ, V. Sociální a emoční problémy pacientů s nedoslýchavostí způsobenou hlukem Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie, 2014, vol. 4, no. 2, s. 87-92. ISSN: 1338-6263.
BLANAŘ, V. - MEJZLÍK, J. - PELLANT, A. - BÁRTOVÁ, I. - KRČMÁŘ, P. - LOVAS, M. Česká verze dotazníku Hearing Handicap Inventory for Adults Otorinolaryngologie a foniatrie, 2014, vol. 63, no. 1, s. 50-56. ISSN: 1210-7867.
ČERMÁKOVÁ, K. - BLANAŘ, V. - HOLUBOVÁ, M. Posttraumatická stresová porucha u obětí holokastu. In Sborník z mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny 2013. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. s. 52-56 s. ISBN 978-80-87035-72-6.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Průzkum diagnostických a prognostických markerů pro včasnou detekci a sledování léčby u pacientů s nádory orofaryngu Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.22 29.02.24
Podpora výzkumné práce studentů FZS v oblasti kvality zdravotní péče Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.22 31.12.22
Skill lab pro simulační medicínu v odborné výuce Interní rozvojový fond 2022-2025 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.22 30.11.22
Implementace metodiky screeningu sluchu u rizikových novorozenců v klinickém prostředí Pardubické nemocnice Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.21 28.02.22
Etické, psychologické a spirituální aspekty pomáhajících profesí v pandemii Covid 19 Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.21 28.02.23
Podpora studentů FZS v oblasti výzkumu kvality zdravotní péče a kvality života pacientů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.21 31.12.21
Vyšetření chuti v době epidemie COVID s využitím telemedicíny Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 Technologická agentura České republiky 01.01.21 31.10.22
Posuzování zdravotního stavu pacientů v otorinolaryngologii a intenzivní péči Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
Posuzování zdravotního stavu pacientů v otorinolaryngologii a intenzivní péči Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.17 31.12.17
Hodnocení zdravotního stavu pacientů v otorinolaryngologii Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.16 31.12.16
Inovace předmětů Anatomie a Urgentní medicína a medicína katastrof Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.16 31.12.16
Přenosný audiometr Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Technologická agentura České republiky 01.01.16 30.06.17
Posuzování zdravotního stavu pacientů v ošetřovatelské praxi v oboru otorinolaryngologie Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.15 31.12.15
Posuzování zdravotního stavu pacientů v ošetřovatelské praxi v oboru otorinolaryngologie Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.14 31.12.14
Posuzování zdravotního stavu pacientů v ošetřovatelské praxi Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.13 31.12.13
Zdravotnické studijní programy v inovaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.04.11 31.03.14

Výzkumné zaměření